Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Ogłoszenia

Aktualności z kategorii: Ogłoszenia

Obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Tomicach z dnia 18 października 2018 r.

Obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Tomicach z dnia 18 października 2018 r. o obsadzeniu mandatu radnego Rady Gminy Tomice bez głosowania w okręgu wyborczym nr 6 w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. oraz o obsadzeniu mandatu radnego Rady Gminy Tomice bez głosowania w okręgu wyborczym nr 15 w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
więcej

Październikowe terminy odbioru odpadów komunalnych

Urząd Gminy Tomice przypomina mieszkańcom, że zgodnie z harmonogramem 15 października nastąpi kolejny odbiór odpadów komunalnych w miejscowości Tomice (rejon A), 16 października – Tomice (rejon B), 17 października – Radocza, 23 października – Witanowice i Lgota, a 24 października – Woźniki i Zygodowice. Prosimy o oznaczenie worków i pojemników kodami kreskowymi. Jednocześnie informujemy, że trasa odbioru odpadów pokrywa się z istniejącymi w Gminie ulicami.
więcej

Ogłoszenie Wójta Gminy Tomice

Ogłoszenie o powtórnym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Tomice – obszar 1 w gminie Tomice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
więcej

Październikowe terminy odbioru odpadów komunalnych – popiół

Urząd Gminy Tomice przypomina mieszkańcom, że zgodnie z harmonogramem 1października nastąpi odbiór POPIOŁU w miejscowości Tomice (rejon A), 2 października – Tomice (rejon B), 3 października – Radocza, 4 października – Witanowice i Lgota, a 5 października – Woźniki i Zygodowice. Prosimy o oznaczenie worków lub kontenerów wpisanym numerem ewidencyjnym. Jednocześnie informujemy, że trasa odbioru odpadów pokrywa się z istniejącymi w Gminie ulicami.
więcej