Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl

Aktualności

Marcowe terminy odbioru odpadów komunalnych – popiół

Urząd Gminy Tomice przypomina mieszkańcom, że zgodnie z harmonogramem 12 marca nastąpi odbiór POPIOŁU w miejscowości Tomice (rejon A), 13 marca - Tomice (rejon B), 14 marca - Radocza, 15 marca - Witanowice i Lgota, a 16 marca - Woźniki i Zygodowice. Prosimy o oznaczenie worków lub kontenerów wpisanym numerem ewidencyjnym. Jednocześnie informujemy, że trasa odbioru odpadów pokrywa się z istniejącymi w Gminie ulicami.
więcej

Stypendyści wyróżnieni

W ubiegłym tygodniu (26-28.02) w czterech placówkach oświatowych odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów Wójta Gminy Tomice, przyznawanych wybitnym uczniom szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tomice. Po I semestrze roku szkolnego 2017/1018 stypendium otrzymało 84 uczniów, w tym czterech z nich otrzymało stypendia zarówno za wyniki w nauce jak i za szczególne osiągnięcia. Łączna kwota wypłaconych nagród to 22.000,00 zł. W SP Radocza nagrodzono 18 uczniów, z SP Woźniki – 19, w ZSP Witanowice – 10, a w ZSP Tomice – 37. Najwyższą średnią w I semestrze uzyskała uczennica ZSP Tomice – 5,73.
więcej

Krakowski Mistrz Ortografii mieszka w naszej Gminie !!!

Kilkaset osób zmierzyło się w sobotę (3.03) w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie z arcytrudnym, organizowanym już po raz czwarty Dyktandem Krakowskim. W sumie z wyzwaniem, jakim są niełatwe zasady ortografii i interpunkcji języka polskiego, zmierzyło się około 500 osób, w tym 70 juniorów.
więcej

Ostrzeżenie o zanieczyszczeniu powietrza

Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego w dniu dzisiejszym (06.03) wprowadza I stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza i ostrzega o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla stężenia 24-godzinnego pyłu PM10 oraz związanego z nim podwyższonego stężenia pyłu PM2,5 oraz benzo(a)pirenu w powietrzu.
więcej