logo Urząd Gminy Tomice
Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Godziny pracy
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek - czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14:00
Kasa urzędu:
poniedziałek - piątek: 7:30 – 13:00
środa, 22 maja 2024
A+ A-
bip epuap facebook youtube
Tomice / Samorząd / Urząd Gminy / Druki/Wnioski do pobrania

Druki/Wnioski do pobrania

OŚWIADCZENIE O WARTOŚCI SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W ROKU 2023

WNIOSEK do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Tomice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
WNIOSEK do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Radocza wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Wniosek o wydanie zezwolenia jednorazowego na sprzedaż napojów alkoholowych 08.23

zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (do pobrania)

Zespół Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego:

OŚWIADCZENIE O WARTOŚCI SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W 2022 R

OŚWIADCZENIE O WARTOŚCI SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W 2021 R
wniosek o wpis do rejestru / zmianę danych w rejestrze* działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
wniosek o odbiór zdemontowanych z budynku wyrobów budowlanych zawierających azbest
oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2020 r
oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2019 r.
wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów innych niż obiekty hotelarskie, w których są świadczone usługi hotelarskie oraz pól biwakowych na terenie Gminy Tomice
załącznik – opis obiektu – do wniosku o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów innych niż obiekty hotelarskie
oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2016 r.
wniosek o ustalenie numeru porządkowego
wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tomice
wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki / działek/* w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
wniosek o udzielenie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników
wniosek o udzielenie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
wniosek o uzgodnienie lokalizacji ogrodzenia stałego od strony pasa drogowego drogi gminnej
wniosek o uzgodnienie w zakresie możliwości włączenia do drogi
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację lub przebudowę zjazdu
zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew – os. fizyczna
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew – os. prawna

Urząd Stanu Cywilnego / Ewidencja Ludności:

wniosek o wydanie dowodu osobistego 10.2021
zgłoszenie wyjazdu poza granicę RP
zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego
zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego
pełnomocnictwo ewidencja ludności
zgłoszenie powrotu wyjazdu za granicę
wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym
zgłoszenie pobytu czasowego
zgłoszenie pobytu stałego
podanie o wydanie aktu stanu cywilnego
wniosek o wydanie poświadczenia: zameldowania/wymeldowania/ ilości zameldowanych osób

Zespół Finansowo-Budżetowy:

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych28012022
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych28012022

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne28012022
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne28012022

deklaracja – podatek od środków transportowych
załącznik – podatek od środków transportowych

informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego

DL-1 deklaracja na podatek leśny (od 1.07.19)
ZDL-1 załącznik do deklaracji na podatek leśny 1 (od 1.07.19)
ZDL-2 załącznik do deklaracji na podatek leśny 2 (od 1.07.19)

DN-1 deklaracja na podatek od nieruchomości (od 1.07.19)
ZDN-1 załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości 1 (od 1.07.19)
ZDN-2 załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości 2 (od 1.07.19)

DR-1 deklaracja na podatek rolny (od 1.07.19)
ZDR-1 załącznik do deklaracji na podatek rolny 1 (od 1.07.19)
ZDR-2 załącznik do deklaracji na podatek rolny 2 (od 1.07.19)

IL-1 informacja o lasach (od 1.07.19)
IL-1 informacja o lasach (wersja aktywna) 10.2021
ZIL-1 załącznik do informacjo o lasach 1 (od 1.07.19)
ZIL-2 załącznik do informacjo o lasach 2 (od 1.07.19)
ZIL-3 załącznik do informacjo o lasach 3 (od 1.07.19)

IN-1 informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych (od 1.07.19)
IN-1 informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych (wersja aktywna) 10.2021
ZIN-1 załącznik do informacjo o nieruchomościach i obkietach budowlanych 1 (od 1.07.19)
ZIN-2 załącznik do informacjo o nieruchomościach i obkietach budowlanych 2 (od 1.07.19)
ZIN-3 załącznik do informacjo o nieruchomościach i obkietach budowlanych 3 (od 1.07.19)

IR-1 informacja o gruntach (od 1.07.19)
IR-1 informacja o gruntach (wersja aktywna) 10.2021
ZIR-1 załącznik do informacjo o gruntach 1 (od 1.07.19)
ZIR-2 załącznik do informacjo o gruntach 2 (od 1.07.19)
ZIR-3 załącznik do informacjo o gruntach 3 (od 1.07.19)

Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości 10.2021
Wniosek o wydanie zaświadczenia o figurowaniu niefigurowaniu w ewidencji podatników 10.2021