Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl

Aktualności

Budżet obywatelski województwa małopolskiego – informacje

Budżet obywatelski województwa małopolskiego – informacje
Marszałek Województwa Małopolskiego informuje, że w 2016 roku Samorząd Województwa Małopolskiego po raz pierwszy wprowadza budżet obywatelski na poziomie regionalnym. Jest to pierwsze takie przedsięwzięcie w skali kraju. W ramach działań przybliżających cel i zasady budżetu, przewidziane zostały spotkania informacyjne z mieszkańcami, podczas których przekazane zostaną konkretne informacje na temat możliwości udziału w projekcie.
więcej

Pracowali nad strategią rozwoju gminy Tomice

Pracowali nad strategią rozwoju gminy Tomice
Przedstawiciele Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Gospodarczych "DELTA PARTNER", w ramach opracowywania Strategii Rozwoju Gminy Tomice na lata 2016 - 2025, przeprowadzili w naszej Gminie, zorganizowane przez Urząd Gminy Tomice we wtorek (22.03), dwa spotkania warsztatowe. Pierwsze odbyło się z udziałem pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy, drugie - z sołtysami, radnymi, przedstawicielami organizacji pozarządowych, przedsiębiorcami.
więcej

Otrzymali medale za „Zasługi dla obronności kraju”

Otrzymali medale za „Zasługi dla obronności kraju”
We wtorek (22.03) w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Wadowicach miała miejsce podniosła uroczystość. Na podstawie decyzji Ministra Obrony Narodowej Wojskowy Komendant Uzupełnień w Oświęcimiu ppłk Andrzej Bandoła wręczył srebrne medale za "Zasługi dla Obronności Kraju" rodzicom, których co najmniej troje dzieci odbyło służbę w szeregach Wojska Polskiego.
więcej

Złożył ślubowanie podczas XIV sesji rady gminy Tomice

Złożył ślubowanie podczas XIV sesji rady gminy Tomice
We środę (23.03) odbyła się XIV sesja Rady Gminy Tomice VII kadencji. Najważniejszym punktem obrad było złożenie ślubowania przez Stanisława Gajewskiego - radnego wybranego w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Tomice w okręgu wyborczym nr 8. Obrady rozpoczęły się od wręczenia Stanisławowi Gajewskiemu przez Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Tomicach Antoniego Kwarciaka zaświadczenia o wyborze na radnego. Następnie po odczytaniu przez Przewodniczącego Rady Gminy Zygmunta Szymczaka roty ślubowania, nowo wybrany radny zakończył ją słowami "Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg".
więcej

Ukarany za nielegalne wyrzucenie śmieci

Ukarany za nielegalne wyrzucenie śmieci
W ciągu ostatnich kilku dni po raz kolejny udało się zidentyfikować właściciela śmieci, które zostały porzucone nad brzegami Skawy w Woźnikach. Okazał się nim mieszkaniec powiatu wadowickiego, który został już ukarany mandatem w wysokości 300 zł oraz zobowiązany do ich usunięcia. Niestety śmieciarze są nadal wśród nas. Pomimo funkcjonujących nowych rozwiązań dotyczących gospodarki śmieciami, co jakiś czas pojawiają się one jeszcze w rowach przy drogach i w zagajnikach.
więcej

Program „Rodzina 500 plus” w gminie Tomice

Program „Rodzina 500 plus” w gminie Tomice
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomicach przypomina, że wszystkie informacje dotyczące programu wsparcia dla rodzin z dziećmi "Rodzina 500+" oraz wniosek o świadczenie wychowawcze można znaleźć na stronie internetowej GOPS: gopstomice.pl
więcej