Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl

Aktualności

Wójt gminy Witold Grabowski z wotum zaufania i absolutorium

Na piątek (.21.06) zwołana została przez Przewodniczącego Rady Pawła Adamika dziewiąta sesja Rady Gminy Tomice. Jej obrady miały wyjątkowy charakter. Po raz pierwszy, zgodnie z nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym, odbyła się debata nad Raportem o stanie Gminy Tomice za rok 2018, przedłożonym przez Wójta Gminy Witolda Grabowskiego.
więcej

Konkurs na realizację zadań publicznych w II półroczu 2019 r.

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) oraz uchwały II/16/2018 Rady Gminy Tomice z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Tomice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok” Wójt Gminy Tomice ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w II półroczu 2018 r. zadań publicznych Gminy Tomice w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - wspieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży.
NGO's  
więcej

Ostrzeżenie meteoroloigczne – Burze z gradem

W ramach działań z zakresu monitoringu zagrożeń Urząd Gminy Tomice przekazuje treść informacji ...
Więcej ...

Zakończenie „roku kulturalnego” w OKGT Tomice

We wtorkowe popołudnie (18.06) dzieci uczestniczące w zajęciach organizowanych przez Ośrodek Kultury ...
Więcej ...

Prace przedszkolaków z Woźnik wyróżnione w Legnicy

Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Legnicy było organizatorem III Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego ...
Więcej ...

Ostrzeżenie meteorologiczne – Burze z gradem

W ramach działań z zakresu monitoringu zagrożeń Urząd Gminy Tomice przekazuje treść informacji ...
Więcej ...
zobacz wszystkie aktualności