Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Wydarzenia

Aktualności z kategorii: Wydarzenia

Trasy rowerowe oznakowane – wiosna w siodełku

Trasy rowerowe oznakowane – wiosna w siodełku
Przejeżdżając przez Gminę Tomice można zauważyć przy drogach nowe tabliczki rowerowe. Te tabliczki to oznaczenia powstałych szlaków rowerowych. Na terenie Gminy Tomice wyznaczone zostały dwa takie szlaki - pomarańczowy i żółty - o łącznej długości prawie 22 km. Warto wziąć je pod uwagę planując wiosenne wyprawy rowerowe w Dolinie Karpia.
więcej

Pomiar jakości powietrza w Gminie Tomice

Pomiar jakości powietrza w Gminie Tomice
Wzorem lat ubiegłych, w dniach 12-24 lutego 2021 r., przy wsparciu Krakowskiego Alarmu Smogowego, na terenie Gminy Tomice prowadzane będą pomiary stężeń zanieczyszczeń pyłem zawieszonym PM10. Pomiary są realizowane w ramach projektu zintegrowanego LIFE pn: "Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze" dofinansowanego ze środków programu LIFE Unii Europejskiej.
więcej

Z obrad XXVII sesji Rady Gminy Tomice

Z obrad XXVII sesji Rady Gminy Tomice
W piątek (29.01) w w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tomicach przy ul. Dworskiej 9a odbyła się XXVII sesja Rady Gminy Tomice VIII kadencji. Radni, po wysłuchaniu informacji Wójta Gminy Tomice Witolda Grabowskiego o funkcjonowaniu gminy w okresie międzysesyjnym, rozpatrzyli siedem projektów uchwał.
więcej

Ogłaszamy konkurs na tytuł gminnego kwartalnika

Ogłaszamy konkurs na tytuł gminnego kwartalnika
Gmina Tomice wraz z Ośrodkiem Kultury Gminy Tomice będą wydawać kwartalnik. Bardzo prosimy mieszkańców naszej gminy w wieku 10 lat i starszych o wzięcie udziału w konkursie na tytuł czasopisma. Pomysły prosimy przesyłać na adres: kultura@tomice.pl od 28 stycznia do 10 lutego, w tytule maila wpisując: „Kwartalnik”. 15 lutego jury złożone z pracowników Gminy Tomice i Ośrodka Kultury Gminy Tomice wybierze tytuł, a jego autor(ka) otrzyma nagrodę i wpisze się w historię naszej gminy. Zapraszamy!
więcej

Zawiadomienie – XXVII sesja Rady Gminy Tomice VIII kadencji

Zawiadomienie – XXVII sesja Rady Gminy Tomice VIII kadencji
Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) Przewodniczący Rady Gminy Tomice Paweł Adamik zwołuje na dzień 29 stycznia 2021 r. (piątek) o godz. 14.15 XXVII sesję Rady Gminy Tomice w kadencji 2018-2023. Obrady odbędą się w budynku ZSP Tomice przy ul. Dworskiej 9a w Tomicach.
więcej

Trwa akcja „NAPEŁNIJ SERCE DOBROCIĄ”

Trwa akcja „NAPEŁNIJ SERCE DOBROCIĄ”
Od 30.12.2020 r. Szkoła Podstawowa w Woźnikach zaprasza wszystkich tych, którym nie jest obojętny los innych, do włączenia się do charytatywnego zbierania plastikowych nakrętek, pod hasłem „Napełniaj Serce Dobrocią”. Akcja ta została zorganizowana przy współudziale Firmy” De Heus” – producenta pasz w Spytkowicach, która przygotowała metalowe serce, przeznaczone do tej szlachetnej zbiórki.
więcej