logo Urząd Gminy Tomice
Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Godziny pracy
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek - czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14:00
Kasa urzędu:
poniedziałek - piątek: 7:30 – 13:00
środa, 22 maja 2024
A+ A-
bip epuap facebook youtube
Tomice / Dla mieszkańców / Ochrona środowiska / Ekodoradca w Gminie Tomice

Ekodoradca w Gminie Tomice

Gmina Tomice realizuje obecnie projekt zintegrowany LIFE pod nazwą „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”. Projekt LIFE koordynowany przez Województwo Małopolskie angażuje łącznie 62 partnerów, a jego celem jest przyspieszenie wdrażania działań służących poprawie jakości powietrza, które zostały zaplanowane w ramach Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego.

Projekt polega na budowie ogólnokrajowej sieci Ekodoradców, których działania mają wspierać osiągnięcie przez Polskę celów pakietu energetyczno-klimatycznego Unii Europejskiej, a w konsekwencji przyczynić się do poprawy jakości powietrza.

Ekodoradcą Gminy Tomice, który udziela nieodpłatnych porad w zakresie wyboru i wymiany kotłów, termomodernizacji budynków, instalacji odnawialnych źródeł energii jest Urszula Cimoch.

Siedzibą Ekodoradcy jest:

Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice

Przyjmuje w pokoju nr 2 w  godzinach:
poniedziałek 12:00-16:00,
wtorek- środa 7:00-11:00,
czwartek-piątek 11:00-15:00

Kontakt:
tel.: 33 823 35 98 wew. 15
e-mail: eko-doradca@ tomice.pl

Wszelkie informacje dot. realizacji Projektu LIFE w Gminie Tomice będą sukcesywnie zamieszczane na stronie internetowej Urzędu pod adresem: www.tomice.pl w zakładce DLA MIESZKAŃCÓW/OCHRONA ŚRODOWISKA/EKODORADCA W GMINIE TOMICE.

Więcej informacji na temat projektu zintegrowanego LIFE można uzyskać na stronie internetowej: www.powietrze.malopolska.pl/life

Ekodoradca w Gminie Tomice