Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Ogłoszenia

Aktualności z kategorii: Ogłoszenia

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Tomice na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026

Wójt Gminy Tomice, działając na podstawie art. 54 ust. 2, w związku z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081) oraz na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 2018 z późn. zm.) zawiadamia, że w dniach od 30.11.2018 r. do 20.12.2018 r. dokonuje się wyłożenia do publicznego wglądu projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Tomice na lata 2019-2022 z perspektywa na lata 2023-2026”
więcej

Grudniowe terminy odbioru odpadów komunalnych – popiół

Urząd Gminy Tomice przypomina mieszkańcom, że zgodnie z harmonogramem 3 grudnia nastąpi odbiór POPIOŁU w miejscowości Tomice (rejon A), 4 grudnia – Tomice (rejon B), 5 grudnia – Radocza, 6 grudnia – Witanowice i Lgota, a 7 grudnia – Woźniki i Zygodowice. Prosimy o oznaczenie worków lub kontenerów wpisanym numerem ewidencyjnym. Jednocześnie informujemy, że trasa odbioru odpadów pokrywa się z istniejącymi w Gminie ulicami.
więcej

Ogłoszenie Wójta Gminy Tomice

Stosownie do przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Wójt Gminy Tomice podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany.
więcej

Ogłoszenie Wójta Gminy Tomice

Ogłoszenie o powtórnym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Woźniki w gminie Tomice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
więcej

Zaproszenie na spektakl teatralny

Ośrodek Kultury Gminy Tomice serdecznie zaprasza przedszkolaków z placówek gminnych na spektakl teatralny „O Rybaku i Złotej Rybce”. Zostanie on wystawiony w dniu 20 grudnia w OKGT o godzinie 9:15. Czas trwania około 50 minut.
więcej

Zaproszenie na warsztaty do Ośrodka Kultury Gminy Tomice

Ośrodek Kultury Gminy Tomice im. Wincentego Bałysa w Tomicach zaprasza we wtorek (4.12) do udziału w Warsztatach Kulinarnych “Ryba pod różnymi postaciami”. Projekt realizowany jest w ramach operacji “Tomicki Raban – organizacja imprez i warsztatów promujących dziedzictwo kulturowe rybołówstwa Doliny Karpia. Szczegóły na plakacie w czytaj więcej.
więcej

Zawiadomienie – II sesja Rady Gminy Tomice VIII kadencji

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z póżn. zm.) Przewodniczący Rady Gminy Tomice Paweł Adamik zwołuje na dzień 30 listopada 2018 r. (piątek) o godz. 13.00 II sesję Rady Gminy Tomice w kadencji 2018-2023. Obrady odbędą się w siedzibie Ośrodka Kultury Gminy Tomice przy ul. Dworskiej 9 w Tomicach.
więcej

Listopadowe terminy odbioru odpadów komunalnych

Urząd Gminy Tomice przypomina mieszkańcom, że zgodnie z harmonogramem 19 listopada nastąpi kolejny odbiór odpadów komunalnych w miejscowości Tomice (rejon A), 20 listopada – Tomice (rejon B), 21 listopada – Radocza, 27 listopada – Witanowice i Lgota, a 28 listopada – Woźniki i Zygodowice. Prosimy o oznaczenie worków i pojemników kodami kreskowymi. Jednocześnie informujemy, że trasa odbioru odpadów pokrywa się z istniejącymi w Gminie ulicami.
więcej