Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Ogłoszenia

Aktualności z kategorii: Ogłoszenia

Ogłoszenie Wadowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji

Ogłoszenie Wadowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
Wadowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wadowicach informuje Odbiorców, że w związku z awarią sieci wodociągowej nastąpiła przerwa w dostawie wody do nieruchomości położonych w Tomicach ul. Dworska (od skrzyżowania z ul. Strażacką w stronę Witanowic). Przewidywany termin wznowienia dostawy wody planowany jest na godz. 16:30. Podczas wznowienia dostawy wody może nastąpić chwilowe zmętnienie wody. Za zakłócenia w dostawie wody przepraszamy naszych Odbiorców.
więcej

Gminny Zakład Komunalny w Tomicach apeluje

Gminny Zakład Komunalny w Tomicach apeluje
W związku z nasilającą się suszą i znaczącym wzrostem zużycia wody, w celu uniknięcia przerw w dostawie wody, Gminny Zakład Komunalny w Tomicach zwraca się z apelem do wszystkich odbiorców usług w miejscowości Radocza, o ograniczenie zużycia wody wyłącznie do celów socjalno - bytowych. Szczególnie w zakresie: podlewania roślin i mycia samochodów oraz budynków, pod żadnym pozorem nie wolno pobierać wody do basenów oczek wodnych i sadzawek. Od Państwa postawy i pomocy zależy ciągłość dostaw wody !!!
więcej

Ogłoszenie Wójta Gminy Tomice

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tomice
Stosownie do przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Wójt Gminy Tomice podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany.
więcej

II nabór wniosków do PONE

II nabór wniosków do PONE
Wójt Gminy Tomice ogłasza II nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Tomice na realizację zadań inwestycyjnych w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Tomice” w 2022 r. – polegających na zmianie dotychczasowego systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne.
więcej

Analiza zjawiska ubóstwa energetycznego na terenie Gminy Tomice

Analiza zjawiska ubóstwa energetycznego na terenie Gminy Tomice
Gmina Tomice przystąpiła do przeprowadzenia analizy zjawiska ubóstwa energetycznego. Celem wykonania analizy zjawiska ubóstwa energetycznego jest stworzenie bazy danych osób dotkniętych ubóstwem energetycznym, która umożliwi przygotowanie odpowiednich programów wsparcia dla mieszkańców oraz pozyskanie środków finansowych na ich realizację.
więcej

Green Week – Małopolski Zielony Tydzień

Green Week – Małopolski Zielony Tydzień
W dniach od 30 maja do 5 czerwca na terenie województwa małopolskiego obchodzony jest „Małopolski Zielony Tydzień 2022”. Jest to wydarzenie organizowane przez Komisję Europejską, poświęcone kwestiom związanym z ochroną środowiska. Tegoroczna edycja nawiązuje do realizowanych w naszym regionie unijnych Projektów Zintegrowanych LIFE dla Klimatu i Energii oraz LIFE „Małopolska w zdrowej atmosferze”.
więcej