Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Ogłoszenia

Aktualności z kategorii: Ogłoszenia

Nabór na stanowisko: asystent rodziny

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tomice
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomicach ogłasza nabór na stanowisko: Asystent rodziny na umowę o pracę na czas określony (zastępstwo) w pełnym wymiarze czasu pracy w systemie zadaniowym. Pełna treść ogłoszenia >>TUTAJ
więcej

Zawiadomienie – XIII sesja rady gminy Tomice VII kadencji

Zawiadomienie – XIII sesja rady gminy Tomice VII kadencji
Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) Przewodniczący Rady Gminy Tomice Zygmunt Szymczak zwołuje na dzień 26 lutego 2016 r. (piątek) o godz. 15.00 trzynastą sesję Rady Gminy Tomice w kadencji 2014-2018. Obrady odbędą się w budynku Ośrodka Kultury Gminy Tomice w Tomicach.
więcej

Zawiadomienie o brakach w dostawie wody

Zawiadomienie o brakach w dostawie wody
Gminny Zakład Komunalny w Tomicach zawiadamia, że w dniu jutrzejszym tj. 18 lutego (czwartek) w godz. 8.00 - 15.00 w związku z pracami konserwacyjnymi na sieci wodociągowej, wystąpią braki w dostawie wody w miejscowości Woźniki. Prosimy o zabezpieczenie doraźnych zapasów wody oraz zamknięcie kurków czerpalnych przy urządzeniach sanitarnych.
więcej

Zawiadomienie o brakach w dostawie wody

Zawiadomienie o brakach w dostawie wody
Gminny Zakład Komunalny w Tomicach zawiadamia, że w dniu dzisiejszym tj. 15 lutego (poniedziałek) do godz. 14.00 w związku z awarią sieci wodociągowej wystąpią braki w dostawie wody w miejscowości Radocza - ul. Na Wzgórzach.
więcej

Dopłaty do materiału siewnego gwarancją dobrych plonów

Dopłaty do materiału siewnego gwarancją dobrych plonów
Od 15 stycznia do 25 czerwca 2016 r. można ubiegać się o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany, dotyczące materiału siewnego tj. zbóż ozimych i jarych, roślin strączkowych, ziemniaka, mieszanek zbożowych i pastewnych, zakupionego i zużytego do siewu lub sadzenia w terminie od dnia od 15 lipca 2015 r. do 15 czerwca 2016 r.
więcej

Szkolenia z zakresu doradztwa zawodowego dla mieszkańców

Szkolenia z zakresu doradztwa zawodowego dla mieszkańców
Na terenie województwa małopolskiego ruszyły dwa projekty w zakresie doradztwa zawodowego oraz podniesienia kwalifikacji zawodowych: "Kompetencje dla młodzieży szansą na dobry start" oraz "Droga na rynek pracy dopasowana do KAŻDEGO". Są one finansowane w ramach Osi Priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.2. Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.
więcej