Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl

Aktualności

Aktualizacja – Pilny komunikat dla mieszkańców Woźnik !!!

Aktualizacja – Pilny komunikat dla mieszkańców Woźnik !!!
W związku z Decyzja Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej w Wadowicach znak: HK.903.413.2022 z dnia 29 września 2022 r. Gminny Zakład Komunalny w Tomicach informuje, iż woda z wodociągu w miejscowości Woźniki jest NIEZDATNA do spożycia. W związku z powyższym ujęcie zostało wyłączone z eksploatacji, a zapewnienie dostaw wody do celów porządkowych i sanitarnych zostało zrealizowane z sieci wodociągowej w Witanowicach stanowiącej zastępcze źródło zaopatrzenia.
więcej

Pilny komunikat dla mieszkańców Woźnik !!!

Pilny komunikat dla mieszkańców Woźnik !!!
W związku z Decyzja Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej w Wadowicach znak: HK.903.413.2022 z dnia 29 września 2022 r. Gminny Zakład Komunalny w Tomicach informuje, iż woda z wodociągu w miejscowości Woźniki jest NIEZDATNA do spożycia. W związku z powyższym ujęcie zostało wyłączone z eksploatacji, a zapewnienie dostaw wody do celów porządkowych i sanitarnych zostało zrealizowane z sieci wodociągowej w Witanowicach stanowiącej zastępcze źródło zaopatrzenia. Dostawa wody przeznaczonej DO SPOŻYCIA zostanie zrealizowana przez podstawienie beczki z wodą przy ujęciu tj przy ul. Źródlana 1.
więcej

PFRON – po amputacji

PFRON – po amputacji
Amputacja zmieniła Twoje życie? Nie możesz już pracować w dotychczasowym zawodzie? Powiemy Ci jak możesz się przekwalifikować i znaleźć pracę w nowym zawodzie!
więcej

Ogłoszenie – znaleziono psa

Ogłoszenie – znaleziono psa
Urząd Gminy Tomice informuje, że w miejscowości Tomice w okolicy ul. Wadowickiej oraz ul. Spacerowej znaleziono psa rasy mieszanej. Jeśli ktoś poszukuje psa, zna właściciela lub zechce go przygarnąć prosimy o kontakt z pracownikiem Urzędu tel. 33 823 35 98 wew. 15.
więcej

Kolejne szkoły w sieci

Kolejne szkoły w sieci
Po Szkole Podstawowej w Radoczy kolejne dwie placówki oświatowe w naszej gminie tj. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Witanowicach oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tomicach przystąpiły do programu informacyjnego na rzecz czystego powietrza realizowanego przez Państwowy Instytut Badawczy NASK we współpracy z Polskim Alarmem Smogowym pn" Edukacyjna Sieć Antysmogowa".
więcej

Wrześniowe obrady Rady Gminy

Wrześniowe obrady Rady Gminy
W piątek (23.09) odbyły się obrady 49 sesji Rady Gminy Tomice. Trzeci raz w tej kadencji powiadomienie o sesji zostało przesłane do 14 radnych. Podczas posiedzenia radni wysłuchali informacji Wójta Witolda Grabowskiego o funkcjonowaniu gminy Tomice w okresie międzysesyjnym oraz rozpatrzyli 4 projekty uchwał.
więcej