MPZP Gminy Tomice

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego


Zmiana Studium

Zmiana Studium Zagospodarowania Przestrzennego


BIP - Tomice
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Tomice

Wrota
Wrota Małopolski

ePUAP
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Prasa Online


Informator parafialny wadowickich dekanatów

Wiadomości Powiatu WadowickiegoWiadomości regionalne z Dziennika Polskiego


Licznik
Dzisiaj:56
Ten miesiąc:10067
Ten rok:10067
Ogólnie:751970

Od dnia 06.02.2004

Kto jest Online
Brak zarejestrowanych użytkowników

Hej - Anonimie
Zarejestruj się tutaj
Stronę ogląda :
0 gość(i)
49 użytkownik(ów)
MOŻLIWOŚĆ PRZYŁĄCZENIA DOMU DO KANALIZACJI SANITARNEJ

Ogłoszenia

Gminny Zakład Komunalny w Tomicach informuje mieszkańców sołectwa Radocza objętych realizacją budowy kanalizacji sanitarnej w roku 2013 (etap II) o możliwości podłączania się do sieci kanalizacji sanitarnej. Jednocześnie informuje, iż koszt przyłączenia budynku do sieci sanitarnej w całości pokrywa właściciel posesji co wynika z Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2001 Nr 72, poz. 747 z późn. zm.) art. 15 ust. 2.

SUKCESY W PRZEGLĄDZIE KOLĘD I PASTORAŁEK W ZATORZE

Kultura

W sobotę (17.01) w sali koncertowej Regionalnego Ośrodka Kultury Doliny Karpia w Zatorze odbył się VII Przegląd Kolęd i Pastorałek "Kolędować Małemu ...". W konkursie, podczas którego soliści i zespołu w pięciu kategoriach wiekowych zaprezentowali 104 utwory udział wzięli uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tomicach i Szkoły Podstawowej w Witanowicach oraz Justyna Nowak i zespół "Wiolinki" reprezentujący Ośrodek Kultury Gminy Tomice.

PRACE NA OCZYSZCZALNI SCIEKÓW W RADOCZY ODEBRANE

Wydarzenia

22 grudnia 2014 roku został podpisany protokół ostatecznego odbioru robót budowlanych prowadzonych na podstawie dokumentacji projektowej pt.: "Modernizacja gospodarki osadami na oczyszczalni ścieków w Radoczy". Przeprowadzone prace przez P.U.P.H. "Otech" z Gorlic za kwotę 1.512.384,45 zł (środki własne) pozwoliły rozbudować przebieg procesu oczyszczania ścieków w zakresie obioru, stabilizacji i zagęszczania nadmiernych osadów ściekowych powstających na oczyszczalni SBR w Radoczy.

PRZEKAZANO DARY DZIECIOM Z UKRAINY

Wydarzenia

W ciągu zaledwie kilku dni pomieszczenia gospodarcze w Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Tomicach zapełniły się szczelnie materiałami papierniczymi i słodkościami. Był to efekt apelu uczniów i nauczycieli tej placówki, na który mieszkańcy naszej Gminy odpowiedzieli z zaangażowaniem, mając zapewne doskonale z pamięci relacje z walk prowadzonych na terytorium Ukrainy oraz bardzo ciężką sytuację tamtejszych rodzin.

STYCZNIOWE TERMINY ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

Ogłoszenia

Urząd Gminy Tomice przypomina mieszkańcom, że zgodnie z harmonogramem 20 stycznia nastąpi kolejny odbiór odpadów komunalnych w miejscowości Radocza, 21 stycznia - Tomice, 22 stycznia - Witanowice i Lgota, a 23 stycznia - Woźniki i Zygodowice.
Prosimy o oznaczenie worków i pojemników etykietami z wpisanym numerem ewidencyjnym. Jednocześnie informujemy, że trasa odbioru odpadów pokrywa się z istniejącymi w Gminie ulicami.

