Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Ogłoszenia / Obchody GREEN WEEK w województwie małopolskim

Obchody GREEN WEEK w województwie małopolskim

Opublikowano w dniu: w kategorii: Ogłoszenia  

Green Week (ang.), czyli Zielony Tydzień, to coroczna konferencja organizowana przez Komisję Europejską poświęcona w całości kwestiom związanym z ochroną środowiska. To wyjątkowa okazja dla przedstawicieli administracji publicznej, organizacji pozarządowych, środowisk akademickich i mediów do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie ochrony środowiska. Tegoroczna edycja konferencji Green Week skupi się wokół tematyki zielonych miast. Czyli co zrobić, by aglomeracje miejskie, w których żyją miliony Europejczyków, stały się miejscem bardziej ekologicznym i przyjaznym do życia.

Projekt LIFE i Ekodoradcy

Polski Zielony Tydzień będzie również obchodzony w ramach projektu LIFE pn.: “Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”. Władze samorządowe województwa małopolskiego zaangażowały się w organizację szeregu wydarzeń
z Ekodoradcami w roli głównej. W dniach od 21 do 25 maja 2018 r. 60 ekodoradców wybierze się  do szkół w ich lokalnych społecznościach. Opowiedzą nie tylko o stanie jakości powietrze w gminie, przyczynach zanieczyszczeń oraz sposobach na walkę z nimi, ale również o swoich doświadczeniach w pracy Ekodoradcy w międzynarodowym projekcie unijnym. Powiedzą o problemach z jakimi się w niej spotykają oraz sukcesach, które są motorem do dalszej pracy. Pracownicy urzędów opowiedzą również o swojej eko-motywacji oraz o tym, dlaczego zdecydowali się pracować na rzecz ochrony środowiska.

Gmina Tomice również włącza się w obchody  GREEN WEEK. Ekodoradca w tych dniach przeprowadzi zajęcia w następujących szkołach:

  • 21 maja Zespół Szkolno-Przedszkolny w Witanowicach,
  • 23 maja Szkoła Podstawowa w Woźnikach,
  • 24 Zespół Szkolno-Przedszkolny W Tomicach.

Obchody GREEN WEEK w województwie małopolskim