Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl

Aktualności

Zawiadomienie – XXXIV nadzwyczajna sesja Rady Gminy Tomice VIII kadencji

Zawiadomienie – XXXIV nadzwyczajna sesja Rady Gminy Tomice VIII kadencji
Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) Przewodniczący Rady Gminy Tomice Paweł Adamik zwołuje na dzień 18 października 2021 r. (poniedziałek) o godz. 7.00 XXXIV nadzwyczajną sesję Rady Gminy Tomice w kadencji 2018-2023. Obrady odbędą się w budynku Urzędu Gminy Tomice przy ul. Wadowickiej 51 w Tomicach.
więcej

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Szanowni Dyrektorzy, Nauczyciele i Pracownicy Oświaty! Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, składamy Państwu serdeczne podziękowania za całoroczną pracę, zaangażowanie i codzienny trud włożony w wychowanie młodego pokolenia.
więcej

Karolinka znowu z medalami

Karolinka znowu z medalami
Aż 165 zawodników i zawodniczek z województw: podkarpackiego, małopolskiego, opolskiego, mazowieckiego, wielkopolskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, śląskiego wystartowało w II edycji Krajowego Turnieju Badmintona "Podkarpacki Cup" w Szczucinie. Wśród nich dwie zawodniczki UKS Cross Tomice.
Sport  
więcej

Dodatkowe środki do budżetu LSR

Dodatkowe środki do budżetu LSR
Stowarzyszenie Dolina Karpia przy współpracy z gminami, instytucjami kultury, podmiotami i osobami zaangażowanymi w rozwój regionu w okresie programowania 2014-2020 pozyskało środki dla mieszkańców Doliny Karpia i całego obszaru w wysokości ponad 18 mln złotych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-1020 oraz Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”.
więcej

Dodatkowe środki z konkursów dla szkół

Dodatkowe środki z konkursów dla szkół
We wrześniu br. gmina Tomice złożyła wnioski do Wojewody Małopolskiego o dofinansowanie gminnych placówek oświatowych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 oraz „Aktywnej Tablicy”. Oba zostały rozpatrzone pozytywnie.
więcej

Ostrzeżenie o zanieczyszczeniu powietrza

Ostrzeżenie o zanieczyszczeniu powietrza
Zgodnie z art. 93 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 października 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. poz. 1931), Urząd Gminy Tomice powiadamia o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM10 w powietrzu - STOPIEŃ 1.
więcej

Tomicka „Noc bibliotek”

Tomicka „Noc bibliotek”
W sobotę (09.10) odbyła się VII edycja ogólnopolskiej Nocy Bibliotek. W tym roku towarzyszyło jej hasło „Czytanie wzmacnia". Noc Bibliotek to święto, które w niekonwencjonalny sposób zachęca do korzystania z bibliotek jako najbardziej otwartych instytucji kultury dla osób w każdym wieku.
Kultura  
więcej