logo Urząd Gminy Tomice
Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Godziny pracy
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek - czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14:00
Kasa urzędu:
poniedziałek - piątek: 7:30 – 13:00
wtorek, 23 kwietnia 2024
A+ A-
bip epuap facebook youtube
Tomice / Aktualności / NGO's / Rozdzielone pieniądze dla organizacji pozarządowych

Rozdzielone pieniądze dla organizacji pozarządowych

Rozdzielone pieniądze dla organizacji pozarządowych

Rozstrzygnięte zostały otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych Gminy Tomice w roku 2023 rok w zakresie kultury fizycznej, w zakresie kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Tomice w roku 2023, ogłoszonego na podstawie zarządzenia Nr 0055.192.2022 Wójta Gminy Tomice z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Tomice w 2023 roku, zostały wybrane oferty i przyznano środki publiczne następującym oferentom:

1) w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:
a) Wspieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży:
– LUKS „Tygrysek” przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Witanowicach – 3 500,00 zł,
– LKS „Wikliniarz” w Woźnikach – 5 000,00 zł;
– UKS „Jaguar” przy Szkole Podstawowej w Woźnikach – 3 500,00 zł,
– UKS „Orlik” przy Szkole Podstawowej w Radoczy – 3 500,00 zł,
– UKS „Cross” w Tomicach – 8 000,00 zł,
– LKS „Dąb” w Tomicach – 10 000,00 zł,
– LKS „Orzeł” w Radoczy – 2 500,00 zł,
– LKS „Skawa” Witanowice – 4 000,00;
b) Wspieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego dorosłych w dziedzinie piłki nożnej:
– LKS „Orzeł” w Radoczy – 25 000,00 zł,
– LKS „Dąb” w Tomicach – 25 000,00 zł,
– LKS „Wikliniarz” w Woźnikach – 29 000,00 zł;

2) w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:
a) Wspieranie amatorskiej twórczości artystycznej i edukacji muzycznej:
– Stowarzyszenie p.n. Orkiestra Dęta Zygodowice – 30 000,00 zł;
b) Wspieranie działań z zakresu upowszechniania kultury i integracji w środowisku kobiet wiejskich:
– Stowarzyszenie „Wioski Naszych Marzeń” w Tomicach – 10 800,00 zł;

3) w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym:
a) wspieranie działań z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym:
– Stowarzyszenie „Wioski Naszych Marzeń” w Tomicach – 5 000,00 zł.