Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Ogłoszenia

Aktualności z kategorii: Ogłoszenia

Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 18 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików

Urząd Gminy Tomice podaje do publicznej wiadomości informację o rozporządzeniu Wojewody Małopolskiego z dnia 18 maja 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożenia wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów bocheńskiego, brzeskiego, chrzanowskiego, dąbrowskiego, krakowskiego, ziemskiego, limanowskiego, miechowskiego, myślenickiego, nowosądeckiego ziemskiego, olkuskiego, proszowickiego, tarnowskiego, grodzkiego oraz ziemskiego, wadowickiego, wielickiego, gorlickiego, krakowskiego grodzkiego, nowotarskiego, oświęcimskiego, suskiego i tatrzańskiego.
więcej

SOW w Małopolsce

Oddział Małopolski PFRON informuje, że 29 maja 2020 roku w SOW - Systemie Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON w całej Polsce zarejestrowano aż 107 tys. wniosków. W naszym województwie liczba wszystkich zarejestrowanych i roboczych wniosków wynosiła ponad 7,5 tysiąca. Wnioski wciąż napływają i ich liczba cały czas wzrasta.
więcej

Dla rolników: w ARiMR od kilkunastu tysięcy do nawet miliona złotych

Dla rolników młodszych i starszych; z większymi i mniejszymi gospodarstwami; na inwestycje w rozwój lub podniesienie po klęskach i zabezpieczenie przed kolejnymi; na nawadnianie i zalesianie; dla tych, co indywidualnie i tych co wolą grupą - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oferuje teraz różnorakie możliwości skorzystania z rolniczych funduszy.
więcej

Program Stypendiów Pomostowych 2020/2021 – IX edycja

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Krakowie przekazuje informację o realizowanym we współpracy z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności (PAFW), Narodowym Bankiem Polskim (NBP), Fundacją Wspomagania Wsi (FWW), koalicją pozarządowych organizacji lokalnych i grup nieformalnych oraz innych instytucji Programie Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2020/2021.
więcej

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Tomice”

Wójt Gminy Tomice, działając na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 833 z późn. zm.) zawiadamia, że w dniach od 01.06.2020 r. do 21.06.2020 r. dokonuje się wyłożenia do publicznego wglądu „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Tomice”.
więcej

X Małopolski Dzień Uczenia się

"Co każdy powinien wiedzieć o podatkach czy Kompetencje XXI wieku – jak je rozwijać?" – to tylko wybrane tematy krótkich szkoleń online, z których będzie można skorzystać 7 i 8 czerwca w ramach Małopolskiego Dnia Uczenia się 2020. W sumie do dyspozycji e-uczestników MDU będzie prawie 40 zdalnych wydarzeń.
więcej