Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Wydarzenia

Aktualności z kategorii: Wydarzenia

Oddali hołd lotnikom

13 września minęła 74. rocznica zestrzelenia Liberatora B-24 "Hell's Angel" nad Zygodowicami. Z tej też okazji PTTK Oddział "Ziemia Wadowicka" wraz z Ośrodkiem Kultury Gminy Tomice zorganizowało, pod patronatem Wójta Gminy Tomice Witolda Grabowskiego, XXVIII Rajd Lotników Hell's Angel.
więcej

Odbiór mebli i innych odpadów wielkogabarytowych

Urząd Gminy Tomice przypomina mieszkańcom, że zgodnie z harmonogramem w dniach: 11 września – Tomice (rejon A), 12 września – Tomice (rejon B), 13 września – Radocza oraz 9 października – Witanowice i Lgota i 10 października – Woźniki i Zygodowice nastąpi odbiór odpadów: meble i inne odpady wielkogabarytowe.
więcej

W Witanowicach dziękowali za plony

W pierwszą niedzielę września (02.09) na zaproszenie Wójta Gminy Tomice Witolda Grabowskiego oraz Ośrodka Kultury Gminy Tomice do Witanowic tłumnie przybyli mieszkańcy naszej gminy, by wspólnie kultywować tradycję i dziękować Bogu i ludziom za plony zebrane z pól podczas Dożynek Gminnych.
więcej

Rok szkolny 2018/2019 rozpoczęty

W dzisiejszym (03.09) w uroczystym rozpoczęciu nowego roku szkolnego 2018/2019 w czterech placówkach oświatowych w naszej gminie udział wzięło 698 uczniów w klasach I-VIII oraz 84 uczniów klas III gimnazjum. Do oddziałów przedszkolnych i przedszkoli uczęszczać będzie 320 dzieci. Dyrekcjom szkół, gronom pedagogicznym, a nade wszystko uczniom życzymy owocnej pracy, wytrwałości i wielu sukcesów.
więcej

Kolejna wakacyjna sesja Rady Gminy Tomice

W poniedziałek (27.08) odbyła się 39. w tej kadencji sesja Rady Gminy Tomice. Zgodnie z przegłosowanym porządkiem obrad radni wysłuchali informacji Wójta gminy Tomice Witolda Grabowskiego o funkcjonowaniu gminy w okresie międzysesyjnym oraz rozpatrzyli dziewięć projektów uchwał.
więcej

Zawiadomienie – XXXIX sesja Rady Gminy Tomice VII kadencji

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z póżn. zm.) Przewodniczący Rady Gminy Tomice Zygmunt Szymczak zwołuje na dzień 27 sierpnia 2018 r. (poniedziałek) o godz. 14.15 XXXIX sesję Rady Gminy Tomice w kadencji 2014-2018. Obrady odbędą się w siedzibie Urzędu Gminy Tomice przy ul. Wadowickiej 51 w Tomicach.
więcej