Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Ogłoszenia

Aktualności z kategorii: Ogłoszenia

Ogłoszenie Wójta Gminy Tomice

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Lgota w gminie Tomice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
więcej

Ogłoszenie Wójta Gminy Tomice

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Zygodowice w gminie Tomice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
więcej

Odbiór mebli i innych odpadów wielkogabarytowych

Urząd Gminy Tomice przypomina mieszkańcom, że zgodnie z harmonogramem w dniach: 11 września – Tomice (rejon A), 12 września – Tomice (rejon B), 13 września – Radocza oraz 9 października – Witanowice i Lgota i 10 października – Woźniki i Zygodowice nastąpi odbiór odpadów: meble i inne odpady wielkogabarytowe.
więcej

Informacja Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 7 września 2018 r.

Na podstawie art. 178 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349), w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r., Komisarz Wyborczy w Krakowie III informuje o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów tych komisji.
więcej

Zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji wyborczych

Wójt Gminy Tomice informuje, że zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji wyborczych przyjmowane są w sekretariacie Urzędu Gminy Tomice w godzinach pracy Urzędu tj. poniedziałek: 7.00 – 16.00, wtorek-czwartek: 7.00 – 15.00, piątek: 7.00 – 14.00 do dnia 21 września 2018 r.
więcej

Ogłoszenie Wójta Gminy Tomice

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Woźniki w gminie Tomice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
więcej

Wrześniowe terminy odbioru odpadów komunalnych – popiół i odpady kuchenne

Urząd Gminy Tomice przypomina mieszkańcom, że zgodnie z harmonogramem 3 września nastąpi odbiór POPIOŁU i odpadów kuchennych w miejscowości Tomice (rejon A), 4 września – Tomice (rejon B), 5 września – Radocza, 6 września – Witanowice i Lgota, a 7 września – Woźniki i Zygodowice. Prosimy o oznaczenie worków lub kontenerów wpisanym numerem ewidencyjnym. Jednocześnie informujemy, że trasa odbioru odpadów pokrywa się z istniejącymi w Gminie ulicami.
więcej