Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl

Aktualności

Nowe centrum rekreacji ma powstać w Radoczy

We wtorek (22.05) odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Dolina Karpia, na którym podjęto decyzję o wyborze operacji składanych w ramach naboru 6/2018 – przedsięwzięcie „Infrastruktura turystyczna i rekreacyjna na obszarach rybackich” i ustaleniu kwoty wsparcia. Wśród operacji wybranych do dofinansowania znalazł się wniosek złożony przez naszą Gminę pn. Zagospodarowanie terenu w celu utworzenia centrum rekreacyjnego w miejscowości Radocza. Wartość inwestycji to kwota 479.657,45 zł , z czego planowane jest pozyskanie dotacji w wysokości 299.977,00 zł.
więcej

Uczniowie z Radoczy na praktykach zawodowych we Włoszech

W dniach od 14.04.2018 r. do 12.05.2018 r. 24 uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. św. Jana Pawła II w Radoczy, kształcących się w zawodach: technik pojazdów samochodowych, technik logistyk oraz technik żywienia i usług gastronomicznych było uczestnikami projektu pt. PRAKTYKA CZYNI MISTRZA, realizowanego w ramach projektu Erasmus+.
Edukacja  
więcej

Nowe taryfy za wodę i ścieki

Wójt Gminy Tomice informuje, że wchodzą w życie nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i ...
Więcej ...

Czas na Biznes II

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do wzięcia udziału w projekcie Czas na Biznes ...
Więcej ...

„Statuetka Kreatywności” powędrowała do Witanowic

"Deficyt wody na Ziemi" to temat Ekologicznej Olimpiady Kreatywności – wieloetapowego projektu zrealizowanego ...
Więcej ...

Informacja Wójta o funkcjonowaniu gminy z 18.05.2018 r.

Na posiedzeniu Rady Gminy Tomice w dniu 18 maja br. Wójt Gminy Tomice Witold Grabowski przedstawił ...
Więcej ...
zobacz wszystkie aktualności