Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Ogłoszenia

Aktualności z kategorii: Ogłoszenia

Zawiadomienie o brakach w dostawie wody

Zawiadomienie o brakach w dostawie wody
Gminny Zakład Komunalny w Tomicach zawiadamia, że w dniu jutrzejszym tj. 4 listopada (piątek) w związku z awarią sieci wodociągowej, wystąpią braki w dostawie wody w godz. 8.00-11.00 w miejscowości Woźniki - ul. Wspólna od remizy OSP do Zygodowic oraz ul. Słoneczna.
więcej

Szukamy domu dla znalezionego kociaka

Szukamy domu dla znalezionego kociaka
W poniedziałek (31.10) jeden z mieszkańców Gminy znalazł na terenie swojej posesji ok. trzymiesięcznego kota. Kotek czeka przez najbliższe dwa tygodnie na swojego właściciela lub osobę, która go przygarnie. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Tomice w pok. nr 2 oraz pod nr tel. 33 823-35-98 wew. 15 w godz. pracy Urzędu. Prosimy o rozsądną i przemyślaną decyzję.
więcej

Ogłoszenie Wójta Gminy Tomice

Ogłoszenie Wójta Gminy Tomice
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany nr 3 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tomice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
więcej

Październikowe terminy odbioru odpadów komunalnych

Październikowe terminy odbioru odpadów komunalnych
Urząd Gminy Tomice przypomina mieszkańcom, że zgodnie z harmonogramem 25 października nastąpi kolejny odbiór odpadów komunalnych w miejscowości Radocza, 26 października – Tomice, 27 października – Witanowice i Lgota, a 28 października – Woźniki i Zygodowice. Prosimy o oznaczenie worków i pojemników etykietami z wpisanym numerem ewidencyjnym. Jednocześnie informujemy, że trasa odbioru odpadów pokrywa się z istniejącymi w Gminie ulicami.
więcej

Ogłoszenie Wójta Gminy Tomice

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tomice
Stosownie do przepisu art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774, ze zm.) Wójt Gminy Tomice podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej.
więcej

Zawiadomienie – XX sesja Rady Gminy Tomice VII kadencji

Zawiadomienie – XX sesja Rady Gminy Tomice VII kadencji
Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) Przewodniczący Rady Gminy Tomice Zygmunt Szymczak zwołuje na dzień 14 października 2016 r. (piątek) o godz. 14.15 XX sesję Rady Gminy Tomice w kadencji 2014-2018. Obrady odbędą się w Ośrodku Kultury Gminy Tomice przy ul. Dworskiej 9.
więcej