Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Ogłoszenia

Aktualności z kategorii: Ogłoszenia

Ogłoszenie Wadowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji

Ogłoszenie Wadowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
Wadowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wadowicach informuje Odbiorców, że w związku z awarią wodociągu przy ul. Drorskiej w Tomicach w dniu 22.05.2023r. (poniedziałek) w godzinach 9.15 do 15.00 nastąpi przerwa w dostawie wody do posesji położonych w Tomicach przy ul. Dworskiej od numeru 4 do 24, ul. Jagodowa i Sadowa. W Tomicach od ulicy Floriańskiej w kierunku Radoczy, Tomice Rzyczki, Podlas, Radocza, Chocznia os. Patria nastąpią okresowe braki w dostawie wody lub spadki ciśnienia. Podczas wznowienia dostawy wody może nastąpić chwilowe zmętnienie wody. Za zakłócenia w dostawie wody przepraszamy naszych Odbiorców
więcej

Ogłoszenie Wójta Gminy Tomice

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tomice
Stosownie do przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Wójt Gminy Tomice podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej.
więcej

Informacja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

Informacja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
W związku z pojawieniem się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, w tym również na obszarze województwa małopolskiego, ognisk zjadliwej grypy ptaków tzw. „ptasiej grypy” (HPAI) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie przypomina o obowiązkowych środkach bioasekuracji określonych w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 kwietnia 2022 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2022 poz.768) oraz prosi o zgłaszanie do odpowiednich służb np. do Powiatowych Centrów Zarządzania Kryzysowego, właściwych terytorialnie Nadleśnictw czy Powiatowych lekarzy weterynarii wszelkich informacji o ewentualnych zaobserwowanych w większych ilościach, padłych okazach dzikiego ptactwa.
więcej

Projekt „Trenuj jak żołnierz”

Projekt „Trenuj jak żołnierz”
Projekt „Trenuj jak żołnierz” to ciekawa propozycja dla każdego, kto ukończył 18 lat i ma obywatelstwo polskie. Jest rozwinięciem popularnego projektu „Trenuj z wojskiem”. Najnowsza propozycja MON zachowuje swój unikatowy charakter – szkolenia są bezpłatne – a dodatkowo ochotnicy mogą otrzymać wynagrodzenie, otwarte i nastawione na dobre doświadczenia. Celem projektu jest szerokie przeszkolenie uczestników oraz budowanie potencjału rezerw Wojska Polskiego.
więcej

W dniu 2 maja (wtorek) Urząd Gminy Tomice nieczynny

W dniu 2 maja (wtorek) Urząd Gminy Tomice nieczynny
Wójt Gminy Tomice informuje, że w dniu 2 maja br. (wtorek) Urząd Gminy Tomice będzie nieczynny. Odpracowanie wymienionego wyżej dnia nastąpi w dniu 27 maja 2023 r. (sobota). W dniu wyznaczonym do odpracowania Urząd Gminy będzie czynny w godz. od 7.00 do 15.00.
więcej