Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl

Aktualności

Półtora roku działania koordynatora ds. sportu i rekreacji

Podczas piątkowej (18.05) XXXVI sesji Rady Gminy Tomice radni zostali zapoznani m.in. ze sprawozdaniem z działalności Ośrodka Kultury Gminy Tomice za rok 2017. W trakcie dyskusji koordynator ds. sportu i rekreacji Paweł Kręcioch przedstawił sprawozdanie ze swojej półtorarocznej działalności, podsumowując dotychczasowe osiągnięcia.
Sport   Wydarzenia  
więcej

Przyjemne z pożytecznym – I Piesze Wędrowanie na Groń Jana Pawła II

Jak uczcić 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości? Jak świętować Dzień Dziecka, by każde dziecko wiedziało, że jest w tym dniu wyjątkowe, ważne i to co robi w swoim życiu, ma ogromne znaczenie, bo zostawia swój ślad? Uczniowie Szkoły Podstawowej w Radoczy ten ślad zostawili na szlaku Leskowca. W sobotę (30.05) 63 dzieci wraz z wychowawcami, Dyrektor Anną Adamik, pielęgniarką Barbarą Wróbel oraz rodzicami rozpoczęło wędrówkę na szczyt Leskowca.
Edukacja  
więcej

Zaproszenie na debatę

Wójt Gminy Tomice Witold Grabowski zaprasza mieszkańców na pierwsze spotkanie dialogowe poświęcone „Kierunkom rozwoju edukacji w Gminie Tomice w myśleniu o Uczniu XXI wieku”. Spotkanie odbędzie się w dniu 07 czerwca 2018 roku br. o godzinie 12.00 w Ośrodku Kultury Gminy Tomice w Tomicach ul. Dworska 9.
więcej

Zaproszenie na „Białą niedzielę” do Wadowic

Dyrektor ZZOZ w Wadowicach oraz Starosta Wadowicki serdecznie zapraszają na Białą Niedzielę "Zdrowa Rodzina" czyli bezpłatne badania i konsultacje lekarzy specjalistów w dniu 10 czerwca 2018 r. w godzi 7.00-14.00 w budynku powiatowej przychodni specjalistycznej w Wadowicach przy ul. Karmelickiej 5.
więcej

Impreza „Postaw na Rodzinę – Dzień Dziecka” odwołana

Organizatorzy - Ośrodek Kultury Gminy Tomice oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomicach informują, że dzisiejsza impreza "POSTAW NA RODZINĘ - DZIEŃ DZIECKA" z powodu złych warunków pogodowych oraz możliwości wystąpienia gwałtownych zjawisk atmosferycznych zostaje ODWOŁANA. Nowy termin zostanie podany w przyszłym tygodniu.
więcej

Czerwcowe terminy odbioru odpadów komunalnych – popiół i odpady kuchenne

Urząd Gminy Tomice przypomina mieszkańcom, że zgodnie z harmonogramem 4 czerwca nastąpi odbiór POPIOŁU i odpadów kuchennych w miejscowości Tomice (rejon A), 5 czerwca – Tomice (rejon B), 6 czerwca – Radocza, 7 czerwca – Witanowice i Lgota, a 8 czerwca – Woźniki i Zygodowice. Prosimy o oznaczenie worków lub kontenerów wpisanym numerem ewidencyjnym. Jednocześnie informujemy, że trasa odbioru odpadów pokrywa się z istniejącymi w Gminie ulicami.
więcej

Tomice metą XVII Rodzinnego Rajdu Rowerowego

Blisko 200 rowerów zmieściło się w niedzielę (27.05) w specjalnie przygotowanej strefie przy budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tomicach przy ul. Dworskiej 9 (budynek dawnego Gimnazjum w Tomicach). Przy nim bowiem zlokalizowana została meta XVII Rodzinnego Rajdu Rowerowego, którego organizatorem było Ognisko TKKF „Leskowiec” w Wadowicach.
więcej

Green Week – Zielony Tydzień w Gminie Tomice

W związku z obchodami Zielonego Tygodnia w ramach realizacji projekt LIFE pn.: “Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze", w dniach od 21 do 24 maja b.r. Ekodoradca Gminy Tomice odwiedził szkoły na terenie gminy tj. Zespół Szkolno-Przedszkolnych w Witanowicach, Szkołę Podstawową w Woźnikach oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tomicach. Tematem spotkań było zanieczyszczenie powietrza, przyczyny powstawania smogu i metody walki z nim.
więcej

Obrady XXXVI sesji Rady Gminy Tomice

W piątek (18.06) w Ośrodku Kultury Gminy Tomice odbyła się XXXVI sesja Rady Gminy Tomice. Radni wysłuchali informacji Wójta o funkcjonowaniu Gminy Tomice w okresie międzysesyjnym, oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2017 oraz sprawozdań za rok 2017: z realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii, z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomicach, z realizacji zadań i zakresu wspierania rodziny oraz informacji o potrzebach związanych z realizacją zadań oraz z działalności Ośrodka Kultury Gminy Tomice.
więcej

Nowe centrum rekreacji ma powstać w Radoczy

We wtorek (22.05) odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Dolina Karpia, na którym podjęto decyzję o wyborze operacji składanych w ramach naboru 6/2018 – przedsięwzięcie „Infrastruktura turystyczna i rekreacyjna na obszarach rybackich” i ustaleniu kwoty wsparcia. Wśród operacji wybranych do dofinansowania znalazł się wniosek złożony przez naszą Gminę pn. Zagospodarowanie terenu w celu utworzenia centrum rekreacyjnego w miejscowości Radocza. Wartość inwestycji to kwota 479.657,45 zł , z czego planowane jest pozyskanie dotacji w wysokości 299.977,00 zł.
więcej