Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek-piątek: 7:00 - 15:00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Ogłoszenia

Aktualności z kategorii: Ogłoszenia

Marcowe terminy odbioru odpadów komunalnych (II)

Urząd Gminy Tomice przypomina mieszkańcom, że zgodnie z harmonogramem 27 marca nastąpi kolejny odbiór odpadów komunalnych w miejscowości Radocza, 28 marca - Witanowice i Lgota, a 29 marca - Woźniki i Zygodowice. Prosimy o oznaczenie worków i pojemników etykietami z wpisanym numerem ewidencyjnym lub kodami kreskowymi. Jednocześnie informujemy, że trasa odbioru odpadów pokrywa się z istniejącymi w Gminie ulicami.
więcej

Zawiadomienie – XXV sesja Rady Gminy Tomice VII kadencji

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) Przewodniczący Rady Gminy Tomice Zygmunt Szymczak zwołuje na dzień 31 marca 2017 r. (piątek) o godz. 14.15 XXV sesję Rady Gminy Tomice w kadencji 2014-2018. Obrady odbędą się w siedzibie Ośrodka Kultury Gminy Tomice przy ul. Dworskiej 9A w Tomicach.
więcej

Zawiadomienie o brakach w dostawie wody

Gminny Zakład Komunalny zawiadamia, że we wtorek (21.03) w godzinach od 22:00 do 06:00 w miejscowości Radocza w związku z prowadzonymi pracami remontowo instalacyjnymi sieci wodociągowej nie będzie realizowane zasilanie w wodę - ul. Jana Pawła II od sklepu motoryzacyjnego do granicy z Graboszycami. Powyższe działania mają na celu poprawę pracy sieci wodociągowej i zapewnienie ciągłości w dostawach wody do mieszkańców.
więcej

Marcowe terminy odbioru odpadów komunalnych (I)

Urząd Gminy Tomice przypomina mieszkańcom, że zgodnie z harmonogramem 20 marca nastąpi kolejny odbiór odpadów komunalnych w miejscowości Tomice (rejon A), a 21 marca – Tomice (rejon B). Prosimy o oznaczenie worków i pojemników etykietami z wpisanym numerem ewidencyjnym. Jednocześnie informujemy, że trasa odbioru odpadów pokrywa się z istniejącymi w Gminie ulicami.
więcej

Urząd Skarbowy rozpoczyna akcję „Szybki PIT”

Szybki PIT to kampania informacyjna Ministerstwa Finansów, która wspiera podatników przy rozliczeniu rocznego zeznania podatkowego (PIT). Akcja odbędzie się już po raz dziewiąty i obejmie swoim zasięgiem całą Polskę. Małopolskie urzędy skarbowe przygotowały wiele udogodnień dla swoich podatników, które pomogą im rozliczyć się z podatku.
więcej

Ogłoszenie konkursów na dyrektorów szkół

Wójt Gminy Tomice ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Żwirki i Wigury w Radoczy, konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Witanowicach oraz konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tomicach.
więcej

Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) – Co trzeba wiedzieć

Utworzenie Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) to reforma dotychczasowych struktur administracji podatkowej, Służby Celnej i kontroli skarbowej. Zmiany umożliwią lepsze wykorzystanie ich zasobów kadrowych, finansowych i organizacyjnych. Minister właściwy ds. finansów publicznych będzie odpowiedzialny za koordynowanie i współdziałanie w kształtowaniu polityki państwa w zakresie zadań KAS. Połączoną administracją kierował będzie Szef KAS, którym został wiceminister finansów Pan Marian Banaś. Reforma weszła w życie 1 marca 2017 r. na podstawie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej.
więcej