Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Ogłoszenia

Aktualności z kategorii: Ogłoszenia

Badania termowizyjne budynków mieszkalnych

Od poniedziałku (04.02) Ekodoradca Gminy Tomice będzie wykonywał nieodpłatne badania budynków mieszkalnych kamerą termowizyjną. Akcja potrwa do 15.02.2019 r. Badania kamerą termowizyjną pomogą ocenić m. in. stan izolacji termicznej, szczelność stolarki budowlanej. Pamiętajmy, że szczelność budynków gwarantuje ciepło w domu i niższe rachunki za ogrzewanie.
więcej

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Od 1 stycznia 2019 r. rozszerzony zostaje krąg osób, którym przysługuje nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. Teraz takie wsparcie może zostać udzielone każdemu, kto go potrzebuje i złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej wizyty u prawnika. Dodatkowo zakres pomocy obejmuje również nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. Te zmiany to wynik nowelizacji ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.
więcej

Wyniki konsultacji w sprawie statutów sołectw

Wójt Gminy Tomice podaje do publicznej wiadomości wyniki konsultacji społecznych dotyczących projektów statutów sołectw w Gminie Tomice: Lgota, Radocza, Tomice, Witanowice, Woźniki, Zygodowice, przeprowadzonych w dniach od 7 stycznia 2019 r. do 20 stycznia 2019 r.
więcej

Konsultacje publiczne – warsztat praktyczny

Konsultacje publiczne służą uwzględnieniu opinii społeczeństwa obywatelskiego w procesie stanowienia prawa. Organizacje pozarządowe jako reprezentant lokalnej społeczności mogą aktywnie uczestniczyć w procesie legislacyjnym dzięki dogłębnemu rozeznaniu danej tematyki – zgodnie z hasłem „nic o nas – bez nas".
więcej

Konsultacje projektu programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami

Wójt Gminy Tomice zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje społeczne działające na obszarze Gminy Tomice, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, do wzięcia udziału w konsultacjach projektu: "Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tomice w 2019 roku".
więcej

Informacja Urzędu Statystycznego w Krakowie

Dyrektor Urzędu Statystycznego w Krakowie informuje, że w 2019 roku US w Krakowie będzie przeprowadzał na terenie województwa małopolskiego liczne badania ankietowe. Podstawę prawną realizacji badań statystycznych stanowi ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 997 z późn. zm.) oraz coroczne rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na dany rok.
więcej

Ogłoszenie Wójta Gminy Tomice

Ogłoszenie o trzecim wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Tomice – obszar 1 w gminie Tomice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
więcej

Pies szuka właściciela i nowego domu

Urząd Gminy Tomice informuje, że w sylwestra (31.12) ok. godz. 22, w miejscowości Radocza, ul. Leśna (granica Gminy Tomice i Gminy Wieprz, m. Frydrychowice), znaleziono pieska. Jeśli ktoś poszukuje psa lub zna właściciela prosimy o kontakt z pracownikiem Urzędu tel. 33 823 35 98 wew. 15.
więcej

Zaproszenie do wspólnego kolędowania w Święto Trzech Króli

W noworoczną niedzielę (06.01), w Święto Trzech Króli serdecznie zapraszamy do wspólnego kolędowania w Tomicach i w Woźnikach. O godz. 10.30 w kościele parafialnym w Tomicach rozpocznie się koncert kolęd w wykonaniu połączonych Orkiestr Dętych z Zygodowic, Łączan i Tłuczani oraz chóru szkolnego "Karmelki" z ZSP Witanowice, a o 15.00 w Szkole Podstawowej w Woźnikach pójdziemy "Z kolędą przez pokolenia". Serdecznie zapraszamy mieszkańców oraz gości do udziału w obu imprezach.
więcej