Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl

Aktualności

Zaproszenie na spotkanie

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego - Agenda Zamiejscowa w Oświęcimiu informuje, że w bieżącym roku Samorząd Województwa Małopolskiego realizuje trzecią już edycję Budżetu Obywatelskiego Małopolski. Doświadczenia pokazują, że inicjatywa cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców, zaś wykonane w ramach BO zadania dobrze służą Małopolanom. Wśród działań przybliżających cel i zasady przedsięwzięcia przewidziane zostały w każdym powiecie spotkania informacyjne. Będą one dobrą okazją do uzyskania konkretnych informacji na temat możliwości udziału w projekcie.
więcej

Geodeci z Radoczy wśród najlepszych szkół geodezyjnych w Polsce

Tegorocznej XL Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej nie sposób zapomnieć ze względu na duże emocje, jakie towarzyszyły wyróżnionym spośród blisko 70 szkół ponadgimnazjalnych kształcących w zawodzie technik geodeta. Zawody drugiego stopnia – etap międzyszkolny i trzeciego stopnia – etap centralny odbyły się w dniach 04-07.04.2018 r., a ich Organizatorem były Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji im. H. Łopacińskiego i Oddział Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Lublinie.
Edukacja  
więcej

Zawiadomienie o brakach w dostawie wody

Gminny Zakład Komunalny zawiadamia, że we wtorek (17.04) w godzinach od 09:00 do 12:00 w związku z ...
Więcej ...

Kwietniowe terminy odbioru odpadów komunalnych

Urząd Gminy Tomice przypomina mieszkańcom, że zgodnie z harmonogramem 16 kwietnia nastąpi kolejny ...
Więcej ...

Ogłoszenie Wójta Gminy Tomice

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ...
Więcej ...

Ogłoszenie Wójta Gminy Tomice

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ...
Więcej ...
zobacz wszystkie aktualności