Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl

Aktualności

Czerwcowe terminy odbioru odpadów komunalnych

Urząd Gminy Tomice przypomina mieszkańcom, że zgodnie z harmonogramem 18 czerwca nastąpi kolejny odbiór odpadów komunalnych w miejscowości Tomice (rejon A), 19 czerwca – Tomice (rejon B), 20 czerwca – Radocza, 26 czerwca – Witanowice i Lgota, a 27 czerwca – Woźniki i Zygodowice. Prosimy o oznaczenie worków i pojemników kodami kreskowymi. Jednocześnie informujemy, że trasa odbioru odpadów pokrywa się z istniejącymi w Gminie ulicami.
więcej

„Dobry Start” dla ucznia

300 złotych – tyle wynosi świadczenie „Dobry Start” dla każdego uczącego się dziecka. Rząd ustanowił program, na podstawie, którego rodziny otrzymają raz w roku 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole – bez względu na dochody. Po raz pierwszy świadczenie trafi do rodzin w tym roku. Wsparciem zostanie objętych 4,6 mln uczniów.
więcej

Ogłoszenie – odstrzał sanitarny dzików wolno żyjących

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wadowicach informuje, że na terenie powiatu wadowickiego zostały wyznaczone obszary zagrożenia wystąpienia Afrykańskiego Pomoru Świń zgodnie z §1 i § 2 Rozporządzenia Wojewody Małopolskiego z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożenia wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów bocheńskiego, brzeskiego, chrzanowskiego, dąbrowskiego, krakowskiego grodzkiego oraz ziemskiego, limanowskiego, myślenickiego, nowosądeckiego grodzkiego oraz ziemskiego, olkuskiego, oświęcimskiego, proszowickiego, tarnowskiego grodzkiego oraz ziemskiego, wadowickiego, suskiego, wielickiego.
więcej

Radocza najlepszym sołectwem w Turnieju Wsi

W ubiegłym roku, po blisko 30 latach, Turniej Wsi, dzięki pracownikom Ośrodka Kultury Gminy Tomice, powrócił do kalendarza imprez w naszej Gminie. Pierwszą jego edycję, w nowej formie, wygrała drużyna z Woźnik. Dzięki temu to sołectwo zostało gospodarzem II edycji Turnieju Wsi.
więcej

Zawiadomienie – XXXVII sesja Rady Gminy Tomice VII kadencji

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z póżn. zm.) Przewodniczący Rady Gminy Tomice Zygmunt Szymczak zwołuje na dzień 15 czerwca 2018 r. (piątek) o godz. 14.15 XXXVII sesję Rady Gminy Tomice w kadencji 2014-2018. Obrady odbędą się w Domu Strażaka w Woźnikach przy ul. Wspólnej 5.
więcej

Małopolski Tele-Anioł

Gmina Tomice podpisała 6 czerwca list intencyjny z Województwem Małopolskim w sprawie przystąpienia do współpracy przy realizacji projektu pn. „Małopolski Tele-Anioł” w zakresie prowadzenia wspólnych działań promocyjnych mających na celu dotarcie z informacją o projekcie do mieszkańców gminy oraz włączenie do niego osób niesamodzielnych potrzebujących wsparcia.
więcej