Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Ogłoszenia

Aktualności z kategorii: Ogłoszenia

Czasowe zamknięcie drogi w Witanowicach – komunikat Starostwa Powiatowego w Wadowicach

Czasowe zamknięcie drogi w Witanowicach – komunikat Starostwa Powiatowego w Wadowicach
Starostwo Powiatowe w Wadowicach informuje, że w związku z wykonywaną przebudową drogi powiatowej nr 1768K Brzeźnica – Tomice od dnia 27.11.2020 r. (piątek) zostanie zamknięty 200 metrowy odcinek drogi w miejscowości Witanowice. Objazd poprowadzono ulicami Jana Pawła II i Plebańską w Witanowicach. Utrudnienia potrwają do czasu wykonania nowej nawierzchni warstwy ścieralnej. Przewidywany termin przywrócenia ruchu na drodze: 30.11.2020 r.
więcej

Ostrzeżenie o zanieczyszczeniu powietrza

Ostrzeżenie o zanieczyszczeniu powietrza
Zgodnie z art. 93 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 października 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. poz. 1931), Urząd Gminy Tomice powiadamia o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - STOPIEŃ 1.
więcej

Płatności podatkowe – ogłoszenie

Płatności podatkowe – ogłoszenie
Szanowni Mieszkańcy. Urząd Gminy Tomice przypomina, iż termin wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz IV raty podatku od nieruchomości upłynął w dniu 15 listopada. Aby uniknąć dodatkowych kosztów naliczonych za nieterminowe dokonanie płatności, zwracamy się z prośbą o regulację zaległości do dnia 30 listopada.
więcej

Skrócony czas na wypełnienie samospisu od pierwszego logowania

Skrócony czas na wypełnienie samospisu od pierwszego logowania
Ważna zmiana dla osób, które chcą się spisać samodzielnie w PSR. Od poniedziałku 23 listopada br. na przeprowadzenie samospisu rolnicy mają 2 dni od momentu pierwszego skutecznego zalogowania do aplikacji. Po upływie 2 dni, logowanie do formularza nie będzie możliwe. Z rolnikami, którzy w tym czasie nie zakończą uzupełniania formularza skontaktuje się rachmistrz. Wcześniej termin ten wynosił 14, później 5 dni, ale ze względu na to, że spis wkrótce dobiega końca, został ograniczony do 2 dni.
więcej

Spis Rolny 2020 – pozostało 10 dni

Spis Rolny 2020 – pozostało 10 dni
W związku ze zbliżającym się terminem zakończenia tegorocznego Spisu Rolnego (30.11), Gminne Biuro Spisowe w Tomicach zwraca się do wszystkich rolników, którzy zadeklarowali rachmistrzom gminnym realizację obowiązku spisu metodą samopisu o jak najszybsze wypełnienie ankiety, lub też o kontakt z rachmistrzem spisowym lub teleankieterem spisowym w celu realizacji spisu zgodnie z zapisami ustawowmi.
więcej

Konkurs Prezesa GUS na gminę o najwyższym odsetku spisanych gospodarstw rolnych metodą samospisu

Konkurs Prezesa GUS na gminę o najwyższym odsetku spisanych gospodarstw rolnych metodą samospisu
Uprzejmie informujemy o możliwości wzięcia udziału w konkursie Prezesa GUS na gminę o najwyższym odsetku spisanych gospodarstw rolnych w kanale samospisu. Konkurs adresowany jest do gmin, w których użytkownicy gospodarstw rolnych dokonają samospisu internetowego w okresie od 1 września do 30 listopada 2020 r. za pośrednictwem interaktywnej aplikacji dostępnej na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego www.spisrolny.gov.pl
więcej

Dokonywanie opłat podatkowych – ogłoszenie

Dokonywanie opłat podatkowych – ogłoszenie
Z uwagi na dynamicznie rozwijającą się sytuacją związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa oraz w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo Mieszkańców Gminy Tomice informujemy, że kasa Urzędu Gminy w Tomicach pozostanie NIECZYNNA co najmniej do 4 grudnia. W związku z powyższym płatności podatkowych (za IV kwartał lub zaległości) można dokonywać WYŁĄCZNIE przelewem na właściwy rachunek bankowy.
więcej

Co wiemy o naszej gminie ze spisu rolnego

Co wiemy o naszej gminie ze spisu rolnego
Rolnicy, trwa Powszechny Spis Rolny 2020. Wyniki spisu rolnego są jedynym źródłem, które pozwala dokładnie scharakteryzować polskie rolnictwo. Służą władzom lokalnym i centralnym do podejmowania trafnych decyzji strategicznych, opartych na analizie danych. Obowiązek realizacji spisów nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady, jak również wynika on z rekomendacji FAO, zawartych w dokumencie pn. Światowy program spisów rolnych rundy 2020 r. W państwach członkowskich ONZ pełne badanie realizowane jest raz na 10 lat i obejmuje wszystkie gospodarstwa rolne.
więcej

Konkurs – Aktywni rolnicy w Małopolsce

Konkurs – Aktywni rolnicy w Małopolsce
Do 20 listopada br. trwa kolejny konkurs związany z Powszechnym Spisem Rolnym 2020 – „Aktywni rolnicy w Małopolsce”, którego organizatorem jest Urząd Statystyczny w Krakowie. Rolnicy poprzez udział w spisie rolnym dają możliwość promocji swojej gminy. Do nagrody zostanie wytypowana gmina o najwyższym udziale spisanych gospodarstw w dniu 20 listopada.
więcej