Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Ogłoszenia

Aktualności z kategorii: Ogłoszenia

Dzień Czystego Powietrza – 14 listopada

Urząd Gminy Tomice zaprasza mieszkańców do włączenia się w ogólnopolską akcję „Dnia Czystego Powietrza”. Celem akcji jest walka o czyste powietrze, uświadamianie społeczeństwu, jak poważne konsekwencje dla zdrowia i środowiska niesie palenie śmieci i złej jakości paliw w piecach domowych.
więcej

Projekt „Kierunek Kariera” i „Kierunek Kariera Zawodowa” – doradztwo zawodowe i szkolenia dla osób pracujących

Chcesz nauczyć się języka? Skończyć kurs prawa jazdy? Zdobyć nowe umiejętności? Jeśli tak, to mamy dla Ciebie propozycję. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie realizuje projekt „Kierunek Kariera”. Dzięki niemu uczestnik wybranego przez siebie szkolenia lub kursu ma opłacone do 87% jego kosztów. Sam płaci więc tylko niewielką część ceny.
więcej

Zaproszenie na kolejne spotkanie dot. „Programu Priorytetowego Czyste Powietrze”

Starostwo Powiatowe w Wadowicach informuje, że kolejne spotkanie dotyczące „Programu Priorytetowego Czyste Powietrze” prowadzone przez Panią Katarzynę Bryzek – Głównego Specjalistę – Doradcę Energetycznego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie odbędzie się w dniu 5 listopada 2019 r. (wtorek), w godzinach 11:00 – 16:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wadowicach przy ul. Batorego 2, 34-100 Wadowice w sali nr 11.
więcej

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Od 1 stycznia 2019 r. rozszerzony zostaje krąg osób, którym przysługiwać będzie nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. Teraz takie wsparcie będzie mogło zostać udzielone każdemu, kto go potrzebuje i złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej wizyty u prawnika. Dodatkowo zakres pomocy będzie obejmował również nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. Te zmiany to wynik nowelizacji ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.
więcej

Ogłoszenie Wójta Gminy Tomice

Stosownie do przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Wójt Gminy Tomice podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie przez Gminę Tomice.
więcej

Informacja Wójta Gminy Tomice

Wójt Gminy Tomice informuje, że w dniu 1 października 2019r. organizacja pozarządowa działająca pod nazwą Uczniowski Klub Sportowy „Jaguar” w Woźnikach, złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, z pominięciem otwartego konkursu ofert.
więcej