Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Wydarzenia

Aktualności z kategorii: Wydarzenia

Plac zabaw w Tomicach otwarty

We wtorek (10.07) najmłodsi mieszkańcy naszej Gminy wraz z Wójtem Gminy Tomice Witoldem Grabowskim i Dyrektorem Żłobka Dorotą Bilińską otwarli nowy plac zabaw, który został wybudowany przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tomicach. Wraz z nimi obecni byli także przedstawiciele Rady Rodziców, radni Rady Gminy Tomice oraz mieszkańcy ze swoimi pociechami.
więcej

Plac zabaw przy ZSP w Tomicach odebrany

W piątek (06.07) Wójt Gminy Tomice Witold Grabowski wraz z komisją i przedstawicielami wykonawcy dokonał oficjalnego odbioru placu zabaw, który został wybudowany na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tomicach.
więcej

W Tomicach 7 km nowej sieci kanalizacyjnej

Blisko rok po podpisaniu umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego zakończyła się jedna z największych inwestycji w naszej gminie - budowa kanalizacji sanitarnej w Tomicach. Po odbiorze technicznym oddano do użytkowania odcinek sieci sanitarnej o łącznej długości 6,914 km.
więcej

Strażacy ochotnicy rywalizowali w Witanowicach

W niedzielne przedpołudnie (24.06) na placu sportowym przy remizie OSP Witanowice po raz kolejny rozegrane zostały gminne zawody sportowo-pożarnicze OSP z terenu gminy Tomice. Tłumnie przybyli mieszkańcy gminy żywiołowo dopingowali zgłoszonych 18 drużyn z sześciu jednostek OSP. W zmaganiach wzięła też udział najmłodsza MDP „Siekieratki” z Witanowic, która zaprezentowała się w tym roku w rozwinięciu bojowym.
więcej

Jednogłośnie absolutorium dla Wójta Gminy Tomice

W piątek (15.06) odbyła się wyjazdowa XXXVII sesja Rady Gminy Tomice. Radni zostali zaproszeni do Domu Strażaka w Woźnikach. Po wysłuchaniu informacji Wójta Gminy Tomice Witolda Grabowskiego o funkcjonowaniu Gminy w okresie międzysesyjnym, radni przystąpili do rozpatrzenia siedemnaście projektów uchwał.
więcej

Czerwcowe terminy odbioru odpadów komunalnych

Urząd Gminy Tomice przypomina mieszkańcom, że zgodnie z harmonogramem 18 czerwca nastąpi kolejny odbiór odpadów komunalnych w miejscowości Tomice (rejon A), 19 czerwca – Tomice (rejon B), 20 czerwca – Radocza, 26 czerwca – Witanowice i Lgota, a 27 czerwca – Woźniki i Zygodowice. Prosimy o oznaczenie worków i pojemników kodami kreskowymi. Jednocześnie informujemy, że trasa odbioru odpadów pokrywa się z istniejącymi w Gminie ulicami.
więcej

Radocza najlepszym sołectwem w Turnieju Wsi

W ubiegłym roku, po blisko 30 latach, Turniej Wsi, dzięki pracownikom Ośrodka Kultury Gminy Tomice, powrócił do kalendarza imprez w naszej Gminie. Pierwszą jego edycję, w nowej formie, wygrała drużyna z Woźnik. Dzięki temu to sołectwo zostało gospodarzem II edycji Turnieju Wsi.
więcej

Zawiadomienie – XXXVII sesja Rady Gminy Tomice VII kadencji

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z póżn. zm.) Przewodniczący Rady Gminy Tomice Zygmunt Szymczak zwołuje na dzień 15 czerwca 2018 r. (piątek) o godz. 14.15 XXXVII sesję Rady Gminy Tomice w kadencji 2014-2018. Obrady odbędą się w Domu Strażaka w Woźnikach przy ul. Wspólnej 5.
więcej

Małopolski Tele-Anioł

Gmina Tomice podpisała 6 czerwca list intencyjny z Województwem Małopolskim w sprawie przystąpienia do współpracy przy realizacji projektu pn. „Małopolski Tele-Anioł” w zakresie prowadzenia wspólnych działań promocyjnych mających na celu dotarcie z informacją o projekcie do mieszkańców gminy oraz włączenie do niego osób niesamodzielnych potrzebujących wsparcia.
więcej