Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Ogłoszenia / Przedłużenie terminu składania wniosków na wymianę kotłów węglowych – ogłoszenie

Przedłużenie terminu składania wniosków na wymianę kotłów węglowych – ogłoszenie

Opublikowano w dniu: w kategorii: Ogłoszenia  

W związku z ogłoszeniem z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Tomice na realizację w 2016 r. zadań inwestycyjnych w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Tomice”, oraz mniejszą od deklarowanej liczbą złożonych do 19 sierpnia br. wniosków, Wójt Gminy Tomice informuje o przedłużeniu terminu ich naboru. Wnioski można składać do dnia 24 sierpnia 2016 r. do godz. 15.00.

Jednocześnie wysokość dotacji oraz termin wymiany kotłów węglowych ulegają zmianie:

  •  dotacja może być udzielona w wysokości procentowej nie przekraczającej wartości 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 5.000 zł w przypadku zakupu i montażu nowego kotła węglowego (kl. V) i 7.000 zł w przypadku kotła gazowego (ostateczna wysokość przyznanej dotacji zostanie określona w umowie o udzielenie dotacji zawartej pomiędzy Gminą Tomice a Inwestorem),
  • Inwestor będzie zobowiązany do realizacji zadania po zawarciu umowy z Gminą Tomice
    w terminach, zakresie i na zasadach określonych w umowie oraz rozliczenia dotacji w ciągu 30 dni od zakończenia prac, jednak nie później niż do dnia 30 października 2016r.

Wójt Gminy Tomice
(-) Witold Grabowski