Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl

Aktualności

Ogłoszenie Wójta Gminy Tomice

Ogłoszenie o wprowadzeniu zmian do ogłoszenia o powtórnym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Tomice – obszar 1 w gminie Tomice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
więcej

Laureaci Międzynarodowego Konkursu Plastycznego z SP Woźniki

Muzeum w Bielsku Podlaskim jest organizatorem międzynarodowego konkursu plastycznego „Święty Jan Paweł II w oczach dziecka” . Tegoroczna, trzynasta już edycja, inspirowana była hasłem Dnia Papieskiego pt. „Promieniowanie ojcostwa” i zostało zaczerpnięte z literackiego dziedzictwa Papieża Polaka. Stanowi bowiem tytuł dramatu Karola Wojtyły z 1964 roku.
więcej

Dzień Czystego Powietrza w Małopolsce

We środę (14.11) przypada Dzień Czystego Powietrza (14 edycja). Z tej okazji dzieci z całej Małopolski napiszą list do sąsiada, w którym, za pomocą siły argumentacji przekonają go, by zmienił źródło ogrzewania na ekologiczne.
więcej

Szczepienie ochronne lisów przeciwko wściekliźnie

Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii zawiadamia, że na terenie województwa małopolskiego w dniach od 9 do 19 listopada 2018 r., zostanie przeprowadzone ochronne szczepienie lisów wolno żyjących przeciw wściekliźnie. Szczepienie lisów będzie wykonane za pomocą przynęt zawierających szczepionkę doustną, która zostanie zrzucona w wyżej wymienionym okresie z samolotów oraz ręcznie wyłożona.
więcej

Listopadowe terminy odbioru odpadów komunalnych – popiół

Urząd Gminy Tomice przypomina mieszkańcom, że zgodnie z harmonogramem 5 listopada nastąpi odbiór POPIOŁU w miejscowości Tomice (rejon A), 6 listopada – Tomice (rejon B), 7 listopada – Radocza, 8 listopada – Witanowice i Lgota, a 9 listopada – Woźniki i Zygodowice. Prosimy o oznaczenie worków lub kontenerów wpisanym numerem ewidencyjnym. Jednocześnie informujemy, że trasa odbioru odpadów pokrywa się z istniejącymi w Gminie ulicami.
więcej

Certyfikat dla SP Woźniki na kolejne 5 lat

W poniedziałek (15.10) w Szkole Podstawowej w Woźnikach podczas uroczystego apelu z okazji Święta Edukacji Narodowej, Naczelnik Wydziału Prewencji KPP w Wadowicach – podkom. Artur Studnicki w imieniu Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie – nadinsp. dr Krzysztofa Pobuty przekazał na ręce dyrektora szkoły - mgr Lidii Wilk przedłużenie certyfikatu Szkoły Promującej Bezpieczeństwo na lata 2018-2023, w ramach realizacji projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa.
więcej

Szlakiem lgockich krzyży w 74. rocznicę pacyfikacji

29 października 1944 roku, Niemcy bestialsko zamordowali ośmiu mieszkańców Lgoty oraz spalili budynki mieszkalne i gospodarcze. W poniedziałek (29.10), w 74. rocznicę pacyfikacji przysiółka Podlas, przedstawiciele władz samorządowych naszej Gminy udali się do miejsc pamięci, aby złożyć hołd mieszkańcom lgockiej ziemi zamordowanych przez hitlerowskiego okupanta.
więcej