logo Urząd Gminy Tomice
Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Godziny pracy
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek - czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14:00
Kasa urzędu:
poniedziałek - piątek: 7:30 – 13:00
wtorek, 23 kwietnia 2024
A+ A-
bip epuap facebook youtube
Tomice / Aktualności / Ogłoszenia / Rozpoczął się nabór wniosków o wsparcie w formie asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej

Rozpoczął się nabór wniosków o wsparcie w formie asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej

Rozpoczął się nabór wniosków o wsparcie w formie asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej

Gmina Tomice otrzymała wsparcie finansowe ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2024.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie:

 1. poprawy jakości życia osób niepełnoprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia;
 2. zapewnienia osobom niepełnosprawnym wsparcia oraz pomocy adekwatnej do potrzeb;
 3. umożliwienia zaangażowania osób niepełnosprawnych w wydarzenia społeczne, kulturalne, rozrywkowe lub sportowe itp.;

Zadanie usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, jest formą ogólnodostępnego wsparcia skierowaną do mieszkańców Gminy Tomice: osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności: o stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym lub traktowane na równi do wymienionych zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 Uczestnicy Programu będą mieli możliwość skorzystania z pomocy asystenta w:

 • wyjściu, powrocie lub dojeździe do wskazanych przez uczestnika miejsc,
 • zakupach z zastrzeżeniem czynnego udziału uczestnika Programu,
 • załatwianiu spraw urzędowych,
 • nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,
 • korzystania z dóbr kultury,
 • wykonywaniu codziennych czynności.

Działania podejmowane w ramach Programu mają na celu:

 • poprawę funkcjonowania w życiu społecznym osób z niepełnosprawnościami,
 • ograniczanie skutków niepełnosprawności,
 • stymulację do podejmowania wszelkiego rodzaju aktywności przez osoby niepełnosprawne,
 • przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług asystenta osobistego proszone są o wypełnienie:

 1. Karty zgłoszenia – stanowiącej załącznik do Programu,
 2. Oświadczenia RODO –  stanowiącego załącznik do Programu
 3. Dołączenie kserokopii aktualnego orzeczenia o  znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia równoważnego do wyżej wymienionych.

Dokumenty w/w. należy złożyć w następujący sposób:

– osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Tomicach, ul. Wadowicka 49, w godzinach pracy Ośrodka, więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu 33 823-26-47

Ważne!

 • uczestnik programu za usługi asystenta nie ponosi odpłatności,
 • w czasie korzystania z usług asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

Załączniki:
– karta zgłoszeniowa
– klauzula RODO

 

Całkowity koszt zadania na terenie Gminy Tomice w 2024r. wynosi: 456 712,97 zł

 Wartość dofinansowania z budżetu Wojewody Małopolskiego wynosi: 456 712,97 zł

Rozpoczął się nabór wniosków o wsparcie w formie asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej