Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Ogłoszenia

Aktualności z kategorii: Ogłoszenia

Zaproszenie na spotkanie

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego - Agenda Zamiejscowa w Oświęcimiu informuje, że w bieżącym roku Samorząd Województwa Małopolskiego realizuje trzecią już edycję Budżetu Obywatelskiego Małopolski. Doświadczenia pokazują, że inicjatywa cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców, zaś wykonane w ramach BO zadania dobrze służą Małopolanom. Wśród działań przybliżających cel i zasady przedsięwzięcia przewidziane zostały w każdym powiecie spotkania informacyjne. Będą one dobrą okazją do uzyskania konkretnych informacji na temat możliwości udziału w projekcie.
więcej

Zawiadomienie o brakach w dostawie wody

Gminny Zakład Komunalny zawiadamia, że we wtorek (17.04) w godzinach od 09:00 do 12:00 w związku z prowadzonymi pracami remontowo instalacyjnymi sieci wodociągowej nie będzie realizowane zasilanie w wodę: Witanowice - ul. Krakowska, Woźniki - ul. Grudki i ul. Słoneczna oraz Zygodowice. Powyższe działania mają na celu poprawę pracy sieci wodociągowej i zapewnienie ciągłości w dostawach wody do mieszkańców. AKTUALIZACJA: 16.04.2018 r. godz. 10.00
więcej

Kwietniowe terminy odbioru odpadów komunalnych

Urząd Gminy Tomice przypomina mieszkańcom, że zgodnie z harmonogramem 16 kwietnia nastąpi kolejny odbiór odpadów komunalnych w miejscowości Tomice (rejon A), 17 kwietnia - Tomice (rejon B), 18 kwietnia - Radocza, 24 kwietnia - Witanowice i Lgota, a 25 kwietnia - Woźniki i Zygodowice. Prosimy o oznaczenie worków i pojemników kodami kreskowymi. Jednocześnie informujemy, że trasa odbioru odpadów pokrywa się z istniejącymi w Gminie ulicami.
więcej

Ogłoszenie Wójta Gminy Tomice

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Tomice – obszar 2 w gminie Tomice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
więcej

Ogłoszenie Wójta Gminy Tomice

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Tomice – obszar 1 w gminie Tomice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
więcej

Zaproszenie do udziału w rodzinnych konkursach

W związku z organizacją Dnia Dziecka – Postaw na rodzinę w Tomicach Urząd Gminy Tomice wraz z Ośrodkiem Kultury Gminy Tomice i Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Tomicach zapraszają do udziału w rodzinnym konkursie filmowym pt.: „Co możemy zrobić, by powietrze, którym oddychamy było czystsze?” oraz do udziału w konkursie plastyczny pt.: „CZYSTE POWIETRZE – SZCZĘŚLIWA RODZINA”.
więcej

Kwietniowe terminy odbioru odpadów komunalnych – popiół

Urząd Gminy Tomice przypomina mieszkańcom, że zgodnie z harmonogramem 9 kwietnia nastąpi odbiór POPIOŁU w miejscowości Tomice (rejon A), 10 kwietnia - Tomice (rejon B), 11 kwietnia - Radocza, 12 kwietnia - Witanowice i Lgota, a 13 kwietnia - Woźniki i Zygodowice. Prosimy o oznaczenie worków lub kontenerów wpisanym numerem ewidencyjnym. Jednocześnie informujemy, że trasa odbioru odpadów pokrywa się z istniejącymi w Gminie ulicami.
więcej

Szczepienie ochronne lisów przeciwko wściekliźnie

Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii zawiadamia, że na terenie województwa małopolskiego w dniach od 8 do 15 kwietnia 2018 r., zostanie przeprowadzone ochronne szczepienie lisów wolno żyjących przeciw wściekliźnie. Szczepienie lisów będzie wykonane za pomocą przynęt zawierających szczepionkę doustną, która zostanie zrzucona w wyżej wymienionym okresie z samolotów oraz ręcznie wyłożona.
więcej