logo Urząd Gminy Tomice
Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Godziny pracy
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek - czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14:00
Kasa urzędu:
poniedziałek - piątek: 7:30 – 13:00
wtorek, 23 kwietnia 2024
A+ A-
bip epuap facebook youtube
Tomice / Dla mieszkańców / Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne

WYKAZ KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PRZEPROWADZANYCH PRZEZ WÓJTA GMINY TOMICE:

BEZDOMNE ZWIERZĘTA

– konsultacje projektu: „Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tomice w 2023 roku
– konsultacje projektu: „Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tomice w 2022 roku
konsultacje projektu: „Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tomice w 2021 roku
konsultacje projektu: „Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tomice w 2020 roku
konsultacje projektu: „Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tomice w 2019 roku
–  konsultacje projektu: „Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tomice w 2018 roku”
–  konsultacje projektu: „Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tomice w 2017 roku”
konsultacje projektu: „Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tomice w 2016 roku”

REWITALIZACJA

konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji
konsultacje projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Tomice na lata 2017-2023
konsultacje w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Tomice

NGO’S

– konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Tomice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok”
– konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Tomice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok”
konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Tomice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok”
konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Tomice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok”
konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Tomice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”
konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Tomice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok”
konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Tomice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok”
konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Tomice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok”