logo Urząd Gminy Tomice
Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Godziny pracy
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek - czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14:00
Kasa urzędu:
poniedziałek - piątek: 7:30 – 13:00
wtorek, 23 kwietnia 2024
A+ A-
bip epuap facebook youtube
Tomice / Aktualności / Wydarzenia / SKS-y nie tracą na popularności

SKS-y nie tracą na popularności

SKS-y nie tracą na popularności

Gmina Tomice po raz kolejny aplikowała o środki finansowe w programie „Szkolny Klub Sportowy”, który jest finansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Także w tym roku operatorem wojewódzkim programu będzie Małopolski Szkolny Związek Sportowy w Krakowie.

Program będzie realizowany we wszystkich szkołach w naszej Gminie przez nauczycieli prowadzących zajęcia wychowania fizycznego w edycji wiosennej tj. od 01.03.2024 r. do -21.06.2024 r., systematycznych zajęć sportowych w wymiarze 2 razy w tygodniu dla każdego uczestnika, w 60-minutowych jednostkach ćwiczebnych, w grupach minimum 15-osobowych.

W naszej Gminie zgłoszonych zostało sześć grup tj. po dwie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tomicach, Szkole Podstawowej w Woźnikach i Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Witanowicach. W każdej ze szkół jedna z grup będzie dedykowana dziewczętom (będą one stanowić ponad 50% uczestników danej grupy). Łącznie z oferty zajęć skorzysta blisko 100 dzieci.

Program „Szkolny Klub Sportowy” stanowi narzędzie stymulowania podejmowania aktywności fizycznej w szczególności wśród dzieci i młodzieży o mniejszej sprawności fizycznej, rzadziej podejmujących aktywność fizyczną w czasie wolnym, nieobjętych regularnymi formami aktywności fizycznej, np. treningami w klubie sportowym.

Całość projektu to koszt 11.940,00 zł, z czego gmina Tomice sfinansuje zakup drobnego sprzętu sportowego dla każdej grupy oraz ubezpieczenie uczestników w kwocie 780,00 zł.