Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Wydarzenia

Aktualności z kategorii: Wydarzenia

Obrady Rady Gminy Tomice

Obrady Rady Gminy Tomice
W piątek (03.03) odbyła się 55 w tej kadencji sesja Rady Gminy Tomice. Radni zapoznali się z informacją Wójta Gminy Tomice Witolda Grabowskiego o funkcjonowaniu gminy w okresie międzysesyjnym oraz ze sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i w placówkach prowadzonych przez gminę Tomice.
więcej

Radocza z nowym sołtysem

Radocza z nowym sołtysem
W środę (22.02) w trakcie zebrania wiejskiego, mieszkańcy Sołectwa Radocza podjęli uchwałę w sprawie wygaśnięcia mandatu sołtysa. Przyjęcie tej uchwały związane było z rezygnacją ze sprawowanej funkcji przez dotychczasowego sołtysa Władysława Hajosta. Zwołanie przez Wójta Gminy Tomice Witolda Grabowskiego na niedzielę (05.03) zebranie wiejskie zgromadziło aż 82 osoby.
więcej

Eliminacje gminne OTWP rozstrzygnięte

Eliminacje gminne OTWP rozstrzygnięte
W niedzielę (26.02) druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Witanowicach gościli uczestników eliminacji gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. Wyłonieni w eliminacjach w poszczególnych jednostkach OSP rywalizowali oni w trzech kategoriach wiekowych: szkoła podstawowa, gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna. Łącznie do rywalizacji stanęło 50 uczestników.
więcej

Gmina Tomice konsekwentna w pozyskiwaniu środków

Gmina Tomice konsekwentna w pozyskiwaniu środków
W piątek (24.02) przedstawiciele gmin powiatów myślenickiego, suskiego, wadowickiego, oświęcimskiego i chrzanowskiego zostali zaproszeni do Spytkowic na uroczyste przekazanie czeków, potwierdzających otrzymanie dofinansowania na przebudowę dróg lokalnych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
więcej

Zawiadomienie – LV sesja Rady Gminy Tomice VIII kadencji

Zawiadomienie – LV sesja Rady Gminy Tomice VIII kadencji
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) Przewodniczący Rady Gminy Tomice Paweł Adamik zwołuje LV sesję Rady Gminy Tomice VIII kadencji na dzień 3 marca 2023 r. (piątek) o godz. 14.15 w budynku Urzędu Gminy Tomice przy ul. Wadowickiej 51 w Tomicach (sala ślubów).
więcej

Ferie z Ośrodkiem Kultury – podsumowanie

Ferie z Ośrodkiem Kultury – podsumowanie
Jak co roku Ośrodek Kultury Gminy Tomice wraz z Biblioteką Publiczną w Tomicach i Filiami w Witanowicach i Woźnikach przygotował dla dzieci moc atrakcji podczas tegorocznych zimowych ferii. Dzieci mogły skorzystać z różnych form spędzania wolnego czasu, gdyż przygotowany program obejmował wycieczki wyjazdowe oraz różnego rodzaju warsztaty i zajęcia dla dzieci i młodzieży zarówno w Tomicach jak i na filiach bibliotecznych w Witanowicach i Woźnikach. Każdy mógł znaleźć coś dla siebie i miło spędzić wolny czas.
więcej

Ponad pół miliona trafi do Tomic

Ponad pół miliona trafi do Tomic
W poniedziałek (06.02) władze Województwa Małopolskiego poinformowały o rozstrzygnięciu Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2023 dla naszego województwa. Do powiatu wadowickiego trafi blisko 8 mln złotych na remont dróg gminnych. Z tej kwoty aż 537.549,00 złotych trafi do naszej gminy na remont drogi gminnej ul. Radwany w Witanowicach.
więcej