Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Ogłoszenia

Aktualności z kategorii: Ogłoszenia

Ulga na śmieci – Informacja Wójta Gminy Tomice

Wójt Gminy Tomice przypomina, że od dnia 11.01.2018 r. weszła w życie Uchwała Rady Gminy Tomice nr XXXIII/263/2017 z dnia 27 grudnia 2017 r., która zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832, z późn. zm.) zwalnia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne.
więcej

Pierwszy styczniowy odbiór odpadów komunalnych – popiół

Urząd Gminy Tomice przypomina mieszkańcom, że zgodnie z harmonogramem 15 stycznia nastąpi odbiór POPIOŁU w miejscowości Tomice (rejon A), 16 stycznia - Tomice (rejon B), 17 stycznia - Radocza, 18 stycznia - Witanowice i Lgota, a 19 stycznia - Woźniki i Zygodowice. Prosimy o oznaczenie worków lub kontenerów wpisanym numerem ewidencyjnym. Jednocześnie informujemy, że trasa odbioru odpadów pokrywa się z istniejącymi w Gminie ulicami.
więcej

Konsultacje projektu programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami

Wójt Gminy Tomice zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje społeczne działające na obszarze Gminy Tomice, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, do wzięcia udziału w konsultacjach projektu: "Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tomice w 2018 roku".
więcej

Akcja „Oszczędzam energię”

Gmina Tomice zaprasza do akcji „Oszczędzam energię” organizowanej w ramach działań edukacyjnych projektu LIFE pn. „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL 021 dofinansowanego ze środków programu LIFE Unii Europejskiej.
więcej