Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek-piątek: 7:00 - 15:00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl

Aktualności

„Polski my naród, polski lud” – obchody 99. rocznicy odzyskania niepodległości w Radoczy

W przeddzień 99. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości (10.11) w Radoczy odbyła się wyjątkowa uroczystość - Wieczernica Patriotyczna. Lekcja patriotyzmu rozpoczęła się o godz. 15.00 na cmentarzu parafialnym. Tam, z udziałem zaproszonych gości, mieszkańców Radoczy oraz grona pedagogicznego i uczniów miejscowej szkoły podstawowej, poświęcony został obelisk ku czci poległych i pomordowanych w czasie I i II wojny światowej.
więcej

Listopadowe terminy odbioru odpadów komunalnych (I)

Urząd Gminy Tomice przypomina mieszkańcom, że zgodnie z harmonogramem 13 listopada nastąpi kolejny odbiór odpadów komunalnych w miejscowości Tomice (rejon A), a 14 listopada - Tomice (rejon B). Prosimy o oznaczenie worków i pojemników kodami kreskowymi. Jednocześnie informujemy, że trasa odbioru odpadów pokrywa się z istniejącymi w Gminie ulicami.
więcej

Zawiadomienie – XXXI sesja Rady Gminy Tomice VII kadencji

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) Przewodniczący Rady Gminy Tomice Zygmunt Szymczak zwołuje na dzień 16 listopada 2017 r. (czwartek) o godz. 15.00 XXXI sesję Rady Gminy Tomice w kadencji 2014-2018. Obrady odbędą się w Urzędzie Gminy Tomice w Tomicach, ul. Wadowicka 51.
więcej

Ogłoszenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomicach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomicach realizuje ewaluację Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Tomice na lata 2016 - 2021. W związku z powyższym, zwraca się z uprzejmą prośbą do Mieszkańców Gminy Tomice o wypełnienie ankiety, niezbędnej do przeprowadzenia badania. Za poświęcony czas, z góry dziękujemy.
więcej

Pozyskane środki na gabinety pielęgniarskie w szkołach

Gmina Tomice pozyskała 13.400,00 zł środki z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na wyposażenie dwóch szkolnych gabinetów profilaktyki zdrowotnej w niezbędny sprzęt medyczny. Dzięki otrzymanej dotacji nastąpi poprawa dostępności i jakości świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w gabinetach profilaktyki zdrowotnej w szkołach.
więcej

Gmina Tomice ma swoją ligę piłkarską

W piątek wystartowała Tomicka Amatorska Liga Piłkarska (TALP). O mistrzostwo w historycznych, bo po raz pierwszy rozgrywanych zawodach powalczy dziesięć drużyn. Rywalizacja będzie się toczyć systemem „każdy z każdym” w dziewięciu piątkowych terminach. W każdej kolejce w tomickiej hali odbędzie się pięć 35-minutowych meczów. Na trzy pierwsze zespoły w klasyfikacji generalnej czekają nagrody.
Sport  
więcej

Wernisaż fotografii Agnieszki Wielińskiej

Ośrodek Kultury Gminy Tomice nie ma okazji zbyt często gościć artystów, a już szczególnie rzadko zdarza się, że prezentuje prace rodzimych twórców. Z końcem października odbył się wernisaż prac fotograficznych Agnieszki Wielińskiej, która ma na swoim koncie wiele wyróżnień w ogólnopolskich konkursach. Zdjęcia jej autorstwa pojawiały się na stronach internetowych prestiżowych magazynów.
więcej

Zawiadomienie o brakach w dostawie wody

Gminny Zakład Komunalny zawiadamia, że w poniedziałek (06.11) w godzinach od 10:00 do 14:00 w miejscowości Radocza w związku z prowadzonymi pracami serwisowymi wystąpią braki w dostawie wody – ul. Piastowska od drogi krajowej do hotelu Radocza Park wraz z ul. przyległymi i szkołą podstawową. Powyższe działania mają na celu poprawę pracy sieci wodociągowej i zapewnienie ciągłości w dostawach wody do mieszkańców.
więcej

Listopadowe terminy odbioru odpadów komunalnych – popiół

Urząd Gminy Tomice przypomina mieszkańcom, że zgodnie z harmonogramem 6 listopada nastąpi odbiór POPIOŁU w miejscowości Tomice (rejon A), 7 listopada - Tomice (rejon B), 8 listopada - Radocza, 9 listopada - Witanowice i Lgota, a 10 listopada - Woźniki i Zygodowice. Prosimy o oznaczenie WORKÓW wpisanym numerem ewidencyjnym. Jednocześnie informujemy, że trasa odbioru odpadów pokrywa się z istniejącymi w Gminie ulicami.
więcej