Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Wydarzenia

Aktualności z kategorii: Wydarzenia

Ziemniaczane święto w Radoczy

Prężnie działa w naszej gminie Stowarzyszenie Wioski Naszych Marzeń skupiające panie z Kół Gospodyń Wiejskich. W niedzielę (30.09) zorganizowały w Radoczy dla mieszkańców naszej Gminy Święto Pieczonego Ziemniaka.
więcej

Tomickie Spotkania Ceramiczne

W czwartkowe popołudnia (20 i 27.09) w Ośrodku Kultury odbyły się dwa warsztaty ceramiczne. O godzinie 16.00 panie instruktorki z Regionalnego Ośrodka Kultury w Zatorze pracowały z dziećmi, a o 17.15 z osobami z grup defaworyzowanych. W obu przypadkach spotkania miały na celu lepienie z gliny miseczki.
więcej

Dotacja PONE dla Gminy Tomice

W piątek (21.09) w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie została podpisana umowa z Gminą Tomice o dofinansowanie zadania pn. „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Tomice – cz. III” w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie województwa małopolskiego” edycja 2018. Dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu w Krakowie w postaci dotacji wynosi 133.250,00 zł, koszt kwalifikowany zadania – 266.500,00 zł.
więcej

Zawiadomienie – XL sesja Rady Gminy Tomice VII kadencji

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z póżn. zm.) Przewodniczący Rady Gminy Tomice Zygmunt Szymczak zwołuje na dzień 28 września 2018 r. (piątek) o godz. 14.15 XL sesję Rady Gminy Tomice w kadencji 2014-2018. Obrady odbędą się w siedzibie Ośrodka Kultury Gminy Tomice przy ul. Dworskiej 9 w Tomicach.
więcej

Wrześniowe terminy odbioru odpadów komunalnych

Urząd Gminy Tomice przypomina mieszkańcom, że zgodnie z harmonogramem 17 września nastąpi kolejny odbiór odpadów komunalnych w miejscowości Tomice (rejon A), 18 września – Tomice (rejon B), 19 września – Radocza, 25 września – Witanowice i Lgota, a 26 września – Woźniki i Zygodowice. Prosimy o oznaczenie worków i pojemników kodami kreskowymi. Jednocześnie informujemy, że trasa odbioru odpadów pokrywa się z istniejącymi w Gminie ulicami.
więcej

Oddali hołd lotnikom

13 września minęła 74. rocznica zestrzelenia Liberatora B-24 "Hell's Angel" nad Zygodowicami. Z tej też okazji PTTK Oddział "Ziemia Wadowicka" wraz z Ośrodkiem Kultury Gminy Tomice zorganizowało, pod patronatem Wójta Gminy Tomice Witolda Grabowskiego, XXVIII Rajd Lotników Hell's Angel.
więcej

Odbiór mebli i innych odpadów wielkogabarytowych

Urząd Gminy Tomice przypomina mieszkańcom, że zgodnie z harmonogramem w dniach: 11 września – Tomice (rejon A), 12 września – Tomice (rejon B), 13 września – Radocza oraz 9 października – Witanowice i Lgota i 10 października – Woźniki i Zygodowice nastąpi odbiór odpadów: meble i inne odpady wielkogabarytowe.
więcej