Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl

Aktualności

Ostrzeżenie – przekroczenie poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Zgodnie z art. 93 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 października 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. poz. 1931), Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Krakowie powiadamia o przekroczeniua poziomu alarmowego i o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - POZIOM 3.
więcej

Jak segregować śmieci

W tym roku zmieniły się zasady gospodarki odpadami. Obowiązkowa stała się selektywna segregacji śmieci oraz zmieniła się zawartość brązowego worka na bioodpady. Aby segregacja odpadów stała się sprawniejsza prezentujemy ulotkę, która wyjaśnia zasady, jak poprawnie sortować śmieci.
więcej

0,5 pkt zabrakło do podium

W sobotę (25.01) po raz dwudziesty drugi w Szkole Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Witanowicach rozegrano Powiatowy Turniej Halowy Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych im. druha Piotra Galasa o Puchar Przechodni Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Wadowicach. Organizatorem zawodów był Oddział Powiatowy Związku OSP RP w Wadowicach, a współorganizatorami: Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Tomicach, OSP w Witanowicach, Szkoła Podstawowa w Witanowicach i Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach.
więcej

Kolejna strefa rekreacyjna przekazana mieszkańcom

Rok 2020 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Witanowicach jest szczególny. Równo 95 lat temu, z inicjatywy ...
Więcej ...

Konsultacje projektu programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami

Wójt Gminy Tomice zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje społeczne działające na obszarze ...
Więcej ...

SKSy popularne wśród młodzieży

Gmina Tomice po raz kolejny zakwalifikowała się do programu „Szkolny Klub Sportowy”, który jest ...
Więcej ...

System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON w całej Małopolsce!

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, chcąc zwiększyć dostępność wsparcia ...
Więcej ...
zobacz wszystkie aktualności