Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl

Aktualności

Uczniowie z Radoczy na praktykach zawodowych we Włoszech

W dniach od 14.04.2018 r. do 12.05.2018 r. 24 uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. św. Jana Pawła II w Radoczy, kształcących się w zawodach: technik pojazdów samochodowych, technik logistyk oraz technik żywienia i usług gastronomicznych było uczestnikami projektu pt. PRAKTYKA CZYNI MISTRZA, realizowanego w ramach projektu Erasmus+.
Edukacja  
więcej

Nowe taryfy za wodę i ścieki

Wójt Gminy Tomice informuje, że wchodzą w życie nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków (na okres 3 lat) w gminie Tomice zatwierdzane decyzjami Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie.
więcej

Czas na Biznes II

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do wzięcia udziału w projekcie Czas na Biznes II. Uczestnicy projektu będą mogli skorzystać z pakietu bezpłatnych szkoleń, uzyskać bezzwrotną dotację na założenie działalności gospodarczej i otrzymać roczne bezpłatne doradztwo w zakresie prowadzenia przedsiębiorstwa.
więcej

Majowe terminy odbioru odpadów komunalnych

Urząd Gminy Tomice przypomina mieszkańcom, że zgodnie z harmonogramem 21 maja nastąpi kolejny odbiór odpadów komunalnych w miejscowości Tomice (rejon A), 22 maja – Tomice (rejon B), 23 maja – Radocza, 29 maja – Witanowice i Lgota, a 30 maja – Woźniki i Zygodowice. Prosimy o oznaczenie worków i pojemników kodami kreskowymi. Jednocześnie informujemy, że trasa odbioru odpadów pokrywa się z istniejącymi w Gminie ulicami.
więcej

„Dziecięcy bieg o czyste powietrze” – zaproszenie

W związku z organizacją Dnia Dziecka w Tomicach – Postaw na rodzinę, Urząd Gminy Tomice wraz z Ośrodkiem Kultury Gminy Tomice zapraszają dzieci w wieku od 3 do 9 lat do wzięcia udziału w biegu “O czyste powietrze”, którego celem jest propagowanie biegania jako sposobu na prowadzenie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży. Szczegółowe informacje o biegu znajdują się w regulaminie.
więcej

Obchody GREEN WEEK w województwie małopolskim

Green Week (ang.), czyli Zielony Tydzień, to coroczna konferencja organizowana przez Komisję Europejską poświęcona w całości kwestiom związanym z ochroną środowiska. To wyjątkowa okazja dla przedstawicieli administracji publicznej, organizacji pozarządowych, środowisk akademickich i mediów do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie ochrony środowiska. Tegoroczna edycja konferencji Green Week skupi się wokół tematyki zielonych miast. Czyli co zrobić, by aglomeracje miejskie, w których żyją miliony Europejczyków, stały się miejscem bardziej ekologicznym i przyjaznym do życia.
więcej