SUKCES W KOLARSTWIE PRZEŁAJOWYM UCZENNICY ZSCKU W RADOCZY

ZSCKU

Wyśmienity sukces sportowy odniosła uczennica klasy II Technikum Geodezyjnego ZSCKU im. św. Jana Pawła II w Radoczy - Gabriela Wojtyła. Złota medalistka Małopolskiej Licealiady Młodzieży Szkół Ponadgimnazjalnych w Kolarstwie Górskim MTB Dziewcząt i Chłopców tym razem wywalczyła tytuł Przełajowego Mistrza Polski na rok 2015 w kategorii kobiety juniorki, podczas 78 Mistrzostw Polski w Kolarstwie Przełajowym.

INFORMACJE O ZAGROŻENIACH W TELEFONIE ALBO W TELEWIZORZE

Ogłoszenia

Od 1 stycznia 2015 r. ostrzeżenia o nawałnicach, powodzi czy innych zdarzeniach, mogących zagrażać naszemu życiu lub zdrowiu, można zobaczyć w telefonach komórkowych (smartfonach) i na ekranie telewizorów. Umożliwia to Regionalny System Ostrzegania (RSO) - usługa powiadamiania obywateli o lokalnych zagrożeniach nie tylko na stronach internetowych urzędów wojewódzkich, ale też w telewizji i aplikacjach na komórki. Komunikaty dotyczą różnego rodzaju lokalnych zagrożeń, jak np. klęski żywiołowe i sytuacje na drogach.

KOMUNIKAT IZBY SKARBOWEJ W KRAKOWIE

Ogłoszenia

Izba Skarbowa w Krakowie przypomina, że z początkiem 2015 roku weszły w życie przepisy rozszerzające zasady przyznawania ulg podatkowych na dzieci. Z ulgi będą mogły skorzystać wszystkie rodziny, w których przynajmniej jedno z rodziców płaci podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT). Podwyższone o 20 proc. zostaną także ulgi na trzecie i każde kolejne dziecko. Zmiany mają dotyczyć ponad miliona polskich rodzin, w których wychowuje się około dwóch milionów dzieci.

INFORMACJE NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W WADOWICACH

Ogłoszenia

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wadowicach informuje o akcji SZYBKI P1T 2015 oraz technicznych zmian w sposobie rozliczania się płatników.

Z ww. informacjami można zapoznać się w czytaj więcej.

KONKURS NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2015 ROKU

Ogłoszenia

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. Nr 1118) oraz uchwały Nr XXXVI/297/2014 Rady Gminy Tomice z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Tomice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok" Wójt Gminy Tomice ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2015 r. zadań publicznych Gminy Tomice w zakresie upowszechniania kultury fizycznej oraz w zakresie kultury. Pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami do pobrania >>>TUTAJ<<<.

eURZĄD


Ewidencja Zabytków


Wywóz odpadów

Jednostki Gminne
Ośrodek Kultury Gminy Tomice zaprasza

Gminny Zakład Komunalny w Tomicach

Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Tomicach

Dolina Karpia
Dolina Karpia zaprasza

Smak Na Produkt
Smak Na Produkt

Szlaki rowerowe

Hell's Angel

Pogodynka.pl

Prawo
Dziennik Urzędowy

Monitor Polski

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

Imieniny
27 Styczeń
Wtorek
Słońce wzejdzie o godzinie : 7.24 7.24  ·  Słońce zajdzie dzisiaj o godzinie : 16.1316.13 Dzień trwa : 8h 49min
Dzisiaj świętują :
Angelika, Ilona, Jan Chryzostom, Julian, Przybysław,
27 - Tyle już minęło dni od nowego roku 27   ·  338 - a tyle zostało nam dni do Sylwestra338

Logowanie
 Użytkownik
 Hasło


Nie masz u nas konta ?
Załóż je sobie tutaj !!!

Użytkownicy

WKU Oświęcim

WspółpracaPostNuke Powered Site, Hosting - www.intermania.pl
Wszystkie loga, znaki handlowe oraz skrypty i moduły na tej stronie należą do ich właścicieli.
Copyright(C) Urząd Gminy Tomice
Administrator - Grzegorz Łopatecki
e-mail: sor.gmina@tomice.pl
page rank