Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Wydarzenia

Aktualności z kategorii: Wydarzenia

Nowe centrum rekreacji ma powstać w Radoczy

We wtorek (22.05) odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Dolina Karpia, na którym podjęto decyzję o wyborze operacji składanych w ramach naboru 6/2018 – przedsięwzięcie „Infrastruktura turystyczna i rekreacyjna na obszarach rybackich” i ustaleniu kwoty wsparcia. Wśród operacji wybranych do dofinansowania znalazł się wniosek złożony przez naszą Gminę pn. Zagospodarowanie terenu w celu utworzenia centrum rekreacyjnego w miejscowości Radocza. Wartość inwestycji to kwota 479.657,45 zł , z czego planowane jest pozyskanie dotacji w wysokości 299.977,00 zł.
więcej

Patriotyczne śpiewanie przy „Bałysówce”

Po urodzinach wyjątkowego domu przy ul. św. Jakuba 2 i „majowym bałysowaniu” w roku ubiegłym przyszedł czas na kolejne święto naszej Gminy. W sobotę (12.05) mieszkańcy naszej gminy zostali więc zaproszeni przez Wójta Gminy Tomice, Ośrodek Kultury Gminy Tomice, galerię sztuki „Bałysówka”, Ochotniczą Straż Pożarną w Tomicach, Stowarzyszenie Wioski Naszych Marzeń i Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Tomickiej na wspólne świętowanie w ramach „Patriotycznego Bałysowania”.
więcej

Ul. Zielona w Radoczy do remontu

W tym tygodniu (09.05) nasza Gmina pozyskała kolejne środki z budżetu województwa małopolskiego związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na modernizację drogi rolniczej. Kwota 56.817,00 zł zostanie przeznaczona na remont ul. Zielonej w Radoczy o długości 420 mb.
więcej

Zawiadomienie – XXXVI sesja Rady Gminy Tomice VII kadencji

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z póżn. zm.) Przewodniczący Rady Gminy Tomice Zygmunt Szymczak zwołuje na dzień 18 maja 2018 r. (piątek) o godz. 14.15 XXXVI sesję Rady Gminy Tomice w kadencji 2014-2018. Obrady odbędą się w Ośrodku Kultury Gminy Tomice w Tomicach przy ul. Dworskiej 9.
więcej

Seniorzy zaczynają być aktywni

Wraz z upływem lat przybywa w naszej Gminie osób starszych, dysponujących dużą ilością wolnego czasu i chcących ten czas spożytkować w sposób aktywny. W celu zaspokojenia potrzeb osób starszych, okazania im większego zainteresowania i wsparcia w naszej Gminie podjęte zostały działania mające na celu aktywizację seniorów 60+.
więcej

75 Tour de Pologne zawita ponownie do naszej Gminy

Rozpoczęły się przygotowania organizacyjne do tegorocznego 75. Tour de Pologne UCI World Tour, który odbędzie się w dniach 4 - 10 sierpnia 2018 r. Podczas I etapu Kraków-Kraków (130 km), w sobotę (04.08) kolarze przejadą drogą krajową nr 28 przez Tomice, by następnie skręcić na drogę powiatową do Witanowic. Po przejechaniu mostu na Skawie kolarze skręcą w kierunku Woźnik. Tam przez centrum wsi peleton ul. Wadowicką wjedzie do Bachowic. Tym samym największe sławy światowego kolarstwa będziemy mogli zobaczyć, gdy przemierzać będą teren naszej Gminy.
Sport   Wydarzenia  
więcej

Życzenia z okazji dnia świętego Floriana – patrona strażaków

Wszystkim druhom i druhnom z jednostek OSP z terenu naszej Gminy oraz strażakom z PSP Wadowice w związku z obchodami dnia Św. Floriana składam serdeczne życzenia i wyrazy uznania wraz z podziękowaniami za ofiarność, zaangażowanie i trud ponoszony w wypełnianiu swoich obowiązków oraz codzienną gotowość do niesienia pomocy będącym w potrzebie. Dziękuję za wykazywanie zdecydowanej postawy w trudnych do pokonania zadaniach chroniąc życie, zdrowie i mienie ludzkie.
więcej