Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Ogłoszenia

Aktualności z kategorii: Ogłoszenia

Nabór wniosków do PONE

Ogłoszenie Wójta Gminy Tomice w sprawie naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Tomice na realizację w 2018 r. zadań inwestycyjnych w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Tomice”.
więcej

Sierpniowe terminy odbioru odpadów komunalnych

Urząd Gminy Tomice przypomina mieszkańcom, że zgodnie z harmonogramem 20 sierpnia nastąpi kolejny odbiór odpadów komunalnych w miejscowości Tomice (rejon A), 21 sierpnia – Tomice (rejon B), 22 sierpnia – Radocza, 28 sierpnia – Witanowice i Lgota, a 29 sierpnia – Woźniki i Zygodowice. Prosimy o oznaczenie worków i pojemników kodami kreskowymi. Jednocześnie informujemy, że trasa odbioru odpadów pokrywa się z istniejącymi w Gminie ulicami.
więcej

Zaproszenie na spotkanie

Serdecznie zapraszamy na spotkania "Wzornictwo i rękodzieło Doliny Karpia", które odbędą się w Izbie Regionalnej Doliny Karpia w Brzeźnicy. Szczegóły na plakacie.
więcej

Ogłoszenie Wójta Gminy Tomice

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Witanowice w gminie Tomice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
więcej

Terminy jesiennych zebrań wiejskich

Sołtysi sołectw Gminy Tomice zapraszają serdecznie mieszkańców sołectw na zebrania wiejskie. W trakcie obrad przedstawiona zostanie m.in. informacja o realizacji zadań społeczno-gospodarczych w sołectwie (w tym w ramach funduszu sołeckiego), ustalone zostaną zadania planowane do wykonania w roku 2019 w ramach funduszu sołeckiego oraz wskazane inne zadania proponowane do realizacji w 2019 roku, a także przedłożone zostaną do zaopiniowania projekty uchwał w sprawie zasad usytuowania i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Tomice oraz w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Tomice.
więcej

Sierpniowe terminy odbioru odpadów komunalnych – popiół i odpady kuchenne

Urząd Gminy Tomice przypomina mieszkańcom, że zgodnie z harmonogramem 6 sierpnia nastąpi odbiór POPIOŁU i odpadów kuchennych w miejscowości Tomice (rejon A), 7 sierpnia – Tomice (rejon B), 8 sierpnia – Radocza, 9 sierpnia – Witanowice i Lgota, a 10 sierpnia – Woźniki i Zygodowice. Prosimy o oznaczenie worków lub kontenerów wpisanym numerem ewidencyjnym. Jednocześnie informujemy, że trasa odbioru odpadów pokrywa się z istniejącymi w Gminie ulicami.
więcej

Ogłoszenie Wójta Gminy Tomice

Stosownie do przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Wójt Gminy Tomice podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany.
więcej