Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek-piątek: 7:00 - 15:00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Wydarzenia

Aktualności z kategorii: Wydarzenia

„Działamy i wspieramy” – De Heus wspiera woźnicką szkołę

„Działamy i wspieramy” to nazwa programu prospołecznego De Heus, uruchomionego w 2016 r. na 25 lecie De Heus w Polsce. W ramach programu pracownicy De Heus współpracują ze społecznością lokalną, realizując projekty na rzecz dzieci. W tegorocznej, II edycji programu opracowano projekt dla Szkoły Podstawowej w Woźnikach. Zakłada on zbudowanie ekologicznej ścieżki sensorycznej, ogrodu doświadczeń oraz zagospodarowanie niewykorzystanego terenu wokół boisk.
więcej

Kartą i telefonem w Urzędzie – wprowadzone płatności bezgotówkowe

31 marca br. zakończył się udział naszej Gminie w pilotażu programu polegającego na bezkosztowym uruchomieniu płatności bezgotówkowych z użyciem terminali płatniczych POS przygotowanego przez Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Krajową Izbą Rozliczeniową S.A. Dzięki pilotażowi został opracowany model akceptacji płatności bezgotówkowych w jednostkach administracji publicznej, który będzie BEZPŁATNY zarówno dla urzędu, jaki i klientów urzędu. Gmina Tomice, wychodząc naprzeciw dużemu zainteresowaniu tą formą dokonywania płatności, zadeklarowała udział w programie i od wczoraj można ponownie korzystać z terminalu płatniczego w kasie Urzędu Gminy.
więcej

Pozyskane dodatkowe środki na edukację

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił listę wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania z RPO WM na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 10.1.3. Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne. Gmina Tomice ze swoim projektem "Akademia kompetencji kluczowych w gminie Tomice" znalazła się na wysokim 24 miejscu (wśród 86 pozytywnie rozpatrzonych wniosków).
więcej

Nowa sieć szkół przyjęta

Blisko 6 godzin trwała XXV sesja Rady Gminy Tomice, która odbyła się w piątek (31.03) w siedzibie Ośrodka Kultury Gminy Tomice w Tomicach. Podczas obrad radni wysłuchali informacji Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach o zagrożeniach i działaniach ratowniczych jednostek straży pożarnej na ternie gminy Tomice w 2016 r. oraz oceny stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Tomice w 2016 r. przygotowanej przez Komendę Powiatową Policji w Wadowicach. Radni zapoznali się również ze sprawozdaniem z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w 2016 roku oraz przyjęli przez aklamację informację Wójta Gminy Tomice Witolda Grabowskiego o funkcjonowaniu gminy w okresie międzysesyjnym.
więcej

O bezpieczeństwie na XXV sesji Rady Gminy Tomice

Podczas piątkowej (31.03) XXV sesji Rady Gminy Tomice radni wysłuchali informacji Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach o zagrożeniach i działaniach ratowniczych jednostek straży pożarnej na ternie gminy Tomice w 2016 r. oraz oceny stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Tomice w 2016 r. przygotowanej przez Komendę Powiatową Policji w Wadowicach.
więcej

Festiwal Piosenki Wiosennej w OKGT

We wtorek (28.03) w Ośrodku Kultury Gminy Tomice odbył się Gminny Konkurs Muzyczno-Wokalny dla Przedszkolaków pod nazwą "Festiwal Piosenki Wiosennej". Celem konkursu było rozwijanie talentów muzycznych, kształtowanie poczucia rytmu oraz prezentacja i popularyzacja twórczości dzieci. W festiwalu wystąpiło około 200 przedszkolaków z Witanowic, Tomic, Radoczy i Woźnik w tym 10 zespołów, 5 duetów i 14 solistów.
więcej

Stypendyści nagrodzeni

W ubiegłym tygodniu (20-22.03) w pięciu placówkach oświatowych odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów Wójta Gminy Tomice, przyznawanych wybitnym uczniom szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tomice. Po I semestrze roku szkolnego 2016/1017 stypendium otrzymało 27 uczniów, w tym dwóch z nich otrzymało stypendia zarówno za wyniki w nauce jak i za szczególne osiągnięcia. Łączna kwota wypłaconych nagród to 6450 zł. W SP Radocza nagrodzono 11 uczniów, z SP Woźniki - 3, w ZSP Witanowice - 1, w ZSP Tomice - 2, a w Gimnazjum - 10. Najwyższa średnia to 5,37 w Gimnazjum i 5,27 w ZSP Tomice.
więcej

Fantastyczne spotkanie z młodymi pisarzami

We wtorek (21.03) w ramach obchodów 700-lecia Wsi i Parafii Witanowice w miejscowym zespole szkolno-przedszkolnym odbyło się spotkanie z młodymi, witanowickimi pisarzami: Kingą Kozieł i Bartłomiejem Juchą. Oboje mają już za sobą debiuty wydawnicze. Kinga jest bowiem autorką książki "Złoty Kryształ", zaś Bartłomiej książki "Bank Violettkäfer. Dział Depozytów Nadzwyczajnych". Obie debiutanckie książki można znaleźć na półkach księgarń w dziale fantastyka. Podczas ciekawego spotkania, prowadzonego przez dyrektora szkoły Tadeusza Kasperka, dzieci i młodzież zasypali oboje autorów wieloma pytaniami, w tym także z pogranicza fantasy.
więcej

Młodzież z Radoczy i Witanowic najlepsza w rejonie

W poniedziałek (20.03) w Radoczy odbył się finał rejonowy Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (BRD). Dla wszystkich szkół jest to impreza prestiżowa i w rocznym kalendarzu zaznaczona na czerwono. Chcąc zaistnieć w zawodach należy przygotować się w trzech różnych dziedzinach. Najpierw młodzież pisze test dotyczący przepisów ruchu drogowego, następnie prezentuje umiejętności udzielania pierwszej pomocy, a na koniec, w widowiskowej części, pokonuje na rowerze trudny tor przeszkód.
Sport   Wydarzenia  
więcej

Integracyjny Dzień Kobiet w Radoczy

Po otwarciu nowej sali gimnastycznej w SP w Radoczy otworzyły się nowe możliwości dla mieszkańców na uprawianie aktywności fizycznej. Od października odbywają się tutaj zajęcia fitness dla pań. Od lutego zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu,tj. w poniedziałki i środy.
więcej