Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek-piątek: 7:00 - 15:00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl

Aktualności

Terminy jesiennych zebrań wiejskich

Sołtysi sołectw Gminy Tomice zapraszają serdecznie mieszkańców sołectw na zebrania wiejskie. W trakcie obrad przedstawiona zostanie informacja o realizacji zadań społeczno-gospodarczych w sołectwie (w tym w ramach funduszu sołeckiego), ustalone zostaną zadania planowane do wykonania w roku 2018 w ramach funduszu sołeckiego oraz wskazane inne zadania proponowane do realizacji w 2018 roku.
więcej

Sierpniowe terminy odbioru odpadów komunalnych (I)

Urząd Gminy Tomice przypomina mieszkańcom, że zgodnie z harmonogramem 21 sierpnia nastąpi kolejny odbiór odpadów komunalnych w miejscowości Tomice (rejon A), a 22 sierpnia - Tomice (rejon B). Prosimy o oznaczenie worków i pojemników kodami kreskowymi. Jednocześnie informujemy, że trasa odbioru odpadów pokrywa się z istniejącymi w Gminie ulicami.
więcej

Zawiadomienie – XXVIII sesja Rady Gminy Tomice VII kadencji

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) Przewodniczący Rady Gminy Tomice Zygmunt Szymczak zwołuje na dzień 25 sierpnia 2017 r. (piątek) o godz. 14.15 XXVIII sesję Rady Gminy Tomice w kadencji 2014-2018. Obrady odbędą się w siedzibie Ośrodka Kultury Gminy Tomice przy ul. Dworskiej 9 w Tomicach.
więcej

Kolejna droga modernizowana ze środków zewnętrznych

Na początku tego roku Gmina pozyskała blisko 70.000,00 zł na modernizację ul. Słonecznej w Woźnikach na odcinku 330 mb. W ostatnich dniach pozyskane zostały środki na remont kolejnej drogi. Modernizowana będzie droga rolnicza – ul. Podlas w Lgocie na długości 250 mb.
więcej

Stypendium szkolne – terminy składania wniosków

Urząd Gminy Tomice informuje, że wnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy składać w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Tomicach w terminie do 15 września 2017 r., a w przypadku słuchaczy kolegium (nauczycielskiego, języków obcych, pracowników służb społecznych) do dnia 17 października 2017 r.
więcej