logo Urząd Gminy Tomice
Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Godziny pracy
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek - czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14:00
Kasa urzędu:
poniedziałek - piątek: 7:30 – 13:00
wtorek, 23 kwietnia 2024
A+ A-
bip epuap facebook youtube

Kultura

 

OŚRODEK KULTURY GMINY TOMICE

ul. Dworska 9Kultura
34-100 Tomice
tel./fax: (33) 823-48-09
tel.: (33) 873-17-49, 531-900-292
e-mail: kultura@tomice.pl
www: www.kultura.tomice.pl

Godziny otwarcia:
pon. – pt. 07.00-16.00

 

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

ul. Dworska 9
34-100 Tomice
tel.: 518-593-570
tel./fax: (33) 823-48-09

Dni otwarcia bibliotek:
https://kultura.tomice.pl/godziny-otwarcia-biblioteka/

Dyrektor: Aneta Homel

Liczba filii: 2

Biblioteka Publiczna w Tomicach wraz z filiami wchodzi w skład OKGT.

Do podstawowych zadań biblioteki należy:
– gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych z uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu,
– organizowanie czytelnictwa na terenie Gminy,
– stwarzanie warunków i umacnianie nawyków czytelnictwa wśród dzieci od lat najmłodszych,
– obsługa czytelników, a w szczególności udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej i popularyzatorskiej,
– przekazywanie wiedzy w zakresie przeszłości, kultury i obyczajów polskich młodym generacjom, przyczyniając się do zachowania ciągłości i kontynuowania tego, co w tradycji najwartościowsze.