Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Wydarzenia

Aktualności z kategorii: Wydarzenia

Czerwcowe terminy odbioru odpadów komunalnych

Urząd Gminy Tomice przypomina mieszkańcom, że zgodnie z harmonogramem 18 czerwca nastąpi kolejny odbiór odpadów komunalnych w miejscowości Tomice (rejon A), 19 czerwca – Tomice (rejon B), 20 czerwca – Radocza, 26 czerwca – Witanowice i Lgota, a 27 czerwca – Woźniki i Zygodowice. Prosimy o oznaczenie worków i pojemników kodami kreskowymi. Jednocześnie informujemy, że trasa odbioru odpadów pokrywa się z istniejącymi w Gminie ulicami.
więcej

Radocza najlepszym sołectwem w Turnieju Wsi

W ubiegłym roku, po blisko 30 latach, Turniej Wsi, dzięki pracownikom Ośrodka Kultury Gminy Tomice, powrócił do kalendarza imprez w naszej Gminie. Pierwszą jego edycję, w nowej formie, wygrała drużyna z Woźnik. Dzięki temu to sołectwo zostało gospodarzem II edycji Turnieju Wsi.
więcej

Zawiadomienie – XXXVII sesja Rady Gminy Tomice VII kadencji

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z póżn. zm.) Przewodniczący Rady Gminy Tomice Zygmunt Szymczak zwołuje na dzień 15 czerwca 2018 r. (piątek) o godz. 14.15 XXXVII sesję Rady Gminy Tomice w kadencji 2014-2018. Obrady odbędą się w Domu Strażaka w Woźnikach przy ul. Wspólnej 5.
więcej

Małopolski Tele-Anioł

Gmina Tomice podpisała 6 czerwca list intencyjny z Województwem Małopolskim w sprawie przystąpienia do współpracy przy realizacji projektu pn. „Małopolski Tele-Anioł” w zakresie prowadzenia wspólnych działań promocyjnych mających na celu dotarcie z informacją o projekcie do mieszkańców gminy oraz włączenie do niego osób niesamodzielnych potrzebujących wsparcia.
więcej

Półtora roku działania koordynatora ds. sportu i rekreacji

Podczas piątkowej (18.05) XXXVI sesji Rady Gminy Tomice radni zostali zapoznani m.in. ze sprawozdaniem z działalności Ośrodka Kultury Gminy Tomice za rok 2017. W trakcie dyskusji koordynator ds. sportu i rekreacji Paweł Kręcioch przedstawił sprawozdanie ze swojej półtorarocznej działalności, podsumowując dotychczasowe osiągnięcia.
Sport   Wydarzenia  
więcej

Tomice metą XVII Rodzinnego Rajdu Rowerowego

Blisko 200 rowerów zmieściło się w niedzielę (27.05) w specjalnie przygotowanej strefie przy budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tomicach przy ul. Dworskiej 9 (budynek dawnego Gimnazjum w Tomicach). Przy nim bowiem zlokalizowana została meta XVII Rodzinnego Rajdu Rowerowego, którego organizatorem było Ognisko TKKF „Leskowiec” w Wadowicach.
więcej

Green Week – Zielony Tydzień w Gminie Tomice

W związku z obchodami Zielonego Tygodnia w ramach realizacji projekt LIFE pn.: “Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze", w dniach od 21 do 24 maja b.r. Ekodoradca Gminy Tomice odwiedził szkoły na terenie gminy tj. Zespół Szkolno-Przedszkolnych w Witanowicach, Szkołę Podstawową w Woźnikach oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tomicach. Tematem spotkań było zanieczyszczenie powietrza, przyczyny powstawania smogu i metody walki z nim.
więcej

Obrady XXXVI sesji Rady Gminy Tomice

W piątek (18.06) w Ośrodku Kultury Gminy Tomice odbyła się XXXVI sesja Rady Gminy Tomice. Radni wysłuchali informacji Wójta o funkcjonowaniu Gminy Tomice w okresie międzysesyjnym, oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2017 oraz sprawozdań za rok 2017: z realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii, z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomicach, z realizacji zadań i zakresu wspierania rodziny oraz informacji o potrzebach związanych z realizacją zadań oraz z działalności Ośrodka Kultury Gminy Tomice.
więcej

Nowe centrum rekreacji ma powstać w Radoczy

We wtorek (22.05) odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Dolina Karpia, na którym podjęto decyzję o wyborze operacji składanych w ramach naboru 6/2018 – przedsięwzięcie „Infrastruktura turystyczna i rekreacyjna na obszarach rybackich” i ustaleniu kwoty wsparcia. Wśród operacji wybranych do dofinansowania znalazł się wniosek złożony przez naszą Gminę pn. Zagospodarowanie terenu w celu utworzenia centrum rekreacyjnego w miejscowości Radocza. Wartość inwestycji to kwota 479.657,45 zł , z czego planowane jest pozyskanie dotacji w wysokości 299.977,00 zł.
więcej