Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl

Aktualności

Portal www.tomice.pl w corocznej statystyce

Jak co roku jego przełom to tradycyjnie już czas wielu podsumowań. Również portal www.tomice.pl prezentuje garść informacji statystycznych. W roku 2018 gminna strona mogła pochwalić się bardzo dobrymi danymi. Odwiedziło ją blisko 36 tys. użytkowników. Dokonali oni łącznie blisko 308 tys. odsłon.
więcej

Konkurs na realizację zadań publicznych w 2019 roku

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r. poz. 450 z późn.zm.) oraz uchwały II/16/2018 Rady Gminy Tomice z dnia 30 listopada 2018r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Tomice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok” Wójt Gminy Tomice ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 r. zadań publicznych Gminy Tomice w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w zakresie kultury oraz w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.
NGO's  
więcej

Zaproszenie do wspólnego kolędowania w Święto Trzech Króli

W noworoczną niedzielę (06.01), w Święto Trzech Króli serdecznie zapraszamy do wspólnego kolędowania w Tomicach i w Woźnikach. O godz. 10.30 w kościele parafialnym w Tomicach rozpocznie się koncert kolęd w wykonaniu połączonych Orkiestr Dętych z Zygodowic, Łączan i Tłuczani oraz chóru szkolnego "Karmelki" z ZSP Witanowice, a o 15.00 w Szkole Podstawowej w Woźnikach pójdziemy "Z kolędą przez pokolenia". Serdecznie zapraszamy mieszkańców oraz gości do udziału w obu imprezach.
więcej

Zarządzenie Wójta Gminy Tomice w sprawie przeprowadzenia konsultacji

Wójt Gminy Tomice ogłasza rozpoczęcie konsultacji z mieszkańcami, dotyczących projektu uchwały w sprawie zmiany statutów sołectw Gminy Tomice. Do udziału w konsultacjach uprawnieni są mieszkańcy sołectw posiadający czynne prawo wyborcze. Celem konsultacji jest zebranie opinii i uwag mieszkańców poszczególnych sołectw w sprawie projektu uchwały poddanego konsultacjom.
więcej

Jednogłośnie uchwalony budżet na rok 2019

W piątek (21.12) w Ośrodku Kultury Gminy Tomice odbyła się III sesja Rady Gminy Tomice VIII kadencji. Po wysłuchaniu informacji Wójta Gminy Tomice Witolda Grabowskiego o funkcjonowaniu Gminy w okresie międzysesyjnym, radni przystąpili do rozpatrzenia piętnastu projektów uchwał.
więcej

Z sukcesem z konkursie plastycznym „Złota Polska Jesień”

Publiczne Przedszkole Nr 9 przy Zespole Szkół Nr 9 w Wodzisławiu Śl. buło 0rganizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pt. „ZŁOTA POLSKA JESIEŃ”. Konkurs przeznaczony był dla dzieci przedszkolnych w wieku 3 - 6 lat. Zorganizowano go z okazji obchodzonego w dniu 22 listopada ”Dnia Kredki” i 100-lecia Niepodległości Polski.
więcej

Komunikat do przedsiębiorców – e-akta

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że od stycznia 2019 r. wejdą w życie przepisy, które ułatwią przechowywanie akt pracowniczych dotyczących pracowników i zleceniobiorców i obniżą koszty związane z ich przechowywaniem.
więcej

Nowe zasady gospodarki odpadami w 2019 r.

Od 1 stycznia 2019 roku zmienia się zakres świadczenia przez Gminę Tomice usług dotyczących odbierania odpadów komunalnych oraz ulegają zmianie niektóre zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tomice w zakresie zbierania i odbierania odpadów komunalnych.
więcej