Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Wydarzenia

Aktualności z kategorii: Wydarzenia

Pilny komunikat dla mieszkańców Radoczy !!!

Urząd Gminy Tomice informuje odbiorców wody z wodociągu w Radoczy, że woda z sieci wodociągowej NIE NADAJE się do spożycia przez ludzi. W próbkach wody pobranych w ramach nadzoru sanitarnego stwierdzono ponadnormatywną liczbę bakterii grupy coli. AWARIA DOTYCZY WYŁĄCZNIE NIERUCHOMOŚCI, DO KTÓRYCH WODĘ DOSTARCZA GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY.
więcej

Zawiadomienie – XX sesja Rady Gminy Tomice VIII kadencji

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) Przewodniczący Rady Gminy Tomice Paweł Adamik zwołuje na dzień 26 czerwca 2020 r. (piątek) o godz. 14.15 XX sesję Rady Gminy Tomice w kadencji 2018-2023. Obrady odbędą się w siedzibie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tomicach przy ul. Dworskiej 9A w Tomicach – sala gimnastyczna.
więcej

Powszechny Spis Rolny 2020

W terminie od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r., na terenie całego kraju odbędzie się Powszechny Spis Rolny PSR 2020. Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy. Spis rolny jest jedynym badaniem statystycznym dostarczającym szerokiego zakresu informacji o gospodarstwach rolnych na wszystkich szczeblach podziału terytorialnego kraju. Dane ze spisu są wykorzystywane do oceny zastosowanych i kreowania nowych narzędzi Wspólnej Polityki Rolnej.
więcej

Inauguracja programu „Standardy Obsługi Inwestora”

8 maja 2020 r., podczas spotkania on-line zorganizowanego przez Krakowski Park Technologiczny, został oficjalnie zainaugurowany projekt „Standardy obsługi inwestora w Małopolsce”. Jego celem jest podniesienie jakości świadczonych usług na rzecz przedsiębiorców zainteresowanych działalnością na terenie m.in. naszej gminy.
więcej

Otwieramy place zabaw

W gminy Tomice w ostatnich trzech latach pojawiło się kilka nowych, dużych placów zabaw, które spełniły oczekiwania najmłodszych mieszkańców. Niestety obostrzenia spowodowane epidemią koronawirusa na kilka miesięcy spowodowały ich zamknięcie. Od soboty (6.06), po dokonanym przeglądzie stanu technicznego i dezynfekcji wszystkich obiektów, będzie ponowna możliwość skorzystania ze wszystkich urządzeń znajdujących się na placach zabaw i siłowniach zewnętrznych na terenie naszej gminy.
więcej