Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl

Aktualności

GRAND PRIX dla Zosi Placek

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Wadowicach było organizatorem X edycji konkursu „W hołdzie ks. Janowi Twardowskiemu”. Uczestnikami konkursu byli uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych powiatu wadowickiego. Wydarzenie organizowane było pod patronatem Zarządu Powiatu Wadowickiego. Celem konkursu było przybliżenie postaci i twórczości ks. Jana Twardowskiego.
więcej

Ogłoszenie Wójta Gminy Tomice

Wójt Gminy Tomice uprzejmie informuje, że dzień 24 grudnia 2018 roku (wigilia) jest dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Tomice. Jako dzień pracy został wyznaczony dzień 15 grudnia 2018 roku (sobota). Urząd Gminy Tomice czynny będzie w godz. 7:00-12:00 (kasa Urzędu Gminy czynna do godz. 11:30).
więcej

Tomicka jednostka OSP doposażona

We wtorek (04.12) naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej w Tomicach dh Grzegorz Wojnowski otrzymał z rąk Wójta Gminy Tomice Witolda Grabowskiego sprzęt ratowniczy, jaki został pozyskany w ramach konkursu „Bezpieczna Małopolska 2018”.
więcej

Ogłoszenie Wójta Gminy Tomice

Ogłoszenie o powtórnym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Lgota w gminie Tomice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
więcej

Ogłoszenie Wójta Gminy Tomice

Ogłoszenie o powtórnym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Zygodowice w gminie Tomice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
więcej

Owocne obrady II sesji Rady Gminy Tomice

W piątek (30.11), po raz drugi w tej kadencji, Przewodniczący Rady Gminy Paweł Adamik zwołał sesję Rady Gminy Tomice. Po wysłuchaniu informacji Wójta Witolda Grabowskiego o funkcjonowaniu Gminy Tomice w okresie międzysesyjnym, radni przystąpili do rozpatrzenia piętnastu projektów uchwał.
więcej

Mikołajkowe granie w Tomicach po raz trzeci

W sobotę (01.12) halę sportową w Tomicach przy ul. Dworskiej 9a wypełniła ponad setka dzieci ze szkół podstawowych naszej Gminy, które przybyły ze swoimi opiekunami na zaproszenie Stowarzyszenia „Blisko Skawy”, by wziąć udział w III Turnieju Mikołajkowym w Gminie Tomice. Celem turnieju była popularyzacja piłki nożnej, integracja środowisk poprzez sport, zapewnienie czynnego wypoczynku i współzawodnictwa sportowego oraz promocja systemu małych imprez sportowych.
więcej

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Tomice na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026

Wójt Gminy Tomice, działając na podstawie art. 54 ust. 2, w związku z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081) oraz na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 2018 z późn. zm.) zawiadamia, że w dniach od 30.11.2018 r. do 20.12.2018 r. dokonuje się wyłożenia do publicznego wglądu projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Tomice na lata 2019-2022 z perspektywa na lata 2023-2026”
więcej