Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek-piątek: 7:00 - 15:00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl

Aktualności

Akcja „Oszczędzam energię”

Gmina Tomice zaprasza do akcji „Oszczędzam energię” organizowanej w ramach działań edukacyjnych projektu LIFE pn. „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL 021 dofinansowanego ze środków programu LIFE Unii Europejskiej.
więcej

Konkurs na realizację zadań publicznych w 2018 r.

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) oraz uchwały XXX/239/2017 Rady Gminy Tomice z dnia 26 października 2017 r. w sprawie „Programu współpracy Gminy Tomice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok” Wójt Gminy Tomice ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 r. zadań publicznych Gminy Tomice w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w zakresie kultury oraz w zakresie turystyki i krajoznawstwa.
NGO's  
więcej

Konkurs promujący płatności bezgotówkowe

Urząd Gminy Tomice zgłosił się do konkursu promującym płatności bezgotówkowe. Jego celem jest wspieranie wizerunku urzędu jako miejsca udostępniającego nowoczesne formy płatności. W tym celu zachęcamy wszystkich mieszkańców korzystających z kasy urzędu do dokonywania opłat za czynności administracyjne z wykorzystaniem terminalu płatniczego POS - czyli za pomocą karty płatniczej lub smartfona.
więcej

Poświąteczna sesja Rady Gminy Tomice

W środę (27.12) odbyła się ostatnia w ubiegłym roku sesja Rady Gminy Tomice. Była to jedenasta sesja zwołana przez Przewodniczącego Rady Zygmunta Szymczaka w 2017 r. Radni wysłuchali informacji Wójta o funkcjonowaniu Gminy w okresie międzysesyjnym oraz rozpatrzyli trzynaście projektów uchwał, w tym cztery które zostały wprowadzone do porządku obrad na sesji.
więcej