Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / NGO's

Aktualności z kategorii: NGO’s

Informacja Wójta Gminy Tomice

Informacja Wójta Gminy Tomice
Wójt Gminy Tomice informuje, że w dniu 6 marca 2023 r. organizacja pozarządowa działająca pod nazwą Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Lgota, złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej z pominięciem otwartego konkursu ofert.
NGO's  
więcej

Rozdzielone pieniądze dla organizacji pozarządowych

Rozdzielone pieniądze dla organizacji pozarządowych
Rozstrzygnięte zostały otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych Gminy Tomice w roku 2023 rok w zakresie kultury fizycznej, w zakresie kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.
NGO's  
więcej

Konkurs na realizację zadań publicznych w 2023 roku

Konkurs na realizację zadań publicznych w 2023 roku
Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.) oraz uchwały LI/406/2022 Rady Gminy Tomice z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Tomice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok” Wójt Gminy Tomice ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 r. zadań publicznych Gminy Tomice w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.
NGO's  
więcej

Informacja Wójta Gminy Tomice

Informacja Wójta Gminy Tomice
Wójt Gminy Tomice informuje, że w dniu 22 listopada 2022 r. organizacja pozarządowa działająca pod nazwą Stowarzyszenie Wnioski Naszych Marzeń, złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki i ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego z pominięciem otwartego konkursu ofert.
NGO's  
więcej

Konkurs na realizację zadań publicznych w II półroczu 2022 roku

Konkurs na realizację zadań publicznych w II półroczu 2022 roku
Na podstawie przepisu art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.) oraz uchwały XXXVII/308/2021 Rady Gminy Tomice z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Tomice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok" Wójt Gminy Tomice ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w II półroczu 2022 r. zadań publicznych Gminy Tomice w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - wspieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży.
NGO's  
więcej

Zarządzenie Wójta Gminy Tomice

Zarządzenie Wójta Gminy Tomice
Zarządzenie nr 0050.50.2022 Wójta Gminy Tomice z dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert
NGO's  
więcej