Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Ogłoszenia

Aktualności z kategorii: Ogłoszenia

Konsultacje publiczne – warsztat praktyczny

Konsultacje publiczne służą uwzględnieniu opinii społeczeństwa obywatelskiego w procesie stanowienia prawa. Organizacje pozarządowe jako reprezentant lokalnej społeczności mogą aktywnie uczestniczyć w procesie legislacyjnym dzięki dogłębnemu rozeznaniu danej tematyki – zgodnie z hasłem „nic o nas – bez nas".
więcej

Konsultacje projektu programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami

Wójt Gminy Tomice zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje społeczne działające na obszarze Gminy Tomice, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, do wzięcia udziału w konsultacjach projektu: "Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tomice w 2019 roku".
więcej

Informacja Urzędu Statystycznego w Krakowie

Dyrektor Urzędu Statystycznego w Krakowie informuje, że w 2019 roku US w Krakowie będzie przeprowadzał na terenie województwa małopolskiego liczne badania ankietowe. Podstawę prawną realizacji badań statystycznych stanowi ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 997 z późn. zm.) oraz coroczne rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na dany rok.
więcej

Ogłoszenie Wójta Gminy Tomice

Ogłoszenie o trzecim wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Tomice – obszar 1 w gminie Tomice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
więcej

Pies szuka właściciela i nowego domu

Urząd Gminy Tomice informuje, że w sylwestra (31.12) ok. godz. 22, w miejscowości Radocza, ul. Leśna (granica Gminy Tomice i Gminy Wieprz, m. Frydrychowice), znaleziono pieska. Jeśli ktoś poszukuje psa lub zna właściciela prosimy o kontakt z pracownikiem Urzędu tel. 33 823 35 98 wew. 15.
więcej

Zaproszenie do wspólnego kolędowania w Święto Trzech Króli

W noworoczną niedzielę (06.01), w Święto Trzech Króli serdecznie zapraszamy do wspólnego kolędowania w Tomicach i w Woźnikach. O godz. 10.30 w kościele parafialnym w Tomicach rozpocznie się koncert kolęd w wykonaniu połączonych Orkiestr Dętych z Zygodowic, Łączan i Tłuczani oraz chóru szkolnego "Karmelki" z ZSP Witanowice, a o 15.00 w Szkole Podstawowej w Woźnikach pójdziemy "Z kolędą przez pokolenia". Serdecznie zapraszamy mieszkańców oraz gości do udziału w obu imprezach.
więcej

Zarządzenie Wójta Gminy Tomice w sprawie przeprowadzenia konsultacji

Wójt Gminy Tomice ogłasza rozpoczęcie konsultacji z mieszkańcami, dotyczących projektu uchwały w sprawie zmiany statutów sołectw Gminy Tomice. Do udziału w konsultacjach uprawnieni są mieszkańcy sołectw posiadający czynne prawo wyborcze. Celem konsultacji jest zebranie opinii i uwag mieszkańców poszczególnych sołectw w sprawie projektu uchwały poddanego konsultacjom.
więcej

Komunikat do przedsiębiorców – e-akta

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że od stycznia 2019 r. wejdą w życie przepisy, które ułatwią przechowywanie akt pracowniczych dotyczących pracowników i zleceniobiorców i obniżą koszty związane z ich przechowywaniem.
więcej