logo Urząd Gminy Tomice
Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Godziny pracy
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek - czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14:00
Kasa urzędu:
poniedziałek - piątek: 7:30 – 13:00
wtorek, 23 kwietnia 2024
A+ A-
bip epuap facebook youtube
Tomice / Dla turysty / Galerie i izby regionalne

Galerie i izby regionalne

tur_balysowkaGaleria Sztuki „Bałysówka” urządzona jest w zabytkowym domu z II połowu XIX w. Prezentuje prace lokalnych artystów profesjonalnych i twórców ludowych, organizuje wystawy m.in. malarstwa, grafiki, ceramiki, szkła i rękodzieła artystycznego, warsztaty, plenery, aukcje dzieł sztuki. Jest miejscem spotkań, miłośników sztuki i artystycznie uzdolnionej młodzieży.

Galeria Sztuki „Bałysówka”
ul. Św. Jakuba 2
34-100 Tomice
tel. 606-998-332
www.balysowka.pl

 

tur_irwitanowiceIzba Regionalna przy parafii św. Mikołaja w Witanowicach powstała w maju 2013 roku. Głównym celem jej utworzenia było zachowanie dziedzictwa historycznego i kulturowego mieszkańców. Można podziwiać tu cenne eksponaty z odległych wieków (sięgając aż do XV), a wśród nich figurę św. Anny Samotrzeć ze szkoły Wita Stwosza. Izba posiada bogatą galerię zdjęć min. poświęconą doszczętnie zniszczonemu podczas pożaru w 1963 r. kościołowi z XIII w. Obejrzeć także można galerię obrazów olejnych, oleodruków, ręcznie wyszywanych i edukacyjnych. W gablotach umieszczone są historyczne pamiątki miejscowej społeczności oraz ręcznie haftowane ornaty z XVIII i XIX w. Ważne miejsce w Izbie ogrywają „relikwie” ze wspomnianego kościoła, które cudem ocalały. Wśród nich wymienić trzeba piękne rzeźby św. Mateusza i św. Jana, figurę Chrystusa Tryumfującego oraz dwie stacje Drogi Krzyżowej (obrazy olejne). Izba Regionalna to też miejsce tworzenia wydarzeń kulturalnych związanych z promocją wsi i regionu, a także bazą przedmiotową do reprezentowania dorobku rzemiosła ludowego mieszkańców poza terenem wsi. Organizowane są w niej okolicznościowe wystawy prac twórców ludowych (wikliniarstwo, koronczarstwo, garncarstwo, rzeźba, malarstwo sztalugowe i na szkle, wyroby z siana i z bibuły), a także promocja poetów.

 

Izba Regionalna w Witanowicach
ul. Jana Pawła II 202
34-103 Witanowice
tel. 33 879-49-23 / 696-071-573
www.izba-regionalna.witanowice.pl

 

tur_irradoczaZlokalizowana w budynku szkoły podstawowej, powstała w 2002 roku z inicjatywy miejscowej nauczycielki Urszuli Marchewki i pod nadzorem Muzeum Etnograficznego w Krakowie. W trosce o zachowanie ginących materialnych śladów przeszłości wsi, większość eksponatów – darów mieszkańców Radoczy, zebrali uczniowie w okolicznych domach i gospodarstwach rolnych. W Izbie zgromadzono, związane z życiem codziennym i kulturą dawnej Radoczy, przedmioty codziennego użytku, sprzęt gospodarstwa domowego, narzędzia rolnicze, dokumenty, a także wyroby sztuki ludowej. Wśród eksponatów są m.in. stępy do zboża, przetaki, cepy, wagi zbożowe, miarki, miareczki, opałki do chleba i wiele innych.

Izba Regionalna w Radoczy
ul. Dębowa 49
34-100 Radocza
tel. 33 873-96-23

 

tur_irtomiceIzba Regionalna została urządzona przez Władysława Pasteraka w rekonstrukcji wiejskich chaty, którą zbudował z drewna z rozbiórki ponad stuletniego domu znajdującego się niegdyś z okolicy zapory w Świnnej Porębie. Część eksponatów pochodzi z jego rodzinnego domu, na przykład kredens czy jedna z maszyn do szycia. Wiele innych to przedmioty identyczne z tymi, które zapamiętał ze swego dzieciństwa, chociażby radio z adapterem, jakie kiedyś miała jego siostra. Ale nie brak też znacznie starszych. Najbardziej wiekowy to drewniana skrzynia z 1851 roku. Niektóre odkupił od innych kolekcjonerów, pozostałe dostał od znajomych lub wyszperał na bazarach, a nawet na wysypiskach śmieci i w składach złomu.

Izba Regionalna w Tomicach
Władysław Pasterak
ul. Floriańska 99
34-100 Tomice
tel. 33 873-72-68 / 604-586-683