Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Ogłoszenia

Aktualności z kategorii: Ogłoszenia

Zarządzenie Wójta Gminy Tomice w sprawie przeprowadzenia konsultacji

Wójt Gminy Tomice ogłasza rozpoczęcie konsultacji z mieszkańcami, dotyczących projektu uchwały w sprawie zmiany statutów sołectw Gminy Tomice. Do udziału w konsultacjach uprawnieni są mieszkańcy sołectw posiadający czynne prawo wyborcze. Celem konsultacji jest zebranie opinii i uwag mieszkańców poszczególnych sołectw w sprawie projektu uchwały poddanego konsultacjom.
więcej

Komunikat do przedsiębiorców – e-akta

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że od stycznia 2019 r. wejdą w życie przepisy, które ułatwią przechowywanie akt pracowniczych dotyczących pracowników i zleceniobiorców i obniżą koszty związane z ich przechowywaniem.
więcej

Nowe zasady gospodarki odpadami w 2019 r.

Od 1 stycznia 2019 roku zmienia się zakres świadczenia przez Gminę Tomice usług dotyczących odbierania odpadów komunalnych oraz ulegają zmianie niektóre zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tomice w zakresie zbierania i odbierania odpadów komunalnych.
więcej

Grudniowe terminy odbioru odpadów komunalnych

Urząd Gminy Tomice przypomina mieszkańcom, że zgodnie z harmonogramem 17 grudnia nastąpi kolejny odbiór odpadów komunalnych w miejscowości Tomice (rejon A), 18 grudnia – Tomice (rejon B), 19 grudnia – Radocza, 20 grudnia – Witanowice i Lgota, a 21 grudnia – Woźniki i Zygodowice. Prosimy o oznaczenie worków i pojemników kodami kreskowymi. Jednocześnie informujemy, że trasa odbioru odpadów pokrywa się z istniejącymi w Gminie ulicami.
więcej

Ogłoszenie Wójta Gminy Tomice

Ogłoszenie o powtórnym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Witanowice – obszar 1 w gminie Tomice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
więcej

Ogłoszenie Wójta Gminy Tomice

Wójt Gminy Tomice uprzejmie informuje, że dzień 24 grudnia 2018 roku (wigilia) jest dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Tomice. Jako dzień pracy został wyznaczony dzień 15 grudnia 2018 roku (sobota). Urząd Gminy Tomice czynny będzie w godz. 7:00-12:00 (kasa Urzędu Gminy czynna do godz. 11:30).
więcej

Ogłoszenie Wójta Gminy Tomice

Ogłoszenie o powtórnym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Lgota w gminie Tomice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
więcej

Ogłoszenie Wójta Gminy Tomice

Ogłoszenie o powtórnym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Zygodowice w gminie Tomice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
więcej