Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / NGO's / Konsultacje nt. współpracy z organizacjami pozarządowymi

Konsultacje nt. współpracy z organizacjami pozarządowymi

Opublikowano w dniu: w kategorii: NGO's  

Wójt Gminy Tomice poddaje konsultacjom projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Tomice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok”.

  • W konsultacjach mogą wziąć udział organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  • Konsultacje są przeprowadzane w dniach od 13 października do 28 października 2016 r.
  • Celem konsultacji jest poznanie opinii i uwag organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na temat projektu „Programu współpracy Gminy Tomice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok”.
  • Konsultacje polegają na wypełnieniu formularza, po uprzednim zapoznaniu się z projektem „Programu współpracy Gminy Tomice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok”.
  • Projekt Programu oraz formularz konsultacji został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Gminy Tomice oraz udostępniony w Urzędzie w pok. nr 15.
  • Wypełnione formularze konsultacji w terminie do dnia 26 października 2016 r. można składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Tomice, ul. Wadowicka 51, przesłać pocztą na adres Urzędu lub drogą elektroniczną na adres gmina@tomice.pl.

 

Zarządzenie Nr 96/2016 Wójta Gminy Tomice z dnia 13 października 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Tomice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok”

Formularz konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Tomice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok”

Program współpracy Gminy Tomice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok – PROJEKT