Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Wydarzenia

Aktualności z kategorii: Wydarzenia

Ruszył publiczny transport zbiorowy na terenie powiatu wadowickiego

Ruszył publiczny transport zbiorowy na terenie powiatu wadowickiego
Urząd Gminy w Tomicach informuje od 1 lutego br. Starostwo Powiatowe w Wadowicach rozpoczęło uruchamianie publicznego transportu zbiorowego. Na terenie naszej gminy będą funkcjonowały cztery linie komunikacyjne. Gmina Tomice udzieliła na ten rok pomocy finansowej Powiatowi Wadowickiemu w kwocie 90.000,00 zł na dofinansowanie kosztów usługi transportowej na terenie gminy Tomice.
więcej

Pomoc dla powiatu wadowickiego zatwierdzona

Pomoc dla powiatu wadowickiego zatwierdzona
W piątek (27.01) odbyła się pierwsza w tym roku sesja Rady Gminy Tomice VIII kadencji. Radni przed rozpoczęciem obrad minutą ciszy uczcili pamięć zmarłego radnego Rady Gminy Tomice w I i III kadencji Ryszarda Orkisza z Radoczy.
więcej

Informacja Wójta Gminy Tomice

Informacja Wójta Gminy Tomice
Wójt Gminy Tomice zwraca się z prośbą do wszystkich właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Tomice, które nie są przyłączone do istniejącej sieci kanalizacyjnej, o podanie do dnia 30 czerwca 2023r. w siedzibie Urzędu Gminy Tomice ul. Wadowicka 51 pok. Nr 1 lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Gminy Tomice, ul. Wadowicka 51, 34-100 Tomice , informacji dotyczącej wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub przydomową oczyszczalnię ścieków oraz posiadania umowy i dowodów uiszczania opłat za wywóz nieczystości ciekłych lub osadów z przydomowej oczyszczalni ścieków.
więcej

Pracowity weekend strażaków

Pracowity weekend strażaków
Ubiegły weekend (21-22.01) był bardzo pracowity dla naszych jednostek OSP. Trwające od czwartku opady mokrego śniegu spowodowały, że druhowie ze wszystkich gminnych Ochotniczych Straży Pożarnych wzywani byli do licznych interwencji związanych przede wszystkim z połamanymi drzewami blokującymi przejazd oraz zerwanymi sieciami energetycznymi. W okresie od 19.01 do 22.01 odnotowane zostały aż 26 wyjazdy alarmowe. Najwięcej pracy mieli strażacy z OSP Woźniki (11 wyjazdów), którzy kilkakrotnie pojawiali się na drodze powiatowej wzdłuż Skawy, gdzie musieli usuwać powalone drzewa.
więcej

Pomiar jakości powietrza w Gminie Tomice

Pomiar jakości powietrza w Gminie Tomice
Wzorem lat ubiegłych, od środy (18.01) przy wsparciu Krakowskiego Alarmu Smogowego, na terenie Gminy Tomice prowadzane są pomiary stężeń zanieczyszczeń pyłem zawieszonym PM10. Pomiary realizowane są w ramach projektu zintegrowanego LIFE pn: "Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze" dofinansowanego ze środków programu LIFE Unii Europejskiej realizowanego przez Gminę Tomice.
więcej

Zawiadomienie – LIV sesja Rady Gminy Tomice VIII kadencji

Zawiadomienie – LIV sesja Rady Gminy Tomice VIII kadencji
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) Przewodniczący Rady Gminy Tomice Paweł Adamik zwołuje LIV sesję Rady Gminy Tomice VIII kadencji na dzień 27 stycznia 2023 r. (piątek) o godz. 14.15 w budynku Ośrodka Kultury Gminy Tomice, ul. Dworska 9, 34-100 Tomice.
więcej

Promesa na ponad 3 mln zł na wodociągi i kanalizację otrzymana

Promesa na ponad 3 mln zł na wodociągi i kanalizację otrzymana
W czwartek (19.01) wicemarszałkowie Łukasz Smółka i Józef Gawron, Iwona Gibas z zarządu województwa i radny województwa Stanisław Bisztyga przekazali uroczyście promesy gwarantujące przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na ręce przedstawicieli gmin i zakładów komunalnych z terenu województwa małopolskiego. Wśród 40 projektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej dofinansowanie otrzymał wniosek złożony przez Gminę Tomice, który na liście rankingowej znalazł się na wysokim 9 miejscu. Z powiatu wadowickiego promesy otrzymały jeszcze Wieprz i Kalwaria Zebrzydowska.
więcej