Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek-piątek: 7:00 - 15:00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Ogłoszenia

Aktualności z kategorii: Ogłoszenia

Terminy jesiennych zebrań wiejskich

Sołtysi sołectw Gminy Tomice zapraszają serdecznie mieszkańców sołectw na zebrania wiejskie. W trakcie obrad przedstawiona zostanie informacja o realizacji zadań społeczno-gospodarczych w sołectwie (w tym w ramach funduszu sołeckiego), ustalone zostaną zadania planowane do wykonania w roku 2018 w ramach funduszu sołeckiego oraz wskazane inne zadania proponowane do realizacji w 2018 roku.
więcej

Sierpniowe terminy odbioru odpadów komunalnych (I)

Urząd Gminy Tomice przypomina mieszkańcom, że zgodnie z harmonogramem 21 sierpnia nastąpi kolejny odbiór odpadów komunalnych w miejscowości Tomice (rejon A), a 22 sierpnia - Tomice (rejon B). Prosimy o oznaczenie worków i pojemników kodami kreskowymi. Jednocześnie informujemy, że trasa odbioru odpadów pokrywa się z istniejącymi w Gminie ulicami.
więcej

Zawiadomienie – XXVIII sesja Rady Gminy Tomice VII kadencji

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) Przewodniczący Rady Gminy Tomice Zygmunt Szymczak zwołuje na dzień 25 sierpnia 2017 r. (piątek) o godz. 14.15 XXVIII sesję Rady Gminy Tomice w kadencji 2014-2018. Obrady odbędą się w siedzibie Ośrodka Kultury Gminy Tomice przy ul. Dworskiej 9 w Tomicach.
więcej

Stypendium szkolne – terminy składania wniosków

Urząd Gminy Tomice informuje, że wnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy składać w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Tomicach w terminie do 15 września 2017 r., a w przypadku słuchaczy kolegium (nauczycielskiego, języków obcych, pracowników służb społecznych) do dnia 17 października 2017 r.
więcej

Zaproszenie na konsultacje

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego oraz Urząd Gminy Tomice zapraszają mieszkańców Gminy Tomice na konsultacje z tematyki pozyskiwania dotacji z Funduszy Europejskich w dniu 22 sierpnia 2017 roku (wtorek) w godz. 11.30-14.00 w Urząd Gminy w Tomicach ul. Wadowicka 51 (sala konferencyjna nr 3).
więcej

Sierpniowe terminy odbioru odpadów komunalnych – popiół i zmieszane (II)

Urząd Gminy Tomice przypomina mieszkańcom, że zgodnie z harmonogramem 16 sierpnia nastąpi kolejny odbiór POPIOŁU I ODPADÓW ZMIESZANYCH w miejscowości Radocza, 17 sierpnia - Witanowice i Lgota, a 18 sierpnia - Woźniki i Zygodowice. Prosimy o oznaczenie worków i pojemników kodami kreskowymi. Jednocześnie informujemy, że trasa odbioru odpadów pokrywa się z istniejącymi w Gminie ulicami.
więcej