Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl

Aktualności

Jakość powietrza w Gminie Tomice – ponowne pomiary

Po pozyskaniu nowego pyłomierza, przy wsparciu Krakowskiego Alarmu Smogowego w ramach projektu LIFE pn. „Wdrażanie programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”, na terenie Gminy Tomice w miejscowości Tomice przeprowadzony będzie od dnia dzisiejszego (23.02) pomiar jakości powietrza. Pomiary dotyczyć będą stężeń pyłów zawieszonych PM10, a ich wyniki mają na celu podniesienie świadomości mieszkańców na temat jakości powietrza. Zachęcamy do bieżącej obserwacji wskazań jakości.
więcej

Zawiadomienie – XXXV sesja Rady Gminy Tomice VII kadencji

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z póżn. zm.) Przewodniczący Rady Gminy Tomice Zygmunt Szymczak zwołuje na dzień 2 marca 2018 r. (piątek) o godz. 14.15 XXXV sesję Rady Gminy Tomice w kadencji 2014-2018. Obrady odbędą się w Ośrodku Kultury Gminy Tomice w Tomicach przy ul. Dworskiej 9.
więcej

Gmina Tomice rozpoczęła realizację projektu pn. Przyjazny e-urząd

F5 Konsulting Sp. z o.o. w partnerstwie z Gminami: Chełmek, Przeciszów, Brzeszcze, Tomice, Rabka-Zdrój, ...
Więcej ...

Ogłoszenie Wójta Gminy Tomice

Stosownie do przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Wójt Gminy ...
Więcej ...

Podpisz i wyślij JPK_VAT z Profilem Zaufanym

Coraz mniej czasu pozostało mikroprzedsiębiorcom na przesłanie pierwszego JPK_VAT (do 26 lutego). ...
Więcej ...

W Tomicach zamontowano czujnik powietrza sieci Airly

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Tomickiej dzięki zaangażowaniu w konkursie AVIVY, ( zdobyto 384 głosy ...
Więcej ...
zobacz wszystkie aktualności