logo Urząd Gminy Tomice
Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Godziny pracy
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek - czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14:00
Kasa urzędu:
poniedziałek - piątek: 7:30 – 13:00
wtorek, 23 kwietnia 2024
A+ A-
bip epuap facebook youtube
Tomice / Dla mieszkańców / Podatki i opłaty lokalne / Cenniki i opłaty różne w gminie Tomice

Cenniki i opłaty różne w gminie Tomice

WYSOKOŚĆ STAWKI CZYNSZU ZA 1 M2 POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ
W LOKALACH WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZASOBU
MIESZKANIOWEGO GMINY TOMICE


zarządzenie nr 128/2012 Wójta Gminy Tomice z dnia 28 grudnia 2012 r.
zm. zarządzenie nr 64/2013 Wójta Gminy Tomice z dnia 05 września 2013 r.

Miesięczna stawka bazowa czynszu za 1 m2 - 2,38 zł

czynniki podwyższające wartość użytkową lokalu:


czynniki obniżające wartość użytkową lokalu:


a) lokal wyposażony w centralne ogrzewanie - 10%a) lokal wyposażony w ogrzewanie piecowe - 10%
b) lokal wyposażony w instalację ciepłej wody - 10%b) lokal wyposażony w urządzenia kanalizacyjne podlączone do zbiorrnika bezopływowego - 10%
c) lokal wyposażony w gaz przewodowy - 10%c) lokal w budynku liczącym ponad 50 lat - 10%
d) lokal wyposażony w urządzenia kanalizacyjne podłączone do sieci kanalizacyjnej - 10%---
e) lokal z samodzielnym wejściem - 10%---

WYSOKOŚCI MIESIĘCZNYCH STAWEK OPŁAT ZA UMIESZCZANIE REKLAM NA TERENACH
OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ
GMINY TOMICE


zarządzenie nr 66/2013 Wójta Gminy Tomice z dnia 5 września 2013 r.

reklama umieszczona na budynkach10,00 zł za każdy rozpoczęty m2 powierzchni reklamy właściwej
reklama wolnostojąca15,00 zł za każdy rozpoczęty m2 powierzchni reklamy właściwej
transparent (baner)10,00 zł za m2 powierzchni reklamy właściwej

WYSOKOŚCI OPŁAT ZA WYNAJEM POMIESZCZEŃ W OBIEKTACH
UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ GMINY TOMICE


zarządzenie Nr 68/2022 Wójta Gminy Tomice z dnia 4 maja 2022 r.

sala obrad w Urzędzie Gminy Tomice60 zł (brutto) za godzinę najmu
sale lekcyjne i świetlice szkolne50 zł (brutto) za godzinę najmu
pracownie komputerowe i multimedialne w szkołach70 zł (brutto) za godzinę najmu
korytarze szkolne i zastępcze sale gimnastyczne w szkołach50 zł (brutto) za godzinę najmu
hala sportowa i sale gimnastyczne w szkołach150 zł (brutto) za godzinę najmu

STAWKI OPŁAT ZA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO DRÓG GMINNYCH
NA CELE NIEZWIĄZANE Z BUDOWĄ, PRZEBUDOWĄ, REMONTEM,
UTRZYMANIEM I OCHRONĄ DRÓG


uchwała Nr XXXIII/257/2010 Rady Gminy Tomice z dnia 8 października 2010 r.
uchwała Nr XXXIV/262/2010 Rady Gminy Tomice z dnia 10 listopada 2010 r.

umieszczenie reklamy w pasie drogowym drogi gminnej0,50 zł dzienna stawka opłaty za 1 m2 powierzchni reklamy
reklama świetlna i podświetlana0,75 zł dzienna stawka opłaty za 1 m2 powierzchni reklamy
umieszczenie w pasie drogowym reklamy o powierzchni mniejszej niż 1 m20,25 zł dzienna stawka opłaty
reklama świetlna i podświetlana o powierzchni mniejszej niz 1 m20,40 zł dzienna stawka opłaty

 

STAWKI CZYNSZU ZA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY TOMICE


zarządzenie Nr 0050.12.2023 Wójta Gminy Tomice z dnia 26 stycznia 2023 r.

lokale wynajmowane na prowadzenie działalności gospodarczej30,00 zł za 1 m2 pow. użytk.
budynki gospodarcze6,00 zł za 1 m2 pow. użytk.
garaże7,00 zł za 1 m2 pow. użytk.
lokale wynajmowane w budynkach szkolnych na gabinety pielęgniarek szkolnych1,00 zł za 1 m2 pow. użytk.