Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Wydarzenia

Aktualności z kategorii: Wydarzenia

Kolejne pomiary jakości powietrza w Gminie Tomice

Wzorem ubiegłego roku, przy wsparciu Krakowskiego Alarmu Smogowego, w ramach projektu LIFE pn. „Wdrażanie programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”, na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w miejscowości Witanowice w środę (20.03), został zainstalowany pyłomierz i przez najbliższy tydzień prowadzone będą pomiary jakości powietrza.
więcej

Nowe plany miejscowe dla Tomic i Lgoty uchwalone

W poniedziałek (04.03) odbyła się piąta sesja Rady Gminy Tomice zwołana przez jej przewodniczącego Pawła Adamika. Radni, po wysłuchaniu informacji Wójta o funkcjonowaniu Gminy Tomice w okresie międzysesyjnym i sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Tomice za rok 2018, rozpatrzyli siedemnaście projektów uchwał.
więcej

Straty po nocnej nawałnicy

To była nieprzespana noc (10.03/11.03) dla służb z terenu naszej Gminy. Najgorsza sytuacja miała miejsce w Woźnikach, gdzie zerwane zostały dwa dachy na budynkach mieszkalnych, a jeden został uszkodzony na budynku użyteczności publicznej.
więcej

W Zygodowicach nie dopuścili do odejścia Bogusławy Kubarek

Blisko godzinna dyskusja towarzyszyła zgłaszaniu kandydatów na sołtysa wsi Zygodowicach, podczas niedzielnego (10.03) ostatniego w naszej Gminie zebrania sprawozdawczo-wyborczego. Na kandydowanie wyraziła zgodę, po długich namowach, jedynie dotychczasowa sołtys. Zgromadzeni w Domu Strażaka w Zygodowicach mieszkańcy wybrali jednogłośnie (34 głosów za, 1 głos nieważny) na kolejną pięcioletnią kadencję BOGUSŁAWĘ KUBAREK.
więcej

W Lgocie nie chcieli innego sołtysa

W niedzielę (10.03) w sołectwie Lgota odbyło się przedostatnie zebranie sprawozdawczo-wyborcze w naszej Gminie. Mieszkańcy, podobnie jak w pozostałych sołectwach, wybierali swoich reprezentantów. Kolejną kadencję funkcję sołtysa sprawować będzie STANISŁAW ZAJĄC. Aż 56 obecnych na zebraniu wiejskim mieszkańców oddało swój głos na jedynego zgłoszonego kandydata. Tylko 1 głos był przeciw, a 1 -nieważny.
więcej

Stypendyści wyróżnieni

W ostatnich dniach (01-05.03) w czterech placówkach oświatowych odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów Wójta Gminy Tomice, przyznawanych wybitnym uczniom szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tomice. Po I semestrze roku szkolnego 2018/2019 stypendium otrzymało 64 uczniów, w tym pięciu z nich otrzymało stypendia zarówno za wyniki w nauce jak i za szczególne osiągnięcia. Łączna kwota wypłaconych nagród to 17.500,00 zł. W SP Radocza nagrodzono 9 uczniów, z SP Woźniki – 20, w ZSP Witanowice – 6, a w ZSP Tomice – 29. Najwyższą średnią w I semestrze uzyskał stypendysta w SP Woźniki – 5,73.
więcej