logo Urząd Gminy Tomice
Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Godziny pracy
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek - czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14:00
Kasa urzędu:
poniedziałek - piątek: 7:30 – 13:00
czwartek, 22 lutego 2024
A+ A-
bip epuap facebook youtube
Tomice / Aktualności / NGO's / Rozdzielone pieniądze dla organizacji pozarządowych

Rozdzielone pieniądze dla organizacji pozarządowych

Rozdzielone pieniądze dla organizacji pozarządowych

Rozstrzygnięty został konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej na II półrocze 2023 r.

W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Tomice w roku 2023, ogłoszonego na podstawie zarządzenia Nr 0050.93.2023 Wójta Gminy Tomice z dnia 6 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Tomice w II półroczu 2023 roku, zostały wybrane oferty i przyznano środki publiczne następującym oferentom:

1) w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

a) Wspieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży:

– UKS „Jaguar” przy Szkole Podstawowej w Woźnikach – 3 500,00 zł,
– LUKS „Tygrysek” przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Witanowicach – 3 800,00 zł,
– LKS „Wikliniarz” w Woźnikach – 4 000,00 zł;
– UKS „Cross” w Tomicach – 6 100,00 zł,
– LKS „Dąb” w Tomicach – 4 000,00 zł,
– LKS „Dąb” w Tomicach – 4 000,00 zł,
– LKS „Dąb” w Tomicach – 4 000,00 zł,
– LKS „Skawa” w Witanowicach- 5 000,00 zł,
– Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Lgota- 2 600,00 zł.