Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl

Aktualności

III etap 73. wyścigu Tour de Pologne – utrudnienia

III etap 73. wyścigu Tour de Pologne – utrudnienia
Urząd Gminy w Tomicach informuje, że w dniu 14 lipca 2016 r. (czwartek) przez Gminę Tomice przebiegać będzie trasa III etapu (Zawiercie - Nowy Sącz) wyścigu kolarskiego Tour de Pologne. Tego dnia od godz. 13.30 do czasu przejazdu peletonu i pojazdów towarzyszących zamknięta będzie dla ruchu droga krajowa nr 28 na odcinku Radocza - Tomice. W związku z powyższym na wskazanym odcinku mogą wystąpić utrudnienia komunikacyjne, które należy uwzględnić przy planowaniu przejazdów samochodów prywatnych i służbowych.
Sport   Wydarzenia  
więcej

Sala gimnastyczna w Radoczy odebrana

Sala gimnastyczna w Radoczy odebrana
We czwartek (07.07) odbył się ostateczny odbiór techniczny sali gimnastycznej oraz przebudowanej części szkoły podstawowej w Radoczy - inwestycji zrealizowanej przez Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Henryk Jurczak z Porąbki. Komisja złożona z przedstawicieli zamawiającego oraz przedstawicieli wykonawcy po weryfikacji przedłożonych dokumentów i dokonanych oględzin wykonanych prac stwierdziła, że roboty zostały wykonanie poprawnie i z należytą starannością. Otwarcie planowane jest na początek września.
Sport   Wydarzenia  
więcej

Konkurs na realizację zadań publicznych w II półroczu 2016 r.

Konkurs na realizację zadań publicznych w II półroczu 2016 r.
Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) oraz uchwały X/78/2015 Rady Gminy Tomice z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Tomice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok" Wójt Gminy Tomice ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w II półroczu 2016 r. zadań publicznych Gminy Tomice w zakresie kultury fizycznej.
NGO's   Ogłoszenia  
więcej

Zawiadomienie o brakach w dostawie wody

Zawiadomienie o brakach w dostawie wody
Gminny Zakład Komunalny w Tomicach zawiadamia, że 05 lipca (wtorek) w godz. 9.00 - 14.00 w związku z planowanym montażem urządzeń sieciowych, wystąpią braki w dostawie wody w miejscowości Woźniki - ul. Nadbrzeżna, ul. Słoneczna, ul. Grudki i ul. Widokowa. Prosimy o zabezpieczenie doraźnych zapasów wody oraz zamknięcie kurków czerpalnych przy urządzeniach sanitarnych.
więcej

Małopolski „Laur Sportu” dla mistrzyni z Los Angeles

Małopolski „Laur Sportu” dla mistrzyni z Los Angeles
44 zawodników i 27 trenerów wyróżniono za wybitne osiągnięcia sportowe w 2015 roku. Nagrody Województwa Małopolskiego - Małopolskie Laury Sportu - wręczył najlepszym zawodnikom i ich mentorom Leszek Zegzda, członek Zarządu Województwa Małopolskiego. Wśród wyróżnionych znalazła się tenisistka stołowa z Witanowic Monika Garus - złota i srebrna medalistka Światowych Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych w Los Angeles w 2015 r.
Sport   Wydarzenia  
więcej

Przedwakacyjna sesja Rady Gminy Tomice

Przedwakacyjna sesja Rady Gminy Tomice
W piątek (24.06) odbyła się XVII w tej kadencji sesja Rady Gminy Tomice. Radni, zgromadzeni w sali Ośrodka Kultury Gminy Tomice, wysłuchali informacji Wójta Gminy Tomice Witolda Grabowskiego o funkcjonowaniu Gminy w okresie międzysesyjnym oraz rozpatrzyli sześć projektów uchwał.
więcej