Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / NGO's / Konsultacje nt. współpracy z organizacjami pozarządowymi

Konsultacje nt. współpracy z organizacjami pozarządowymi

Opublikowano w dniu: w kategorii: NGO's  

Wójt Gminy Tomice poddaje konsultacjom projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Tomice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”.

  1. W konsultacjach mogą wziąć udział organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  2. Konsultacje są przeprowadzane w dniach od 12 października do 4 listopada 2019 r.
  3. Celem konsultacji jest poznanie opinii i uwag organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na temat projektu „Programu współpracy Gminy Tomice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”.
  4. Konsultacje polegają na wypełnieniu formularza po uprzednim zapoznaniu się z projektem „Programu współpracy Gminy Tomice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”.
  5. Projekt Programu oraz formularz konsultacji zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu Gminy Tomice oraz udostępnia w Urzędzie w pok. nr 15.
  6. Wypełnione formularze konsultacji można składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Tomice, ul. Wadowicka 51 pok. 14, przesłać pocztą na adres Urzędu lub drogą elektroniczną na adres gmina@tomice.pl w terminie do dnia 4 listopada 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 110/2019 WÓJTA GMINY TOMICE z dnia 4 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Tomice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”

FORMULARZ KONSULTACJI projektu „Programu współpracy Gminy Tomice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”

PROJEKT Program współpracy Gminy Tomice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok

WYNIKI konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 668 ze zm.) projektu „Programu współpracy Gminy Tomice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”