Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Ogłoszenia

Aktualności z kategorii: Ogłoszenia

„Dobry Start” dla ucznia

300 złotych – tyle wynosi świadczenie „Dobry Start” dla każdego uczącego się dziecka. Rząd ustanowił program, na podstawie, którego rodziny otrzymają raz w roku 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole – bez względu na dochody. Po raz pierwszy świadczenie trafi do rodzin w tym roku. Wsparciem zostanie objętych 4,6 mln uczniów.
więcej

Ogłoszenie – odstrzał sanitarny dzików wolno żyjących

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wadowicach informuje, że na terenie powiatu wadowickiego zostały wyznaczone obszary zagrożenia wystąpienia Afrykańskiego Pomoru Świń zgodnie z §1 i § 2 Rozporządzenia Wojewody Małopolskiego z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożenia wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów bocheńskiego, brzeskiego, chrzanowskiego, dąbrowskiego, krakowskiego grodzkiego oraz ziemskiego, limanowskiego, myślenickiego, nowosądeckiego grodzkiego oraz ziemskiego, olkuskiego, oświęcimskiego, proszowickiego, tarnowskiego grodzkiego oraz ziemskiego, wadowickiego, suskiego, wielickiego.
więcej

Zaproszenie na debatę

Wójt Gminy Tomice Witold Grabowski zaprasza mieszkańców na pierwsze spotkanie dialogowe poświęcone „Kierunkom rozwoju edukacji w Gminie Tomice w myśleniu o Uczniu XXI wieku”. Spotkanie odbędzie się w dniu 07 czerwca 2018 roku br. o godzinie 12.00 w Ośrodku Kultury Gminy Tomice w Tomicach ul. Dworska 9.
więcej

Zaproszenie na „Białą niedzielę” do Wadowic

Dyrektor ZZOZ w Wadowicach oraz Starosta Wadowicki serdecznie zapraszają na Białą Niedzielę "Zdrowa Rodzina" czyli bezpłatne badania i konsultacje lekarzy specjalistów w dniu 10 czerwca 2018 r. w godzi 7.00-14.00 w budynku powiatowej przychodni specjalistycznej w Wadowicach przy ul. Karmelickiej 5.
więcej

Impreza „Postaw na Rodzinę – Dzień Dziecka” odwołana

Organizatorzy - Ośrodek Kultury Gminy Tomice oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomicach informują, że dzisiejsza impreza "POSTAW NA RODZINĘ - DZIEŃ DZIECKA" z powodu złych warunków pogodowych oraz możliwości wystąpienia gwałtownych zjawisk atmosferycznych zostaje ODWOŁANA. Nowy termin zostanie podany w przyszłym tygodniu.
więcej

Czerwcowe terminy odbioru odpadów komunalnych – popiół i odpady kuchenne

Urząd Gminy Tomice przypomina mieszkańcom, że zgodnie z harmonogramem 4 czerwca nastąpi odbiór POPIOŁU i odpadów kuchennych w miejscowości Tomice (rejon A), 5 czerwca – Tomice (rejon B), 6 czerwca – Radocza, 7 czerwca – Witanowice i Lgota, a 8 czerwca – Woźniki i Zygodowice. Prosimy o oznaczenie worków lub kontenerów wpisanym numerem ewidencyjnym. Jednocześnie informujemy, że trasa odbioru odpadów pokrywa się z istniejącymi w Gminie ulicami.
więcej

Nowe taryfy za wodę i ścieki

Wójt Gminy Tomice informuje, że wchodzą w życie nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków (na okres 3 lat) w gminie Tomice zatwierdzane decyzjami Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie.
więcej

Czas na Biznes II

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do wzięcia udziału w projekcie Czas na Biznes II. Uczestnicy projektu będą mogli skorzystać z pakietu bezpłatnych szkoleń, uzyskać bezzwrotną dotację na założenie działalności gospodarczej i otrzymać roczne bezpłatne doradztwo w zakresie prowadzenia przedsiębiorstwa.
więcej