Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl

Aktualności

Zaproszenie na spotkanie

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego - Agenda Zamiejscowa w Oświęcimiu informuje, że w bieżącym roku Samorząd Województwa Małopolskiego realizuje trzecią już edycję Budżetu Obywatelskiego Małopolski. Doświadczenia pokazują, że inicjatywa cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców, zaś wykonane w ramach BO zadania dobrze służą Małopolanom. Wśród działań przybliżających cel i zasady przedsięwzięcia przewidziane zostały w każdym powiecie spotkania informacyjne. Będą one dobrą okazją do uzyskania konkretnych informacji na temat możliwości udziału w projekcie.
więcej

Geodeci z Radoczy wśród najlepszych szkół geodezyjnych w Polsce

Tegorocznej XL Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej nie sposób zapomnieć ze względu na duże emocje, jakie towarzyszyły wyróżnionym spośród blisko 70 szkół ponadgimnazjalnych kształcących w zawodzie technik geodeta. Zawody drugiego stopnia – etap międzyszkolny i trzeciego stopnia – etap centralny odbyły się w dniach 04-07.04.2018 r., a ich Organizatorem były Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji im. H. Łopacińskiego i Oddział Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Lublinie.
Edukacja  
więcej

Zawiadomienie o brakach w dostawie wody

Gminny Zakład Komunalny zawiadamia, że we wtorek (17.04) w godzinach od 09:00 do 12:00 w związku z prowadzonymi pracami remontowo instalacyjnymi sieci wodociągowej nie będzie realizowane zasilanie w wodę: Witanowice - ul. Krakowska, Woźniki - ul. Grudki i ul. Słoneczna oraz Zygodowice. Powyższe działania mają na celu poprawę pracy sieci wodociągowej i zapewnienie ciągłości w dostawach wody do mieszkańców. AKTUALIZACJA: 16.04.2018 r. godz. 10.00
więcej

Kwietniowe terminy odbioru odpadów komunalnych

Urząd Gminy Tomice przypomina mieszkańcom, że zgodnie z harmonogramem 16 kwietnia nastąpi kolejny odbiór odpadów komunalnych w miejscowości Tomice (rejon A), 17 kwietnia - Tomice (rejon B), 18 kwietnia - Radocza, 24 kwietnia - Witanowice i Lgota, a 25 kwietnia - Woźniki i Zygodowice. Prosimy o oznaczenie worków i pojemników kodami kreskowymi. Jednocześnie informujemy, że trasa odbioru odpadów pokrywa się z istniejącymi w Gminie ulicami.
więcej

Ogłoszenie Wójta Gminy Tomice

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Tomice – obszar 2 w gminie Tomice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
więcej

Ogłoszenie Wójta Gminy Tomice

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Tomice – obszar 1 w gminie Tomice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
więcej

Międzypokoleniowa rywalizacja w Radoczy

Około 80 osób uczestniczyło w XI Międzypokoleniowym Turnieju Piłki Siatkowej Reprezentantów LKS „ORKAN”, który zorganizowano w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. św. Jana Pawła II w Radoczy (7.04). Celem wydarzenia była popularyzacja piłki siatkowej, zacieśnianie więzów pokoleniowych poprzez współzawodnictwo sportowe oraz promowanie zdrowego stylu życia przez aktywny wypoczynek.
Edukacja   Sport  
więcej

Zaproszenie do udziału w rodzinnych konkursach

W związku z organizacją Dnia Dziecka – Postaw na rodzinę w Tomicach Urząd Gminy Tomice wraz z Ośrodkiem Kultury Gminy Tomice i Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Tomicach zapraszają do udziału w rodzinnym konkursie filmowym pt.: „Co możemy zrobić, by powietrze, którym oddychamy było czystsze?” oraz do udziału w konkursie plastyczny pt.: „CZYSTE POWIETRZE – SZCZĘŚLIWA RODZINA”.
więcej