Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl

Aktualności

Ostrzeżenie o zanieczyszczeniu powietrza

Ostrzeżenie o zanieczyszczeniu powietrza
Zgodnie z art. 93 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 października 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. poz. 1931), Urząd Gminy Tomice powiadamia o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM10 w powietrzu - STOPIEŃ 1.
więcej

Betlejemskie Światło Pokoju dotarło do Tomic

Betlejemskie Światło Pokoju dotarło do Tomic
W środę (22.12) zuchy z 15 GZ „Wodni Przyjaciele” wraz ze swoim opiekunem, przekazali na ręce Wójta Gminy Tomice Witolda Grabowskiego wraz z życzeniami świątecznymi „betlejemskie światełko pokoju”. Jest ono symbolem miłości, pokoju, ciepła i nadziei. Akcję tradycyjnie przeprowadza Związek Harcerstwa Polskiego. W tym roku przesłanie, które towarzyszy wędrówce Światła, brzmi: „Światło Nadziei”.
więcej

Ostrzeżenie o zanieczyszczeniu powietrza

Ostrzeżenie o zanieczyszczeniu powietrza
Zgodnie z art. 93 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 października 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. poz. 1931), Urząd Gminy Tomice powiadamia o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM10 w powietrzu - STOPIEŃ 1.
więcej

Zapytanie ofertowe – świadczenie usług w zakresie usuwania martwych zwierząt i ich szczątków, oczyszczenia i dezynfekcji miejsca zalegania tych szczątków, a następnie przekazanie zebranych szczątków zwierząt do zakładu utylizacji odpadów z terenu Gminy Tomice w 2022 roku

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tomice
Gmina Tomice zaprasza do składania oferty w zamówieniu publicznym na "Świadczenie usług w zakresie usuwania martwych zwierząt i ich szczątków, oczyszczenia i dezynfekcji miejsca zalegania tych szczątków, a następnie przekazanie zebranych szczątków zwierząt do zakładu utylizacji odpadów z terenu Gminy Tomice w 2022 roku".
więcej

Ostrzeżenie o zanieczyszczeniu powietrza

Ostrzeżenie o zanieczyszczeniu powietrza
Zgodnie z art. 93 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 października 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. poz. 1931), Urząd Gminy Tomice powiadamia o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM10 w powietrzu - STOPIEŃ 1.
więcej