Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Ogłoszenia

Aktualności z kategorii: Ogłoszenia

ŚDM 2016 – Wprowadzenie stopni alarmowych

ŚDM 2016 – Wprowadzenie stopni alarmowych
Urząd Gminy Tomice informuje, iż Prezes Rady Ministrów Zarządzeniem Nr 96 z dnia 19 lipca br. wprowadził pierwszy stopień alarmowy Alfa oraz drugi stopień alarmowy Bravo CRP na terytorium całego kraju, obowiązujące od dnia 20 lipca 2016 r. od godziny 00.00 do dnia 1 sierpnia 2016 r. 23.59. Stopień ALFA ma charakter ogólnego ostrzeżenia, natomiast stopień alarmowy BRAVO-CRP dotyczy zagrożeń w cyberprzestrzeni.
więcej

Zawiadomienie – XVIII sesja Rady Gminy Tomice VII kadencji

Zawiadomienie – XVIII sesja Rady Gminy Tomice VII kadencji
Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) Przewodniczący Rady Gminy Tomice Zygmunt Szymczak zwołuje na dzień 22 lipca 2016 r. (piątek) o godz. 14.15 XVIII sesję Rady Gminy Tomice w kadencji 2014-2018. Obrady odbędą się w Ośrodku Kultury Gminy Tomice w Tomicach przy ul. Dworskiej 9.
więcej

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 12 lipca 2016 r.

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tomice
Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296), podaje się do publicznej wiadomości rozporządzenie porządkowe Wojewody Małopolskiego z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zakazu w przewozie drogowym towarów niebezpiecznych na wyznaczonym obszarze województwa małopolskiego. Dniem ogłoszenia niżej wymienionego rozporządzenia porządkowego jest dzień 12 lipca 2016 r.
więcej

Konkurs na realizację zadań publicznych w II półroczu 2016 r.

Konkurs na realizację zadań publicznych w II półroczu 2016 r.
Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) oraz uchwały X/78/2015 Rady Gminy Tomice z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Tomice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok" Wójt Gminy Tomice ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w II półroczu 2016 r. zadań publicznych Gminy Tomice w zakresie kultury fizycznej.
NGO's   Ogłoszenia  
więcej

Zawiadomienie o brakach w dostawie wody

Zawiadomienie o brakach w dostawie wody
Gminny Zakład Komunalny w Tomicach zawiadamia, że 05 lipca (wtorek) w godz. 9.00 - 14.00 w związku z planowanym montażem urządzeń sieciowych, wystąpią braki w dostawie wody w miejscowości Woźniki - ul. Nadbrzeżna, ul. Słoneczna, ul. Grudki i ul. Widokowa. Prosimy o zabezpieczenie doraźnych zapasów wody oraz zamknięcie kurków czerpalnych przy urządzeniach sanitarnych.
więcej

Utrudnienia w ruchu na drodze krajowej nr. 28

Utrudnienia w ruchu na drodze krajowej nr. 28
W dniach od 27.06.2016 r. do 02.07.2016 r. inwestor - PKP Polskie Linie Kolejowe przeprowadzi remonty przejazdu kolejowego w ciągu ulicy Wojska Polskiego w Wadowicach w ciągu drogi krajowej nr 28. Zostanie wymieniona konstrukcja oraz nawierzchnia przejazdowa przejazdu kolejowego w obrębie skrzyżowania z DK 28.
więcej