Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / NGO's

Aktualności z kategorii: NGO’s

Ogłoszenie Wójta Gminy Tomice z dnia 1 lipca 2021 roku

Ogłoszenie Wójta Gminy Tomice z dnia 1 lipca 2021 roku
Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) oraz uchwały XXIV/228/2020 Rady Gminy Tomice z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Tomice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w II półroczu 2021 r. zadań publicznych Gminy Tomice w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - wspieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży.
NGO's  
więcej

Zarządzenie Wójta Gminy Tomice

Zarządzenie Wójta Gminy Tomice
Zarządzenie nr 0050.54.2021 Wójta Gminy Tomice z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert
NGO's  
więcej

Informacja Wójta Gminy Tomice

Informacja Wójta Gminy Tomice
Wójt Gminy Tomice informuje, że w dniu 29 kwietnia 2021 r. organizacja pozarządowa działająca pod nazwą Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Dać Szansę” w Wadowicach, złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej z pominięciem otwartego konkursu ofert.
NGO's  
więcej

Zarządzenie Wójta Gminy Tomice

Zarządzenie Wójta Gminy Tomice
Zarządzenie nr 0050.31A.2021 Wójta Gminy Tomice z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert
NGO's  
więcej

Informacja Wójta Gminy Tomice

Informacja Wójta Gminy Tomice
Wójt Gminy Tomice informuje, że w dniu 5 marca 2021 r. organizacja pozarządowa działająca pod nazwą Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Lgota, złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego z pominięciem otwartego konkursu ofert.
NGO's  
więcej

Rozdzielone pieniądze dla organizacji pozarządowych

Rozdzielone pieniądze dla organizacji pozarządowych
Rozstrzygnięte zostały otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych Gminy Tomice w roku 2021 rok w zakresie kultury fizycznej, w zakresie kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.
NGO's  
więcej