Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl

Aktualności

“Moja wizytówka” – Krystyna Jacek

“Moja wizytówka” – Krystyna Jacek
Krystyna Jacek - poetka z Witanowic, autorka tomiku wierszy „Krajobraz miłości i wiary” wydanego nakładem gminy Tomice, wieloletnia kierowniczka zespołu śpiewaczego Wesołe Gosposie przy Kole Gospodyń Wiejskich w Witanowicach, to kolejna bohaterka nowego cyklu prezentowanego przez Ośrodek Kultury Gminy Tomice "Moja wizytówka".
Kultura  
więcej

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych – Intensywne opady śniegu/oblodzenie

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych – Intensywne opady śniegu/oblodzenie
Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW PIB Oddział w Krakowie prognozuje od dnia 24.01.2021 r. godz. 07:30 do dnia 26.01.2021 godz. 07:30 wystąpienie intensywnych opadów śniegu, a od dnia 24.01.2021 r. godz. 07:30 do dnia 25.01.2021 godz. 07:30 wystąpienie oblodzenia. Stopień zagrożenia zjawiska tj. intensywnego opadu śniegu oraz oblodzenia wynosi 1.
więcej

Zawiadomienie – XXVII sesja Rady Gminy Tomice VIII kadencji

Zawiadomienie – XXVII sesja Rady Gminy Tomice VIII kadencji
Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) Przewodniczący Rady Gminy Tomice Paweł Adamik zwołuje na dzień 29 stycznia 2021 r. (piątek) o godz. 14.15 XXVII sesję Rady Gminy Tomice w kadencji 2018-2023. Obrady odbędą się w budynku ZSP Tomice przy ul. Dworskiej 9a w Tomicach.
więcej

Ostrzeżenie o zanieczyszczeniu powietrza

Ostrzeżenie o zanieczyszczeniu powietrza
Zgodnie z art. 93 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 października 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. poz. 1931), Urząd Gminy Tomice powiadamia o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - STOPIEŃ 1.
więcej

Cykl „Moja wizytówka” – Agnieszka Wielińska

Cykl „Moja wizytówka” – Agnieszka Wielińska
Wywiad z Zygmuntem Ogiegło zakończył ciekawy cykl przygotowany przez Ośrodek Kultury Gminy Tomice pn. "Mam do powiedzenia ...". Nie jest to jednak koniec spotkań online z mieszkańcami naszej Gminy. W nowej formule kolejni ciekawi i wyjątkowi goście będą prezentować swoje "wizytówki". Pierwsza o sobie opowie Agnieszka Wielińska.
Kultura  
więcej

Ogłoszenie Wadowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Wadowicach

Ogłoszenie Wadowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Wadowicach
Wadowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wadowicach informuje Odbiorców, że w związku remontem sieci wodociągowej przy hydroforni w Tomicach w dniu 21 stycznia 2021 r. (czwartek) nastąpiła przerwa w dostawie wody do nieruchomości położonych w Tomicach przy ulicach: Floriańska i przyległe (nad hydrofornią), Rzyczki, Podlesie i Patria. Przewidywany termin wznowienia dostawy wody planowany jest na godz. 17:00.
więcej