Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Ogłoszenia

Aktualności z kategorii: Ogłoszenia

Zawiadomienie o brakach w dostawie wody

Zawiadomienie o brakach w dostawie wody
Gminny Zakład Komunalny w Tomicach zawiadamia, że w dniu jutrzejszym tj. 18 lutego (czwartek) w godz. 8.00 - 15.00 w związku z pracami konserwacyjnymi na sieci wodociągowej, wystąpią braki w dostawie wody w miejscowości Woźniki. Prosimy o zabezpieczenie doraźnych zapasów wody oraz zamknięcie kurków czerpalnych przy urządzeniach sanitarnych.
więcej

Zawiadomienie o brakach w dostawie wody

Zawiadomienie o brakach w dostawie wody
Gminny Zakład Komunalny w Tomicach zawiadamia, że w dniu dzisiejszym tj. 15 lutego (poniedziałek) do godz. 14.00 w związku z awarią sieci wodociągowej wystąpią braki w dostawie wody w miejscowości Radocza - ul. Na Wzgórzach.
więcej

Dopłaty do materiału siewnego gwarancją dobrych plonów

Dopłaty do materiału siewnego gwarancją dobrych plonów
Od 15 stycznia do 25 czerwca 2016 r. można ubiegać się o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany, dotyczące materiału siewnego tj. zbóż ozimych i jarych, roślin strączkowych, ziemniaka, mieszanek zbożowych i pastewnych, zakupionego i zużytego do siewu lub sadzenia w terminie od dnia od 15 lipca 2015 r. do 15 czerwca 2016 r.
więcej

Szkolenia z zakresu doradztwa zawodowego dla mieszkańców

Szkolenia z zakresu doradztwa zawodowego dla mieszkańców
Na terenie województwa małopolskiego ruszyły dwa projekty w zakresie doradztwa zawodowego oraz podniesienia kwalifikacji zawodowych: "Kompetencje dla młodzieży szansą na dobry start" oraz "Droga na rynek pracy dopasowana do KAŻDEGO". Są one finansowane w ramach Osi Priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.2. Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.
więcej

Konsultacje projektu programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami

Konsultacje projektu programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami
Wójt Gminy Tomice zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje społeczne działające na obszarze Gminy Tomice, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, do wzięcia udziału w konsultacjach projektu: "Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tomice w 2016 roku".
więcej

Zawiadomienie o brakach w dostawie wody

Zawiadomienie o brakach w dostawie wody
Gminny Zakład Komunalny w Tomicach zawiadamia, że w dniu dzisiejszym tj. 8 lutego (poniedziałek) oraz jutrzejszym tj. 9 lutego (wtorek) w godz. 7.00 - 14.00 w związku z remontem sieci wodociągowej w Woźnikach wystąpią braki w dostawie wody w miejscowości Woźniki - ul. Wadowicka od cmentarza w stronę Skawy wraz z przyległymi ulicami: ul. Kościelna, ul. Zacisze, ul. Szkolna, ul. Widokowa, ul. Wikliniarza, ul. Kolejowa oraz nieruchomości przyległe.
więcej