Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl

Aktualności

Jakość powietrza w Gminie Tomice – ponowne pomiary

Po pozyskaniu nowego pyłomierza, przy wsparciu Krakowskiego Alarmu Smogowego w ramach projektu LIFE pn. „Wdrażanie programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”, na terenie Gminy Tomice w miejscowości Tomice przeprowadzony będzie od dnia dzisiejszego (23.02) pomiar jakości powietrza. Pomiary dotyczyć będą stężeń pyłów zawieszonych PM10, a ich wyniki mają na celu podniesienie świadomości mieszkańców na temat jakości powietrza. Zachęcamy do bieżącej obserwacji wskazań jakości.
więcej

Zawiadomienie – XXXV sesja Rady Gminy Tomice VII kadencji

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z póżn. zm.) Przewodniczący Rady Gminy Tomice Zygmunt Szymczak zwołuje na dzień 2 marca 2018 r. (piątek) o godz. 14.15 XXXV sesję Rady Gminy Tomice w kadencji 2014-2018. Obrady odbędą się w Ośrodku Kultury Gminy Tomice w Tomicach przy ul. Dworskiej 9.
więcej

Gmina Tomice rozpoczęła realizację projektu pn. Przyjazny e-urząd

F5 Konsulting Sp. z o.o. w partnerstwie z Gminami: Chełmek, Przeciszów, Brzeszcze, Tomice, Rabka-Zdrój, Polanka Wielka, Miastem Oświęcim oraz Gminą Kęty z dniem 15.12.2017 roku rozpoczęła realizację projektu pn. „Przyjazny e-urząd – podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w 8 Gminach: Chełmek, Przeciszów, Brzeszcze, Tomice, Rabka-Zdrój, Polanka Wielka, Oświęcim oraz Kęty”.
więcej

Ogłoszenie Wójta Gminy Tomice

Stosownie do przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Wójt Gminy Tomice podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej.
więcej

Podpisz i wyślij JPK_VAT z Profilem Zaufanym

Coraz mniej czasu pozostało mikroprzedsiębiorcom na przesłanie pierwszego JPK_VAT (do 26 lutego). Aby mieć pewność skutecznej realizacji tego obowiązku, warto jak najszybciej założyć Profil Zaufany, a dzięki niemu szybko i bezpiecznie wysłać dokumenty do systemu skarbowego.
więcej

W Tomicach zamontowano czujnik powietrza sieci Airly

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Tomickiej dzięki zaangażowaniu w konkursie AVIVY, ( zdobyto 384 głosy ) pozyskało w akcji „Wiem, czym oddycham” zewnętrzny czujnik powietrza Airly. Sensor został zamontowany w Tomicach na ul. Podlesie. Dzięki temu online możemy sprawdzić jakość powietrza również w tej miejscowości.
więcej

Lutowe terminy odbioru odpadów komunalnych

Urząd Gminy Tomice przypomina mieszkańcom, że zgodnie z harmonogramem 19 lutego nastąpi kolejny odbiór odpadów komunalnych w miejscowości Tomice (rejon A), 20 lutego - Tomice (rejon B), 21 lutego - Radocza, 27 lutego - Witanowice i Lgota, a 28 lutego - Woźniki i Zygodowice. Prosimy o oznaczenie worków i pojemników kodami kreskowymi. Jednocześnie informujemy, że trasa odbioru odpadów pokrywa się z istniejącymi w Gminie ulicami.
więcej

Zawiadomienie o brakach w dostawie wody

Gminny Zakład Komunalny w Tomicach informuje, że w dniu dzisiejszym tj. czwartek (15.02) z powodu awarii głównej sieci wodociągowej nie będzie wody w miejscowości Zygodowice i w części miejscowości Woźniki. Planowana godzina usunięcia awarii - 15.00.
więcej

Ogłoszenie Wójta Gminy Tomice

W związku z wprowadzeniem dodatkowej fakcji odpadów komunalnych oznaczonych jako resztki kuchenne i spożywcze, Wójt Gminy Tomice zwraca się do mieszkańców, którzy nie mają możliwości zagospodarowania w/w odpadów poprzez skarmianie lub kompostowanie o zgłoszenie się do UG Tomice pok. nr 2 w celu pobrania naklejek na tego rodzaju odpady.
więcej