Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Ogłoszenia / Informacja Wójta Gminy Tomice

Informacja Wójta Gminy Tomice

Opublikowano w dniu: w kategorii: Ogłoszenia  

Wójt Gminy Tomice przypomina, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29.12.2017 r. Gmina Tomice wprowadziła od 01 stycznia 2018 r. dodatkową frakcję odpadów komunalnych tzw. BIO- odpady kuchenne i spożywcze. Przez bioodpady rozumie się ulegające biodegradacji odpady spożywcze i kuchenne z gospodarstw domowych oraz odpady z ogrodów i parków inne niż odpady zielone tj. trawa, liście, rozdrobnione gałęzie (art. 3 ust. 1 pkt 1 Ustawy o odpadach).

Jednocześnie przypomina się, że od miesiąca maja do września trwa letni odbiór odpadów BIO, natomiast odpady zmieszane są odbierane od właścicieli nieruchomości z częstotliwością raz na miesiąc. Bioodpady należy gromadzić w  workach koloru brązowego oznaczone numerem ewidencyjnym.

W naszych gospodarstwach domowych bioodpadami są:
– obierki z jarzyn i owoców;
– fusy z kawy, herbaty;
– resztki produktów żywnościowych pochodzenia roślinnego;
– skorupki jajek.

Do worków brązowych nie wrzucać:
– skoszonej trawy,
– liści i kwiatów,ziemi i kamieni,
– popiołu z węgla kamiennego,
– drewna impregnowanego,
– kości i odchodów zwierząt,
– oleju jadalnego,
– płyt wiórowych i pilśniowych,
– trocin i kory drzew, gałęzi drzew i krzewów.

W razie wątpliwości czy chęci uzyskania informacji o prawidłowej segregacji odpadów, można się zwrócić o pomoc do pracownika Urzędu Gminy w Tomicach, Wadowicka 51, pokój nr 2, bądź skontaktować się telefonicznie pod numer telefonu 33-823-35-98 wewn. 15.