Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl

Aktualności

Rozdzielone pieniądze dla organizacji pozarządowych

Rozdzielone pieniądze dla organizacji pozarządowych
Rozstrzygnięte zostały otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych Gminy Tomice w roku 2021 rok w zakresie kultury fizycznej, w zakresie kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.
NGO's  
więcej

Ogłaszamy konkurs na tytuł gminnego kwartalnika

Ogłaszamy konkurs na tytuł gminnego kwartalnika
Gmina Tomice wraz z Ośrodkiem Kultury Gminy Tomice będą wydawać kwartalnik. Bardzo prosimy mieszkańców naszej gminy w wieku 10 lat i starszych o wzięcie udziału w konkursie na tytuł czasopisma. Pomysły prosimy przesyłać na adres: kultura@tomice.pl od 28 stycznia do 10 lutego, w tytule maila wpisując: „Kwartalnik”. 15 lutego jury złożone z pracowników Gminy Tomice i Ośrodka Kultury Gminy Tomice wybierze tytuł, a jego autor(ka) otrzyma nagrodę i wpisze się w historię naszej gminy. Zapraszamy!
więcej

“Moja wizytówka” – Krystyna Jacek

“Moja wizytówka” – Krystyna Jacek
Krystyna Jacek - poetka z Witanowic, autorka tomiku wierszy „Krajobraz miłości i wiary” wydanego nakładem gminy Tomice, wieloletnia kierowniczka zespołu śpiewaczego Wesołe Gosposie przy Kole Gospodyń Wiejskich w Witanowicach, to kolejna bohaterka nowego cyklu prezentowanego przez Ośrodek Kultury Gminy Tomice "Moja wizytówka".
Kultura  
więcej

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych – Intensywne opady śniegu/oblodzenie

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych – Intensywne opady śniegu/oblodzenie
Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW PIB Oddział w Krakowie prognozuje od dnia 24.01.2021 r. godz. 07:30 do dnia 26.01.2021 godz. 07:30 wystąpienie intensywnych opadów śniegu, a od dnia 24.01.2021 r. godz. 07:30 do dnia 25.01.2021 godz. 07:30 wystąpienie oblodzenia. Stopień zagrożenia zjawiska tj. intensywnego opadu śniegu oraz oblodzenia wynosi 1.
więcej