Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Ogłoszenia / Bezpieczny strażak w gminie Tomice

Bezpieczny strażak w gminie Tomice

Opublikowano w dniu: w kategorii: Ogłoszenia  

Gmina Tomice otrzymała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, w ramach realizacji programu „Zapobieganie poważnym awariom i likwidacja ich skutków dla środowiska – Bezpieczny Strażak 2016”, dofinansowanie w wysokości 12.000,00 zł na zakup 9 kompletów umundurowania ochronnego dla strażaków ochotników z trzech jednostek OSP: Witanowice, Tomice i Zygodowice.

Dzięki zakupowi odzieży i obuwia ochronnego, posiadających odpowiednie atesty dopuszczenia i certyfikaty do stosowania w ochronie przeciwpożarowej, nastąpi zwiększenie zabezpieczenia strażaków – ratowników przed skutkami likwidacji zagrożeń, poprawi się bezpieczeństwo strażaków – ratowników podczas działań ratowniczo-gaśniczych oraz zmniejszy się zagrożenie w środowisku naturalnym, w tym szczególnie cennym przyrodniczo obszarze NATURA 2000.

Całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia zamknie się w kwocie 27.000,00 zł.