Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Wydarzenia

Aktualności z kategorii: Wydarzenia

Poznajemy Małopolskę Zachodnią – Gmina Babice

Poznajemy Małopolskę Zachodnią – Gmina Babice
Kontynuujemy akcję „Poznajemy Małopolskę Zachodnią” promującą ciekawe miejsca zachodniej części naszego województwa. Mamy nadzieję, że w ramach wakacyjnych wycieczek uda się Państwu zajrzeć dokładniej poznać naszą najbliższą okolicę. Atrakcji mamy co nie miara. Dziś zapraszamy do Gminy Babice!
więcej

Poznajemy Małopolskę Zachodnią – Gmina Polanka Wielka

Poznajemy Małopolskę Zachodnią – Gmina Polanka Wielka
Uwaga Mieszkańcy! Powracamy z akcją "Poznajemy Małopolskę Zachodnią" promującą ciekawe miejsca zachodniej części naszego województwa. Mamy nadzieję, że w ramach wakacyjnych wycieczek uda się Państwu zajrzeć dokładniej poznać naszą najbliższą okolicę. Atrakcji mamy co nie miara. Na dobry początek zapraszamy Gminy Polanka Wielka!
więcej

Drugi krok zrobiony – po koncepcji pora na projekt

Drugi krok zrobiony – po koncepcji pora na projekt
Gmina Tomice po raz kolejny sięgnęła po środki zewnętrzne. Kilka dni temu rozstrzygnięty został nabór wniosków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja trzecia – PGR. Pozytywnie zaopiniowany został wniosek dotyczący wykonania projektu budowlanego wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej w Tomicach. Na ten cel nasza gmina pozyskała 588.000,00 zł.
więcej

Ponad 3 mln dotacji na rozbudowę sieci wodociągowo-kanalizacyjnej

Ponad 3 mln dotacji na rozbudowę sieci wodociągowo-kanalizacyjnej
Wnioski tylko 40 podmiotów (na ogólną liczbe 136 złożonych) znalazły sie na liście zatwierdzonych do dofinansowania operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W tym gronie znalazł się również wniosek złożony przez Gminę Tomice.
więcej

Zawiadomienie – XLVII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Tomice VIII kadencji

Zawiadomienie – XLVII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Tomice VIII kadencji
Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) Przewodniczący Rady Gminy Tomice Paweł Adamik zwołuje na dzień 22 lipca 2022 r. (piątek) o godz. 7.30 XLVII nadzwyczajną sesję Rady Gminy Tomice w kadencji 2018-2023. Obrady odbędą się w budynku Urzędu Gminy Tomice, ul. Wadowicka 51. 34-100 Tomice – sala USC (parter).
więcej

Nabór wniosków do PONE zakończony

Nabór wniosków do PONE zakończony
Ogłoszenie Wójta Gminy Tomice o wynikach drugiego naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Tomice na realizację w 2022 r. zadań inwestycyjnych w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Tomice”.
więcej