Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Ogłoszenia

Aktualności z kategorii: Ogłoszenia

Zaproszenie na bezpłatne konsultacje

Zaproszenie na bezpłatne konsultacje
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego oraz wójt gminy Tomice zapraszają mieszkańców gminy Tomice na konsultacje z tematyki pozyskiwania dotacji z funduszy europejskich, które odbędą się 02 września 2021 roku (czwartek) w godz. 09.00-11.30 w Urzędzie Gminy w Tomicach (Tomice, ul. Wadowicka 51),
więcej

Terminy zebrań wiejskich

Terminy zebrań wiejskich
Sołtysi sołectw Gminy Tomice zapraszają serdecznie mieszkańców sołectw na zebrania wiejskie. W trakcie obrad przedstawiona zostanie m.in. informacja o realizacji zadań społeczno-gospodarczych w sołectwie (w tym w ramach funduszu sołeckiego) w roku bieżącym, ustalone zostaną zadania planowane do wykonania w roku 2022 w ramach funduszu sołeckiego oraz wskazane inne zadania proponowane do realizacji w 2022 roku.
więcej

Ogłoszenie Wadowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji

Ogłoszenie Wadowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
Wadowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wadowicach informuje Odbiorców, że w związku z remontem sieci wodociągowej w dniu 26.08.2021 r. (czwartek) od godz.7:30 nastąpi przerwa w dostawie wody do nieruchomości położonych w Tomicach ulice: Podlesie, Łagodna, Długa, oraz Floriańska numery: 134,136,138,140. Przewidywany termin wznowienia dostawy wody planowany jest na godz. 13:00. Podczas wznowienia dostawy wody może nastąpić chwilowe zmętnienie wody. Za zakłócenia w dostawie wody przepraszamy naszych Odbiorców.
więcej

Badania ankietowe dla mieszkańców Gminy

Badania ankietowe dla mieszkańców Gminy
od 20 sierpnia 2021 roku do 05 września 2021 roku, na terenie Gminy Tomice są realizowane badania ankietowe związane z opracowywaniem Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych i Diagnozy społecznej -współczesne zagrożenia w środowisku lokalnym. Pozyskane w badaniach dane statystyczne będą wykorzystane do analiz i opracowań zbiorczych dotyczących sytuacji społecznej oraz będą stanowiły podstawę do opracowania skutecznych strategii mających na celu przeciwdziałanie zagrożeniom społecznym w Naszej Gminie.
więcej

Informacja dla mieszkańców dot. budowy kanalizacji sanitarnej

Informacja dla mieszkańców dot. budowy kanalizacji sanitarnej
Gmina Tomice informuje, że na przełomie sierpnia i września rozpoczynają się roboty budowlane związane z budową kanalizacji sanitarnej w Tomicach i Radoczy. W pierwszym etapie prace prowadzone będą w rejonie ulicy Cichej w Tomicach, w drugim etapie w rejonie Widokowej w miejscowości Radocza. Zawiadamia się mieszkańców, że będą informowani o prowadzeniu robót w pobliżu ich działek indywidualnie z dwudniowym wyprzedzeniem.
więcej

Mobilny Punkt Spisowy w Witanowicach

Mobilny Punkt Spisowy w Witanowicach
Gminne Biuro Spisowe w Tomicach informuje, że w niedzielę (22 sierpnia) przy kościele pw. św. Mikołaja w Witanowicach uruchomiony zostanie mobilny punkt spisowy. Swój dyżur od godz. 8.00 do godz. 13.00 pełnić w nim będą rachmistrzowie spisowi. Na spotkanie należy przygotować informacje niezbędne do przeprowadzenia wywiadu, m.in. numery PESEL wszystkich mieszkańców spisywanego lokalu, ich wykształcenie, powierzchnię użytkową lokalu, rok oddania budynku do użytku. Spis będzie odbywał się z zachowaniem reżimu sanitarnego.
więcej

Plenerowa akcja szczepień w gminie Tomice

Plenerowa akcja szczepień w gminie Tomice
Gmina Tomice zaprasza mieszkańców na akcję szczepień, która odbędzie się 22 sierpnia (niedziela) na placu przy kościele pw. św. Mikołaja w Witanowicach. Punkt Szczepień Powszechnych będzie działał od godz. 8.00 do godz. 13.00.
więcej